×
×

1. ročník konference eNemocnice se vydařil

1. ročník konference eNemocnice se vydařil

Napsal/a Lenka Martínková, Manažerka pro sektor zdravotnictví, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: , ,

S implementací standardů GS1 mají v Česku zkušenosti již první zdravotnická zařízení! To byl jeden z nejdůležitějších závěrů speciální zdravotnické konference pořádané GS1 Czech Republic na začátku května v Brně.

Historicky první setkání vedoucích pracovníků IT a náměstků pro informační technologie nemocnic za účasti technických firem s názvem eNemocnice: budoucnost zdravotnictví se zaměřilo na elektronizaci procesů v nemocnicích s využitím standardů GS1. „Na tomto setkání představíme konkrétní příklady využití automatické identifikace a standardů GS1 v zahraničních nemocnicích, ale také první implementace v nemocnicích tuzemských. Naším cílem je vytvoření prostoru pro spolupráci a sdílení zkušeností mezi nemocnicemi na toto téma,“ uvedla na začátku konference ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová. Úspěšné fórum spolupořádala společnost Magnus Regio.

konference

 

PROTIPADĚLKOVÁ SMĚRNICE

Z úvodních prezentací se mohli posluchači dovědět, jak funguje Systém GS1 a v čem standardy pro automatickou identifikaci, sběr a sdílení dat pomáhají nemocnicím. A šlo se do praxe. Nejprve k využití standardu GS1 v serializaci léčivých přípravků na předpis, která se stala rutinou jak v komerčních, tak nemocničních lékárnách.

Vzhledem k tomu, že v implementaci standardů GS1 v nemocnicích jsou nejdále ve Velké Británii (tamní systém veřejného zdravotnictví zavedl program na bázi standardů Scan4Safety již v roce 2016), další příklad z praxe pocházel právě z britských ostrovů. Přínosy zavedení standardů GS1 byly prezentovány na případové studii nemocnice Leeds Teaching Hospital. Tato nemocnice dokázala díky efektivnímu využití skladových zásob ušetřit 1,5 mil. liber ročně. Automatizace procesu objednávání, přejímky zboží a systému nákupů nemocnice i významně ušetřila čas personálu; úspora nákladů na lidskou práci byla vyčíslena na 75 000 liber ročně.

 

PŘÍKLAD Z BRNA

V tuzemských podmínkách má zkušenosti se zavedením Systému GS1 například Fakultní nemocnice Brno. „Standardy GS1 jsme začali využívat především s ohledem na legislativu. Velmi propracovaný systém máme zejména s ohledem na pacienta pro vazbu na zdravotnickou dokumentaci. Následně se snažíme implementovat daný systém i s ohledem na zaměstnance pro vazbu práva, řízení, kompetence a rolí v rámci nemocnice jako takové. Systém GS1 používáme i v rámci inventarizace majetku, při výrobě krevních derivátů či označení léčiv jako cytostatika,“ informoval účastníky Jan Fait, vedoucí oddělení projektů a organizačních služeb FN Brno.

U řečnického pultu ho vystřídal Jan Nečas, vedoucí vývoje společnosti C SYSTEM CZ. „V rámci Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno byl implementován modul, který identifikátory vydává a na něj se postupně napojují jednotlivé moduly. Ty v rámci nemocnice jednoznačně identifikují zaměstnance a pacienty. Pro identifikaci zaměstnanců je to modul Identity Managementu, který čerpá data z personalistiky a pro interní zaměstnance následně prostřednictvím Active Directory předává tyto informace systému CMS,“ popsal implementaci identifikačních klíčů GS1 Jan Nečas.

 

UDI V PRAXI

Následující sekce patřila jedinečnému identifikátoru zdravotnického prostředku (Unique Device Identifier, UDI). Tento identifikátor je jedním z pilířů digitalizace v nemocnicích. Nejprve byly představeny legislativní požadavky na UDI v podmínkách České republiky.

Poté s tématem praktické možnosti využití UDI navázal Martin Tuček, biomedical manager ze společnosti VAMED CZ. VAMED CZ se zabývá vybranými aktivitami z oblasti facility managementu nemocnic, v ČR má své zákazníky ve skupině zdravotnických zařízení VAMED MEDITERRA. Nejdůležitější aktivitou firmy je Biomedical management, tj. vše, co se na straně poskytovatele zdravotní péče týká zdravotnických prostředků.

„Stavíme digitalizaci moderně a od základů, nemůžeme si dovolit přehlížet globální standardy, přinejmenším ty vyjmenované v katalogu NCEZ,“ uvedl na začátek Martin Tuček. „V projektu digitalizace – evidence materiálů začíná cesta u GTIN (identifikace zboží), GLN (identifikace míst v rámci nemocnice a také identifikace dodavatelů, výrobců a dalších subjektů) a GPC (kategorizace zboží). Pro evidenci nákladů na spotřební materiály a zdravotní výkony chceme využít GSRN (Global Service Relation Number) označující službu ve vazbě na poskytovatele nebo příjemce a GSIN (Global Shipment Identification Number), číslo přidělované odesílatelem logistických jednotek. V paralelních projektech, které navazují, půjde o GIAI (při evidenci majetku) a GDTI (v elektronickém workflow a elektronické dokumentaci),“ vysvětlil Martin Tuček.

Jak sdělil dále, ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům existuje mnoho legislativních povinností. „Mimo jiné dostupnost návodů k použití, správné skladování, údržba, instruktáž uživatelů, již zmíněné vedení evidence UDI kódů, záznamy o použití rizikových zdravotnických prostředků do zdravotní dokumentace pacienta, pokyny pro reprocessing prostředků, omezení životnosti a další,“ pokračoval Martin Tuček. Výše uvedené povinnosti omezují rizika pro pacienty, personál i zdravotnické zařízení jako takové. „Minimalizace rizik plynoucích z pochybení je cílem každé organizace. A právě jednoznačná identifikace produktů je základním kamenem pro zajištění minimalizace těchto rizik,“ doplnil biomedical manager ve firmě VAMED CZ.

 

HISTORICKÁ ŠANCE PRO DIGITALIZACI

Zdravotnická zařízení v ČR jsou nově povinna evidovat UDI kódy dodaných zdravotnických prostředků většiny rizikových tříd. „Zajímal jsem se o možnosti využití tisíce takto nově vzniklých údajů. Jedinečný identifikátor na zdravotnickém prostředku (obsahující GTIN a GS1 aplikační identifikátory) je historicky významnou příležitostí k digitální transformaci řízení zdravotní péče. Věřím, že se nám v nemocnicích skupiny VAMED MEDITERRA podaří bezprecedentně zvýšit jejich efektivitu a kvalitu. Velkou inspirací je pro mě projekt Scan4safety anglické NHS.“ V jaké fázi implementace je nyní společnost VAMED CZ? „Začali jsme analýzou stávajících procesů, příležitostí a překážek. V pilotních projektech sbíráme UDI kódy a pracujeme na doplňování informací v katalogu zboží. Na nich a standardech GS1 bude stát moderní komplexní systém,“ uzavřel Martin Tuček. Zbrusu nové konference se zúčastnilo 43 posluchačů a prezentujících. GS1 Czech Republic chce tento formát nadále rozvíjet.