×
×

2D kódy: buďte součástí změny

2D kódy: buďte součástí změny

Napsal/a Mikuláš Černý, šéfredaktor, 22. 04. 2024. Kategorie: , , , ,

Maloobchod stojí před největší změnou od zavedení automatické identifikace a sběru dat před padesáti lety. Čeká ho přechod na výkonnější dvoudimenzionální kódy. Migrace na 2D kódy přináší doslova ohňostroj příležitostí pro zefektivnění procesů, úspory i interakci s koncovými zákazníky.

Jsou menší a dokáží víc. Přednost 2D kódů spočívá ve schopnosti nést více informací než konvenční 1D kód EAN-13 pro spotřebitelské jednotky. Škála dat se u nich rozšiřuje např. o datum spotřeby, číslo šarže, sériové číslo a v případě využití standardu Digital Link i o webové odkazy na informace o složení a alergenech, obrázky a videa, recenze atd.

Využívání 2D kódů tak nepochybně skýtá velký potenciál pro výrobce, obchodníky i spotřebitele. Proto GS1 na globální úrovni podporuje tento přechod na novou generaci nosičů. Má přitom na čem stavět: obdobný krok má úspěšně za sebou ve značení léčivých přípravků, ze kterých lékárníci dávno snímají maticové kódy GS1 DataMatrix s číslem GTIN a povinnými dynamickými údaji (šarže, datum použitelnosti a sériové číslo jako prvek v potírání padělků léčiv).

2D kódy aneb méně je více


 • Méně místa potřebného pro čárový kód, více prostoru pro B2C informace
 • Méně problémů s tiskem, výrazně lepší čitelnost
 • Méně čárových kódů, více zakódovaných dat

Impuls pro přechod na kapacitně vyspělejší dvojrozměrné kódy vzešel z obecné potřeby kódovat více produktových dat. To odpovídá rostoucím legislativním i spotřebitelským požadavkům na dostupnost informací přímo na obalu výrobku a podporuje efektivitu dodavatelského řetězce. Zároveň se posílí budování důvěry ve značku tím, že zákazník dostává přesnější, úplnější a aktuálnější informace o výrobku. Nakupující nakonec získá více i prostým vylepšením skenování na pokladně nebo v selfscanningových zónách. Kamerové snímače skenují 2D kódy bez jakýchkoli potíží, což se o načítání 1D kódů laserovými skenery nedá vždy stoprocentně říci.

 

Statická vs. dynamická data

GTIN rutinně kódovaný v 1D kódech a většina navazujících dodatečných údajů představují tzv. statická data – informace, které se pro konkrétní obchodní položku nemění. Typicky čistá hmotnost, složení produktu, nutriční data apod. Tyto údaje mohou být předtištěny na obalu, uloženy v produktových databázích a je možné je sdílet například prostřednictvím GDSN.

Naopak 2D kódy dokáží nést tzv. dynamické údaje, které se na rozdíl od statických dat u jednotlivých produktů liší. Jde např. o šarži, datum spotřeby, sériové číslo apod. Dynamická data na obalu odkazují na další informace o produktu. Číslo šarže může být propojeno s datem produkce, místem výroby nebo dokonce s konkrétní linkou. Sériové číslo pak s určitým způsobem výroby nebo zpracování surovin. Tyto údaje lze využít pro B2B účely, pro potřeby dosledovatelnosti nebo efektivní stahování produktů z trhu.

 

 

Nový koncept, nové příležitosti

Zatímco u léčivých přípravků implementace 2D kódů stroze sleduje primární cíl daný legislativou, a sice zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce, v retailu nabídnou nové kódy mnoho benefitů a synergií navíc. „Přechod přinese spoustu nových příležitostí pro celý maloobchodní trh. A to při minimálních investicích do infrastruktury, především u výrobců,“ řekl prezident GS1 Renaud de Barbuat při loňské návštěvě Prahy. Obchodníkům a partnerům pomůže dosáhnout maxima z nového konceptu především intenzivní spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. Tuto tezi potvrzují četné případové studie.

