×
×

Pokročilé EDI v masném průmyslu

Pokročilé EDI v masném průmyslu

Napsal/a Hana Strahlová, Manažerka EDI, GS1 Czech Republic, 20. 04. 2023. Kategorie: , , ,

Rychlost a přesnost výměny obchodních dokumentů doprovázejících fyzický tok dodávek je u čerstvého zboží mimořádně důležitá. EDI provider EDITEL v masném průmyslu nedávno realizoval hned dvě pokročilá řešení. Podívejme se na ně.

V masném průmyslu se vedle běžných zpráv pro objednávky, faktury a dodací listy (ORDERS, INVOIC a DESADV) prosazují i kontrolní a potvrzovací zprávy. Díky nim je možné základní zprávy velmi dobře a rychle trasovat. Ve společnosti MASO UZENINY POLIČKA nově implementovali zprávu CONTRL pro potvrzení příjmu odesílaných zpráv DESADV a INVOIC ze strany obchodních partnerů.

 

CONTRL v Poličce

Firma MASO UZENINY POLIČKA působí v zachovalém prostředí Českomoravské vrchoviny s mnoha chráněnými krajinnými oblastmi. Základy ryze české společnosti tvoří tradice, kvalita, důvěra i úcta k řemeslu a přírodě. Z pastvin v malebném kraji pochází skot pro její produkci a výrobky společnosti najdete na stolech při všedních i slavnostních příležitostech.

CONTRL (zkratka anglického Control) je tzv. kontrolní zpráva, která potvrzuje nebo zamítá přijetí elektronických zpráv (například elektronické objednávky nebo dodacího listu) protistranou.

salámy a uzeniny

 

Výměna EDI dokladů pod dohledem

Kvalitní zákaznický servis je jednou ze základních hodnot společnosti MASO UZENINY POLIČKA. Dodávky partnerům firma zajišťuje prostřednictvím vlastního vozového parku a garantuje nepřetržité chlazení zboží v rámci dodavatelského řetězce až ke spotřebiteli. „Pokud chceme nabízet konečnému zákazníkovi kvalitní výrobky, je zapotřebí zkvalitnit i každodenní komunikaci s našimi partnery,“ vysvětluje IT manager Václav Tomšů ze společnosti MASO UZENINY POLIČKA motivaci pro rozšíření EDI komunikace.

S cílem zefektivnit a zkvalitnit komunikaci klienta s obchodními partnery navrhla společnost EDITEL optimální řešení pro příjem informace o potvrzení převzetí dokladů protistranou. Řešení využívá automaticky generovaných zpráv CONTRL na komunikační platformě eXite na základě potvrzení o převzetí obchodních dokumentů partnerem nebo jeho EDI poskytovatelem. Zpráva CONTRL generovaná platformou eXite je tedy zasílána zpět jako příchozí doklad pro využití na straně MASO UZENINY POLIČKA. Zpráva CONTRL je po příjmu zpracována EDI aplikacemi společnosti EDITEL a po spárování s původně odeslanou zprávou jsou následně vyčteny potřebné informace pro import zpět do IS Aquila, jako potvrzení odeslaných zpráv. Uživatelé pracující s IS Aquila tak vidí přímo v systému potvrzení o převzetí důležitých dokumentů protistranou, zejména dodacích listů a faktur. Získali tak velmi přesný a pohodlný dohled nad doklady s přímou vazbou na jejich zákazníky.

„Naším cílem je nadále pokračovat v oboustranně výhodné spolupráci s každým naším zákazníkem, zajišťovat komplexní servis, realizovat vysoké individuální požadavky s důrazem na kvalitu produkce. Zároveň budeme stále ctít zákony přírody, produkty dodávat na trhy nejen v ČR ve vysoké kvalitě a jejich přirozené formě, kde nám EDITEL výrazně ulehčil práci se sledováním vzájemné elektronické komunikace,“ uzavírá Václav Tomšů.

