×
×

Aktuality: Co je v oboru nového

Aktuality: Co je v oboru nového

Napsáno 21. 07. 2022. Kategorie:

Pracovní kolektiv posílila nová pracovnice. Na pozici referentky zákaznického servisu nastoupila Jolana Hřebejková. Díky zkušenostem, které nabyla během více než 20leté praxe zejména v letecké dopravě, se Jolana rychle zapracovala a stala se platnou součástí zákaznického servisu GS1 Czech Republic. Zároveň se jejím příchodem rozšířila pro uživatele nabídka komunikace v anglickém jazyce. Po dlouholeté spolupráci letos z pracovního kolektivu odešly na zasloužený odpočinek hned dvě pracovnice. Barbora Bláhová, která pracovala dvanáct let v zákaznickém servisu, a Jiřina Dvořáková, která nastoupila jako sekretářka ještě do původního EAN Czech Republic před neuvěřitelnými 27 lety.


Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic

Výbor

Výbor GS1 Czech Republic pokračuje v činnosti ve svém dosavadním složení. Maloobchodní sektor zastupují Petr Beran ze společnosti Albert Česká republika, Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR a Luboš Rybár ze společnosti Globus. Skupinu výrobců ve výboru reprezentují Pavel Moravec z Nestlé Česko a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement, os ČR. Sektor logistiky zastupuje David Piškanin z HOPI HOLDING a poskytovatele technických a technologických služeb Jan Příhoda ze společnosti Kodys. V čele výboru i nadále stojí prezident Jaroslav Camplík, viceprezidentem je Pavel Moravec.

UDI: výzva pro uživatele

Obracíme se na všechny uživatele, kteří používají Systém GS1 pro identifikaci prostředků (UDI) podle pravidel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA. Globálníorganizace GS1 je jednou z akreditovaných agentur pro vydávání UDI v USA. Jednou z podmínek akreditace je pravidelný reporting o českých výrobcích, kteří exportují zdravotnické prostředky do USA, a budou tedy využívat svůj GS1 Company Prefix pro tvorbu UDI. GS1 Czech Republic má od dubna tohoto roku povinnost průběžně hlásit tyto uživatele centrále v Bruselu.

Google doporučuje GTIN

Dominantní světová internetová společnost vyzvala výrobce a obchodníky, aby identifikovali produkty pomocí GTIN. Googlu to pomáhá přiřazovat nabídky e-shopů k produktům a spojovat produkty s relevantními dotazy zadanými do vyhledávače. Provozovatel největšího světového vyhledávače a mnoha předních on-line služeb označil standardy GS1 za nezbytné prvky jedinečné identifikace pro on-line prodejce. Výrobcům a obchodníkům na svém blogu vzkázal, že „přesné informace o produktu a jedinečná identifikace, konkrétně GTIN, pomáhá výrobcům a maloobchodníkům podpořit účinné vyhledávání produktů a tím i spokojenost spotřebitelů.“ Google spoléhá na přesná a důvěryhodná produktová data. Jen tak může přesně odkazovat na produkty, které jsou zákazníkům k dispozici v e-shopech. Práci s produktovými informacemi Googlu pomáhá výrazně vylepšit přiřazení jedinečných identifikátorů produktů, především základní identifikační klíč GS1 – GTIN (Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky), MPN (Manufacturer Part Number, číslo dílu výrobce) a název značky výrobku. Google akceptoval standard GTIN pro on-line prostředí v roce 2015. Tehdejší motivace se nezměnila: pomoci maloobchodníkům oslovit více on-line zákazníků.

50 let digitalizace obchodu

GS1 oslavila padesáté výročí jednoznačného identifikátoru produktu, dnešního GTIN. Dne 31. března 1971 se v New Yorku sešli tehdejší lídři sektoru potravin a rychloobrátkového zboží vč. značek Heinz, General Mills, Kroger a Bristol Meyer a dohodli se na jednotném standardu pro identifikaci obchodních položek. S velkou předvídavostí věřili, že zavedení GTIN bude mít pozitivní vliv i mimo odvětví potravin a že zvýší efektivitu a rychlost dodavatelských řetězců obecně. O několik desetiletí později označila BBC výsledek této iniciativy za jeden z 50 milníků ve vývoji světové ekonomiky.
Americký model brzy následovala Evropa. Počátkem roku 1974 proběhlo setkání delegátů z jedenácti států (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie) – ředitelů velkých maloobchodních společností, výrobců a zástupců EHS (Evropské hospodářské společenství) v Paříži. Ti rozhodli o zavedení jednotného standardu pro automatickou identifikaci položek k usnadnění přeshraničního obchodu v rámci EHS. V roce 1976 byl na základě původního čárového kódu UPC vytvořen nový datový nosič, čárový kód EAN-13, umožňující globální využívání standardní třináctimístné identifikační struktury.

Standardy GS1 v národním katalogu E-health

Národní centrum pro elektronizaci zdravotnictví koordinuje rozvoj a standardizaci digitálního zdravotnictví a informační architektury digitalizace zdravotnictví České republiky. Nedávno zařadilo standardy Systému GS1 do Katalogu standardů a terminologií využívaných v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR. Standardy Systému GS1 tak získaly pevné místo mezi nástroji pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví v ČR.

Rozšíření subsetu EDI zprávy invoic

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon se dotýká specifické oblasti, jakou jsou elektrozařízení, baterie nebo akumulátory či pneumatiky. Pro elektrozařízení a pneumatiky je zde uvedena povinnost odděleného uvádění nákladů na recyklaci na daňovém dokladu s povinností uvádět údaj na kus nebo na kilogram zařízení. Podrobnosti můžete najít ve výše uvedeném zákoně, konkrétně v § 73 Oddělené uvádění nákladů. Z tohoto důvodu bylo provedeno rozšíření v subsetu zprávy INVOIC (elektronická faktura); nejdříve pro verzi D.01B S3 CZ a další verze budou hned následovat. V rámci rozšíření subsetu byla doplněna také možnost přímého vyčíslení autorského poplatku. Reakcí na požadavek trhu byla další letošní změna subsetu, tentokrát u zprávy DESADV čili elektronického dodacího listu. Touto úpravou je požadavek na uvádění čísla průvodního dokladu. Tato potřeba byla splněna a proběhlo oficiální rozšíření subsetu. Každá elektronická zpráva ve formátu GS1 EANCOM má svoji implementační příručku. Všechny implementační příručky k lokálním subsetům zpráv jsou komentované v českém jazyce a naleznete je na stránkách www.gs1cz.org v sekci Moje GS1. I když se jedná o subsety pro český trh, pro potřeby zahraničních uživatelů jsou připravovány a udržovány verze v anglickém jazyce. Nově došlo k doplnění anglických mutací příruček pro kontrolní zprávy APERAK (potvrzení přijetí zprávy aplikací) a COMDIS (obchodní námitka), které také naleznete na webu společnosti GS1 Czech Republic.

Nové publikace

Průběžně aktualizujeme metodické materiály. Připravujeme nové vydání publikace Systém GS1 ve zdravotnictví. Najdete v ní nezbytné informace o povinném značení zdravotnických přípravků pomocí UDI, identifikaci léčivých přípravků a implementaci Systému GS1 v nemocnicích.
Brzy bude k dispozici také nová příručka Kvalita 2D kódů. Bude se věnovat správné realizaci dvourozměrných kódů používaných v celé řadě průmyslových odvětví, skladování, prodeji nebo ve zdravotnictví.