×
×

Další evropská nemocnice sečetla benefity standardizace

Další evropská nemocnice sečetla benefity standardizace

Více času pro pacienty a zvýšení jejich bezpečnosti. Vyšší provozní efektivita. Jednodušší objednávání, úspora prostředků vázaných ve skladových zásobách a menší plýtvání. To vše díky identifikaci zdravotnických prostředků, již ve druhé nemocnici v Dublinu.

Fakultní nemocnice Tallaght v Irsku byla postavena v roce 1998 pro spádovou oblast v části metropole přibližně s 62 000 obyvateli. Za 20 let se tento počet zvýšil na desetinásobek. Zajištění vysoké úrovně péče pro rostoucí počet pacientů si lze těžko představit bez intenzivního rozvoje areálu a zřizování nových pracovišť. Nezbytný je však také růst „dovnitř“. Mezi hlavní priority se tak zařadilo zavedení programu Scan4Safety na operačních sálech, jako součást nové digitální strategie s cílem zlepšit bezpečnost pacientů a zvýšení provozní efektivity.
Zaměstnanci fakultní nemocnice vynakládali mnoho drahocenného času na činnosti spojené s řízením zásob zdravotnických prostředků. A co více, neměli dostatečný přehled o tom, jaké položky byly vydávané z nemocničního skladu a u kterého pacienta byly aplikovány.
Náročné ruční inventury a kontroly dat exspirací s sebou nesly riziko chybovosti a plná bezpečnost pacientů nemohla být garantována. Na dvou operačních sálech, kde byl později pilotně implementován program Scan4Safety, trávil jeden zaměstnanec více než jeden den týdně objednáváním a inventurami zásob.

Řešení

Tým irské nemocnice navrhl řešení uvedených problémů založené na skenování čárových kódů z produktů použitých na operačních sálech. Automatizované objednávání často používaných položek a dostatečný přehled o úrovni zásob a datech exspirace mělo podle návrhu pomoci zajistit lepší alokaci pracovních sil ve prospěch péče o pacienty při dosažení jejich vyšší bezpečnosti. Díky úspěšnému zavedení státního programu Scan4Safety v řadě zdravotnických zařízení mohla nemocnice v Tallaghtu využít zkušeností z jiných pracovišť, především z St. James Hospital sídlící rovněž v Dublinu. Implementaci automatické identifikace napomohla blížící se účinnost legislativy o jedinečné identifikaci zdravotnických prostředků (UDI), kdy většina zdravotnických prostředků na tamním trhu již nese jedinečný identifikátor zdravotnického prostředku obsahující Globální číslo obchodní položky (GTIN), číslo šarže, datum exspirace, příp. sériové číslo. V EU nová legislativa o zdravotnických prostředcích (MDR) vstupuje v platnost v květnu tohoto roku.

Benefity potvrzené v pilotním projektu:

  • Plná sledovatelnost zdravotnických prostředků a jejich propojení se zdravotními záznamy pacientů
  • Úspora jednoho pracovního dne v týdnu v rámci dvou operačních sálů; tento čas může personál věnovat péči o pacienty
  • Zvýšení bezpečnosti pacientů díky automatickému upozornění na datum exspirace při skenování produktů
  • Zjednodušení procesů řízení zásob díky automatickému objednávání
  • Zvýšení kvality dat a reportů

V praxi

Všechny položky používané na operačních sálech jsou před použitím naskenovány a zaneseny do zdravotních záznamů pacienta. V případě nutnosti stažení prostředku z oběhu je tak zajištěna dosledovatelnost prostředku až ke konkrétnímu pacientovi. „Projekt Scan4Safety od základů mění systém řízení zásob nemocnice. Automatizace dodavatelského řetězce znamená vyšší efektivitu a dostupnost dat v reálném čase,“ doplňuje Dermot Carter, finanční ředitel fakultní nemocnice Tallaght. „Našemu zařízení pomáhá snížit objem nespotřebovaného materiálu v důsledku jeho exspirace, omezit prostředky vázané v zásobách a optimálně využít klinické zdroje.“ Program Scan4Safety byl pilotně zaveden na dvou operačních sálech v říjnu 2019. V průběhu roku 2020 byl rozšířen do ostatních operačních sálů včetně katetrizačních laboratoří.

SCAN4SAFETY


program ministerstva zdravotnictví Velké Británie NHS zaměřený na zvýšení provozní efektivity a bezpečnosti pacientů při současném snížení nákladů. Program využívá standardy GS1 pro sledování léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, umístění a průběhu péče o pacienta.