 

Nejdůležitější benefity

Účinnější řízení zásob

Požadavek na zlepšení řízení zásob patří mezi hlavní motivace pro zavedení pokročilých datových nosičů. Díky zakódování šarže a data spotřeby „čtverečky“ umožňují snadné dodržování režimu FIFO. Prodejci mohou sledovat čerstvost produktů, aniž by je pracovníci na prodejní ploše fyzicky kontrolovali. Čerstvost je garantována při významném omezení plýtvání potravinami díky automatické úpravě cen a přednostnímu prodeji produktů s blížícím se datem minimální spotřeby.

 

Vysledovatelnost

Sdílení rozšířených informací o výrobku v rámci dodavatelského řetězce zvyšuje úroveň ochrany spotřebitele. Skenováním čísla šarže lze dosáhnout lepší transparentnosti a rychlejšího a přesnějšího stahování výrobků z trhu. Zboží, jako např. čerstvé ryby, lze sledovat od místa jejich výlovu až na pulty prodejen. Spotřebitelé, výrobci a obchodníci mohou těžit z výhod kompletních informací o původu produktu a jeho cestě dodavatelským řetězcem.

 

Prevence vzniku odpadu

Podle studie The Natural Resources Defense Council celých 20 % veškerého potravinového odpadu v USA vzniká kvůli chybám v dynamických datech produktů. Typicky jde o záměnu data doporučené spotřeby s datem exspirace. Zefektivnění správy těchto dat usnadňuje garanci čerstvosti produktů a také brání prodeji prošlých výrobků.

 

Řešení pro zboží s proměnnou hmotností

Čerstvé potraviny, u kterých se cena vypočítává z hmotnosti (např. maso, sýry, ovoce, zelenina či lahůdky) mohou mít GTIN, hmotnost nebo cenu zakódované ve 2D kódu snímaném na POS. Většina zboží s proměnnou hmotností se označuje zastaralým a neudržitelným způsobem pomocí identifikačních čísel s omezenou platností, tzv. RCN. Tyto identifikátory platí pouze v rámci jednoho trhu. S pokračujícím propojováním dodavatelských řetězců je stále naléhavější, aby produkty i v této kategorii zboží byly označovány pomocí GTIN.

 

Propojení se zákazníky pomocí GS1 digital linku

Použití čárových kódů s doplňkovými informacemi výrobcům umožňuje poskytnout více údajů o produktu spotřebitelům. Dodavatelé tak zákazníkům zprostředkovávají informace o výživových hodnotách a udržitelnosti, marketingové informace, videa, data o sledovatelnosti, a další – ve standardu Digital Link pomocí jediného nosiče, stejného, ve kterém je zakódovaný GTIN. Řešení umožňuje propojení pomocí webové adresy (URI).

 

Pravost výrobků

Blokování padělků je důležité téma pro spotřebitele i výrobce. Podíl obchodu s padělaným zbožím z celkového globálního objemu podle OECD přesahuje 3 % a dále roste. Serializace výrobků je spolehlivým nástrojem pro ověření pravosti produktu a osvědčila se u zmíněných léčiv. Další údaje o výrobku, jako např. šarže, datum výroby a země původu, mohou být zakódovány na obalu nebo propojeny se sériovým číslem v databázi případně prostřednictvím GS1 Digital Linku.

 

Management vratek

Bezproblémové vracení zboží významně přispívá k dobré zákaznické zkušenosti. Pro efektivní realizaci vratek při snížených nákladech je ovšem potřeba více dat, než jsou schopny nést tradiční 1D kódy. Serializace maloobchodníkům umožní propojit prodané položky s konkrétními transakcemi a poskytne jim informace o zaplacené částce, dani z prodeje, způsobu platby, záruce a další užitečná data.

 

První kroky

Pro úspěšný přechod na 2D kódy obchodníkům v řadě případů vyvstane potřeba modernizovat infrastrukturu pro snímání čárových kódů. To bude znamenat především náhradu laserových skenerů optickými (kamerovými) snímači. Globální maloobchod by měl být na přechod k nové generaci datových nosičů připravený do roku 2027. Pro dodavatele není toto datum závazné, ovšem platí, že kdo bude včas připraven, získá konkurenční výhodu.