 

EDI v síti řeznických prodejen

Druhý příklad z praxe poskytla síť řeznických prodejen ZEMAN maso-uzeniny. Společnost nabízí tradiční masné produkty vyráběné podle klasických receptur s využitím nejmodernějších technologií a s důrazem na přijatelnou cenu. Díky každodennímu závozu z mateřského závodu si zákazníci mohou dopřát denně čerstvé produkty ve více než stovce prodejen téměř po celé České republice. „Zabezpečení zásobování sítě prodejen klade vysoké nároky na logistické procesy a rovněž na hladký tok obchodních dokumentů,“ vysvětluje Libor Tyml, IT manager společnosti.

 

Výměna zpráv také uvnitř společnosti

Společnost úspěšně automatizovala a digitalizovala vysoké procento výrobních procesů a distribuce. V dalších krocích se rozhodla pro modernizaci EDI, aby z elektronické komunikace mohla vytěžit ještě více benefitů.

Po důkladné analýze stávajícího EDI řešení, uvažovaných potřeb a požadavků uživatele společnost EDITEL jako optimální vyhodnotila přechod na řešení poskytované formou služby. Projekt měl zabezpečit potřebný funkční rozsah pro komunikaci s obchodními partnery, včetně možnosti vnitropodnikové fakturace v rámci skupiny. Součástí přechodu na nové EDI řešení byl vývoj, testování a implementace customizovaných překladových šablon pro elektronické objednávky včetně jejich potvrzení, dodací listy i faktury ve vazbě na stávající informační systém.

 

výběr masa v obchodě

 

EDI komunikace formou služby

Kompletní přechod na EDI řešení formou služby přináší zkvalitnění správy řešení. Zlepšuje se také reálná odezva pro změnu konfigurací, analýzu chyb apod. Hlavní benefity lze rozdělit do následujících oblastí: Monitoring řešení, který probíhá na straně EDI providera; snadnější správa řešení a lepší reálná rychlost odezvy pro přidávání nových partnerů a zpráv; rychlejší řešení případných chyb.

„Zákazník kladl velký důraz na to, aby byl přechod ze stávajícího systému na nově navržené řešení formou služby plynulý, co nejjednodušší a bez nutnosti změn v komunikaci či nastavení na straně partnerů a uživatelů,“ doplňuje Jan Kouba, business konzultant společnosti EDITEL. Platforma eXitePRO jako komplexní EDI řešení je podle něj k dispozici formou služby bez nutnosti složité konfigurace na straně zákazníka. „Služba zajišťuje kompletní a automatické zpracování příchozích i odchozích zpráv včetně elektronického podpisu, důvěryhodné archivace daňových dokladů, funkcí pro business reporting a řady dalších služeb s přidanou hodnotou,“ uzavírá Jan Kouba.

 

EDI a čerstvé potraviny

EDI komunikace se stala nedílnou součástí výměny dokumentů v dnešním dodavatelsko-odběratelském řetězci. Díky ní lze dokumenty vyměňovat rychle, spolehlivě a bezchybně. A to je právě v oblasti čerstvých potravin, kde rychlost a spolehlivost hraje hlavní roli, klíčový benefit.

maso uzeniny polička logo firmy


Dynamicky se rozvíjející společnost, která zaujímá významné a stabilní místo na trhu s hovězím masem, uzeninami a vepřovým masem. Uživatelem Systému GS1 je již od roku 1996. Výsekové maso firma expeduje v různých úpravách podle požadavků zákazníků. Realizuje také specifické požadavky na úpravu masa i uzenin včetně balení.

zeman maso uzeniny logo firmy


Nabízí sortiment čerstvého a vyzrálého masa, uzenin a různých specialit. První obchod, který položil základ sítě prodejen, byl otevřen před třiceti lety v Plzni. Od té doby se síť rozšířila do téměř všech regionů ČR. Mateřská výroba je umístěna v Příbrami, kde se každý den připravují čerstvé české speciality s dlouholetou tradicí.