×
×

Aktuality

Aktuality

Napsal/a GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: ,

Představujeme členy výboru GS1 Czech Republic

Jan Chmela pracuje v logistické divizi společnosti HOPI již sedmnáct let. Aktuálně zastává pozici acquisition and business analytic directora pro region střední a východní Evropy. „Mojí zodpovědností je rozšiřování zákaznického a produktového portfolia společnosti HOPI,“ říká Jan Chmela.

„Jedná se o práci, která je velmi variabilní a přináší stále nové výzvy. Propojuje svět výrobců s jejich zákazníky. Jednotlivé interakce mezi těmito subjekty se v poslední době výrazně zrychlují a napřimují. Je zde patrný výrazný trend rozvoje e-commerce a automatizace. Toto vyžaduje vysokou míru standardizace procesů uvnitř firmy a vysokou flexibilitu směrem k zákazníkovi.“

Zapojení představitele přední mezinárodní logistické společnosti je pro GS1 Czech Republic velmi vítané. Jak může napomoci digitalizace a standardizace k překonání hlavních výzev, před kterými do- davatelské řetězce (nejen) v FMCG stojí? „Společnost HOPI aktuálně operuje v pěti zemích a spolupra- cuje s více než 500 zákazníky různých velikostí. Denně zpracováváme desetitisíce objednávek, které rozvážíme po celém regionu CEE. Při této komplexitě je používání standardů podporujících automa- tickou identifikaci, sběr informací a sdílení dat nezbytnou součástí našich každodenních aktivit. Jednoduše řečeno, bez těchto stan- dardů bychom v současné době již nebyli schopni poskytovat úroveň servisu, která je zákazníky vyžadována,“ odpovídá Jan Chmela. „Stále však vidím obrovský prostor pro další vylepšení. Zejména se to týká oblasti standardizace a globálního sdílení kmenových dat. Centrální řešení správy těchto informací se jeví jako jediné efektivní řešení, které zajistí vysokou přesnost a kvalitu dat dosaženou díky sdílené kontrole všech uživatelů.“

2021: klíčový rok pro GDSN na českém trhu

Loňský rok byl z pohledu rozvoje globální datové synchronizace na českém trhu přelomový. Z jednoho obchodního řetězce podporujícího GDSN se staly čtyři: Albertdm drogerie marktGlobus a Rossmann. A s tím logicky souvisel i značný nárůst počtu dodavatelů, kteří přes GDSN začali zasílat svá produktová data.

Ke konci roku 2021 bylo v GDSN registrováno přes 140 českých do- davatelů. Více než sto jich přitom přibylo právě v loňském roce a řada dalších publikuje svá data na český trh ze zahraničí. Pokud se na GDSN podíváme z globálního hlediska, bylo v něm na konci roku 2021 registrováno zhruba 65 000 společností. Toto číslo jednoznačně potvrzuje pozici GDSN jako globálního lídra ve sdílení produktových kmenových dat zejména u rychloobrátkového zboží v maloobchodu. V letošním roce by do GDSN v ČR měly vstoupit nejméně dva další obchodní řetězce. Tým GDSN však bude pracovat i na rozvoji datového modelu tak, aby bylo možné jednoduše sdílet informace i např. o zboží s proměnnou hmotností.

Počet partnerů SYNFONY

září 2021 -> 43
říjen 2021 -> 48
listopad 2021 -> 59
prosinec 2021 -> 69
leden 2022 -> 87
únor 2022 -> 96

Retail Summit 2022: budoucnost ve spolupráci

4.–6. 4. 2022 Praha - Počátkem dubna hostilo Kongresové centrum v Praze již 28. ročník Retail Summitu. Na akci, která patří mezi tři největší obchodní konference v Evropě, manažeři GS1 Czech Republic prezentovali standardy pro oblast čerstvého zboží. Velký zájem hostů na stánku vzbudilo téma migrace z lineárních čárových kódů na 2D kódy, která se stane realitou v nejbližších letech.