Pro obchodníky dále vznikne povinnost upravit své pokladní systémy tak, aby byly schopné kromě GTIN zpracovávat doplňkové údaje. Databáze budou muset umět pracovat se čtrnáctimístným formátem GTIN, což umožní skenovat tento identifikační klíč z 2D čárových kódů.

Tyto požadavky je třeba zohlednit napříč celým dodavatelským řetězcem a zákonitě se projeví u dodavatelů, se kterými by obchodníci měli za podpory technologických partnerů úzce spolupracovat.

Např. distribuční centra a systémy pro příjem zboží v obchodech se budou setkávat s různými neočekávanými datovými prvky. Proto bude třeba informační systémy upravit tak, aby ignorovaly potenciálně nepotřebné údaje o atributech výrobku.

 

Jsme v tom s vámi

GS1 jako neutrální partner při migraci svým členům poskytne edukaci a podporu pro zavedení a využívání příslušných standardů. Poradí s výběrem vhodných kódů a dat, která mají být z nových kódů načítána. Doporučujeme vyjít z již implementovaných standardů a řešení a na nich budovat nástavbu. V neposlední řadě vás odkážeme na vhodné dodavatele SW a HW ze seznamu dodavatelů pro Systém GS1.

Přínosy 2D kódů nesoucích doplňkové informace


Řízení zásob

 • Zajištění FIFO
 • Přesné inventury
 • Informace o dostupnosti a umístění zásob
 • Eliminace plýtvání
 • Garance čerstvosti

 

Bezpečnost

 • Integrita značky
 • Zabránění prodeje stažených produktů
 • Potírání padělků

 

Zapojení zákazníků

 • Přístup k B2C informacím od výrobce
 • Promoakce
 • Recepty
 • Interakce spotřebitele s dodavatelem

 

Sledovatelnost

 • Ověřování pravosti produktu
 • Informace o původu ingrediencí
 • Transparentnost dodavatelského řetězce
 • Důvěra spotřebitelů

 

Udržitelnost

 • Informace pro recyklaci
 • Podpora cirkulární ekonomiky
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Podpora strategie „z farmy na vidličku“

 

Vylepšené obaly

 • Podpora marketingu
 • Vyhovění legislativním požadavkům
 • Bohatší zákaznická zkušenost

Doporučený postup pro obchodníky


1. Společně s dodavateli snímačů čárových kódů a poskytovateli řešení pro POS vyhodnoťte připravenost na přechod na 2D kódy.

2. Ověřte nutnost aktualizace informačního systému nezbytnou k využívání doplňkových dynamických dat.

3. Zajistěte, aby systémy mohly přijímat doplňková data pro podporu nových procesů.

4. Ujistěte se, že jsou vaše skenery schopné načítat všechny standardní 2D kódy.

5. Identifikujte společné cíle a opatření se spolupracujícími partnery.

6. Diskutujte s dodavateli o využití všech možností, které novinka nabízí, zapojte marketing.

7. Vyhodnoťte příležitosti nového systému značení u svých privátních značek.

8. S podporou poskytovatelů technologických řešení se ujistěte, zda jsou pokladní systémy aktualizovány a nakonfigurovány pro nové procesy.

9. Proškolte zaměstnance prodejen.

10. Zapojujte a edukujte zákazníky.

Doporučený postup pro dodavatele


1. Zapojte logistická, marketingová a IT oddělení a vyhodnoťte příležitosti projektů těžících z práce s doplňkovými daty.

2. Identifikujte společné cíle a opatření s odběrateli i v rámci supply chainu.

3. Vyberte pilotní produkt, výrobní řadu nebo kategorii.

4. Zvolte vhodné 2D kódy vhodné pro zamýšlené projekty využívající dynamická data, příp. Digital Link.

5. Určete doplňkové údaje, které je potřeba zakódovat, kromě kódu GTIN.

6. Než učiníte rozhodnutí, věnujte pozornost práci s daty a fungování standardů GS1.

7. Zajistěte technické možnosti pro kódování dynamických dat.

8. Vyhodnoťte svoji infrastrukturu pro tisk kódů a kvalitu tisku.

9. Zkontrolujte kompatibilitu skenování u nového čárového kódu.

10. Ujistěte se, že váš SW, HW a databáze jsou aktuální.