×
×

Verified by GS1: Opačný konec Activate

Verified by GS1: Opačný konec Activate

Napsal/a Jan Konečný, Manažer IT, GS1 Czech Republic, 20. 04. 2023. Kategorie: , , ,

Již dva roky mohou uživatelé Systému GS1 v ČR využívat nástroj Activate, který jim umožňuje pohodlně spravovat portfolio produktů s přiděleným identifikačním číslem GTIN a několika klíčovými atributy. Za tu dobu v něm uložili přes 420 tisíc produktů. Co se ale děje s daty dále a jak se k nim mohou dostat případní zájemci?

Jednou z důležitých funkcí nástroje Activate je publikování dat do Global Registry Platform (GRP), zkráceně Globálního registru. Zjednodušeně řečeno, jakmile uživatel finalizuje produktová data pro svůj výrobek v Activate a změní jejich status na aktivní, proběhne synchronizace a údaje se uloží v Globálním registru. Ten sdružuje informace o číslech GTIN z celého světa a aktuálně v něm je téměř 370 milionů záznamů.

 

ilustrační obrázek nakupování

 

Konečně data o produktech

Na Globální registr je napojený vyhledávač, který umožňuje uložená data filtrovat a stahovat podle různých kritérií. Nástroj je k dispozici pod názvem Verified by GS1 na webových stránkách GS1 Global Office i na stránkách jednotlivých národních organizací. Na webu GS1 Czech Republic je link na Verified by GS1 umístěn v sekci Standardy a služby mezi Nástroji. Hlavní funkcionalitou Verified by GS1 je zobrazovat aktuální data o produktech, vložených do Globálního registru prostřednictvím Activate. Jednotlivé národní organizace GS1 používají různá řešení či verze Activate. Všechny však musí projít certifikací, která zaručuje, že každé z těchto řešení má stejnou funkcionalitu a slouží jako vstupní brána do Globálního registru.

 

Dílčí registry

Organizace GS1 doposud disponovala pouze starším vyhledávačem Gepir, který byl v provozu posledních zhruba 20 let. Ve své době představoval jediný způsob, jak zjistit původ, resp. oprávněného majitele konkrétní číselné řady. Umožňoval vyhledávat podle názvu organizace, identifikačních klíčů GTIN, GLN nebo SSCC.

Globální registr nabízí pomocí vyhledávače Verified by GS1 poněkud podrobnější informace o konkrétním produktu; je možno dohledat jeho název, zařazení podle Globální klasifikace produktů, cílový trh, čisté množství a případně další atributy nebo i obrázek. To vše za předpokladu, že byla data do registru vložena. Globální registr včetně nástroje Verified by GS1 je v tomto ohledu sofistikovanějším pokračovatelem původního Gepiru, měl by postupně přebírat i další funkcionality a postupně jej nahradit.

Globální registr se skládá z několika dílčích registrů. O registru GTIN, ve kterém se shromažďují produktová data, jsme se již zmínili. Dalším je registr GS1 Company Prefixů. Ten shromažďuje data o všech globálně vydaných licencích, tj. o vydaných identifikačních číslech pro zaregistrované uživatele kdekoli na světě.

 

ilustrační obrázek ověřování

 

Proti nelegálním GTIN

Registr Globálních lokalizačních čísel obsahuje informace, které se vážou k identifikaci obchodních partnerů, jejich poboček nebo funkčních celků. Posledním registrem bude registr odkazů, který umožní zobrazení dalších užitečných informací ke konkrétnímu produktu. Verified by GS1 je zatím napojen na první dva z těchto registrů. Po zadání identifikačního čísla GTIN hledaného produktu umí zobrazit informaci o vlastníkovi značky a produktová data výrobku.

V dalším kroku bude zpřístupněn registr adres. Ve druhé polovině letošního roku by se měly připojit i zbylé registry. Zájemci se tak jedním dotazem dostanou k poměrně široké paletě informací, vztahujících se k danému GTIN. Globální registr vznikl na popud velkých internetových tržišť, jako je Amazon nebo eBay. Tyto společnosti potřebovaly nástroj, který by jim umožnil automaticky ověřit původ čísel GTIN. Jde zejména o ochranu jejich databází před nelegálně identifikovanými produkty či různými padělky. Globální registr jim poskytne rychlou cestu, jak oddělit legálně značené produkty od těch označených chybně či duplicitně. Za data v Globálním registru odpovídají společnosti, které data vkládají, tedy zpravidla značkoví výrobci. Platí to ale také pro všechny drobné výrobce či distributory, kteří chtějí svůj produkt prodat na elektronickém tržišti. Pokud produkt v Globálním registru chybí, může být například velmi složité řešit s Amazonem obtíže při zalistování. Proto je důležité mít data kvalitní, úplná, dobře strukturovaná a aktuální.

Postupně nabídne Verified by GS1 i hledání podle dalších kritérií. Kromě toho chystáme možnost dávkového vyhledávání nebo strojového připojení prostřednictvím API. Vyhledávač Verified by GS1 najdete na odkazu: gs1cz.org/standardy-sluzby/nastroje/verified-by-gs1/.