Pořadatelská společnost Blue Events letošnímu ročníku přiřadila podtitul Smysluplná budoucnost. „Budoucnost obchodu, kterou si společně představujeme, můžeme naplnit tím, jak budeme spolupracovat ve světě nového retailu,“ 2021: KLÍČOVÝ ROK PRO GDSN NA ČESKÉM TRHU RETAIL SUMMIT 2022: BUDOUCNOST VE SPOLUPRÁCI 02 FOTO: 123RF, ARCHIV GS1 řekl na pódiu hlavního sálu klíčový řečník Viktor Mayer-Schönberger. Profesor z Oxfordu, který vydal třináct knih, se ve svém nejnovějším bestselleru „Framers“ zabývá tím, jak mohou lidé zlepšit své rozhodování v době algoritmů. „Technologie nám umožnily zrychlit a zefektivnit obchod. Lidský rozměr by se z něj ale neměl vytratit, protože technologie na rozdíl od člověka nemají žádný názor. Jaká je role člověka v době velkých dat a umělé inteligence? Máme ‚superschopnost‘ představit si svět, který zatím neexistuje, jen ji málo využíváme,“ uvedl v zahajovacím vystoupení klíčový řečník. „Na rozdíl od počítačů, které jen usuzují z minulosti, my umíme myšlenky nově zarámovat a podívat se na ně z nové perspektivy. Klasický retail má tak jednu nečekanou výhodu: ví, že se musí změnit a poskytnout to, co online nedokáže – zážitek a sociální interakce.“ Kongres se konal pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Cécile Koufou získala mezinárodní cenu GS1

Na konci února obdržela manažerka pro lidské zdroje a vzdělávání Cécile Koufou cenu za přínos pro mezinárodní komunitu GS1 s názvem Everyone Makes a Difference Award. Nominace podávají ředitelé národních organizací z celého světa. Z nich vybírá nadace čestného předsedy GS1 Tima Smuckera deset nejlepších. Klíčovým kritériem při volbě oceněných je vklad navržených pracovníků při prosazování vize spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a jejich jednotného postupu. V roce 2018 byl mezi oceněnými i Tomáš Tluchoř, ředitel datových služeb GS1 Czech Republic.

Na celostátním setkání ředitelů nemocnic

24. 2. 2022 Brno - Hlavním tématem kulatého stolu s manažery více než šedesáti českých a moravských nemocnic byla odeznívající pandemie. K jejím dopadům na elektivní péči promluvila Helena Rögnerová. Náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění vyčíslila vícenáklady za pandemii za loňský rok na 53 mld. Kč a nastínila další vývoj dohánění odkládané péče. Se zvyšujícím se množstvím dat ve zdravotnických systémech nabývá na významu otázka kybernetické bezpečnosti. Tématu se věnoval např. Martin Lohnert, ředitel centra kybernetické bezpečnosti ve společnosti Soitron. Ředitele nemocnic upozornil na důležitost budování povědomí o kybernetické bezpečnosti, resp. možných hrozbách u zaměstnanců. Ti jsou totiž nejčastějším vektorem útoku, a přitom pouze třetina z nich někdy absolvovala jakékoliv školení týkající se právě kyberbezpečnosti.

Na akci pořádané společností Magnus Regio koncem února v Brně vystoupila také Lenka Martínková, manažerka pro sektor zdravotnictví GS1 Czech Republic. Ředitelům předních zdravotnických zařízení představila hlavní výhody standardizace s akcentem na přínosy automatické identifikace zdravotnických prostředků, pacientů a umístění v interních procesech nemocnic.

Krátce před uzávěrkou proběhlo stěhování: GS1 Czech Republic se přemístila do nových prostor. Adresa však zůstává nezměněna, tedy Na Pankráci 30, Praha 4. Naleznete nás jen o patro výše, nově ve 4. poschodí.