Na straně IT

Informační systém nemocnice disponuje moduly, které pokrývají procesy od příjmu zboží až po použití produktů u lůžka pacienta. K dispozici je řešení pro správu čárových kódů, přidávání a změnu GTIN a jejich propojení s účetním systémem. Modul řízení zásob disponuje různými funkcemi pro skladové hospodářství; modul zdravotní péče umožňuje evidenci a propojení produktů, procesů a provedených postupů s lékařskými záznamy pacientů. Jeho součástí je také funkce pro tvorbu reportů. Nemocnice pořídila ruční čtečky čárových kódů, systém běží na platformách Windows a Android. Personál si na skenování čárových kódů rychle zvykl.
„Nyní můžeme aplikovat zdravotnické prostředky bez sebemenších obav z použití nevhodného materiálu. Proces je bezpečnější pro pacienty a nám dává více času na péči o ně,“ vysvětluje lékařka Olivia Leighm.

Intralogistické procesy

Veškeré zboží je přijímáno na sklad zadáním čísla objednávky a naskenováním GTIN zakódovaného v čárovém kódu produktu, spolu s informacemi o číslu šarže a datu exspirace. Každý produkt je v systému dále sledován pomocí čísel šarží a dat exspirací. Pokud vypršela doba exspirace produktu, systém na tuto skutečnost upozorní, kdykoliv je produkt naskenován.
Všechny produkty musejí být označeny jedinečným identifikátorem GS1, který je zakódován do čárového kódu GS1. Doporučeným datovým nosičem je 2D kód GS1 DataMatrix, protože umožňuje snadno načíst všechny informace při jednom naskenování.

Skenování na operačním sále

Každý produkt je před použitím naskenován v přípravné místnosti u operačního sálu. Produkty, které jsou v rezervě, zůstanou neotevřené na vozíku a zdravotníci je naskenují pouze v případě, pokud je rozbalí a použijí. To umožňuje přesnější kontrolu využití skladových zásob pracovníky operačního sálu. Pokaždé, když je produkt na sále naskenován, dojde k ponížení skladových zásob.
Jakmile zásoby dosáhnou stanovené minimální úrovně, IS vygeneruje objednávku na doplnění. Objednávka je poté zaslána e-mailem dodavateli. „Automatické objednání materiálu nám dává jistotu plné dostupnosti potřebných produktů,“ vysvětluje John Donovan, který je v nemocnici odpovědný za objednávání zdravotnických prostředků.

Oznamovací povinnost pro registrované uživatele Systému GS1, kteří vyvážejí zdravotnické prostředky označené pomocí GS1 Company Prefixu do USA Společnost GS1 je jednou z akreditovaných agentur pro vydávání UDI zdravotnických prostředků v USA. To vyžaduje, aby GS1 udržovala informace o registrovaných uživatelích, kteří používají Systém GS1 pro přiřazování UDI výrobkům dodávaným na americký trh. Tyto informace musí GS1 pravidelně poskytovat americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Pokud používáte nebo kdykoliv v budoucnu začnete používat GS1 Company Prefix pro identifikaci zdravotnických prostředků (UDI), které budete dodávat na trh do USA, informujte o této skutečnosti GS1 Czech Republic.
Kontakt: martinkova@gs1cz.org

Výsledky

Kromě primárních cílů zvýšení bezpečnost pacientů díky sledovatelnosti na úrovni čísel šarží, zajištění plné dosledovatelnosti produktů v celém jejich životním cyklu a časové úspory nemocničního personálu management dosáhl i dalších zajímavých výsledků:

  • Automatické doplňování zásob a jednodušší procesy ve skladu
  • Omezení plýtvání
  • Optimalizace prostoru
  • Zefektivnění a kontrola procesu zavádění nového produktu

FAQ


Co je UDI?
UDI je zkratka z anglického Unique Device Identification. Jedná se o jedinečnou identifikaci zdravotnického prostředku.

Co obsahují pravidla amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA UDI?
Předpisy amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA US stanovují, které produkty jsou klasifikované jako zdravotnické prostředky a za jakých podmínek mohou být dodávány na trh v USA. Specifikují rizikové třídy zdravotnických prostředků prodávaných v USA a stanovují požadavky na identifikaci a sdílení souvisejících produktových dat.

Jak mám postupovat, pokud vyrábím zdravotnické prostředky, ale zatím nevyvážím do USA?
Povinnost přiřazovat UDI vašim produktům pro vás samozřejmě platí, ale nemusíte nic hlásit. Pokud by se situace kdykoli v budoucnu změnila a vaše výrobky by měly být dodávány na americký trh, musíte nás neprodleně o této skutečnosti informovat.

LOGO nemocnice založena: 1998 typ: univerzitní město: Tallaght, Dublin partnerská univerzita: Trinity College Dublin počet lůžek: 562