×
×

ECR aktuálně (říjen 2021)

ECR aktuálně (říjen 2021)

Napsal/a Tomáš Martoch, senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: ,

Na virtuálních setkáních a webinářích se členové Čs. iniciativy ECR soustředili na zvýšení dostupnosti zboží na obchodní ploše a témata udržitelnosti.

Květnový webinář zaměřený na dostupnost zboží na prodejní ploše (OSA – On Shelf Availability) se soustředil na následující oblasti: hlavní příčiny výpadků zboží na regálu a zodpovědnost za ně; dostupnost zboží vs. spolupráce na základě datové otevřenosti; potenciál sdílení dat; využití standardní EDI komunikace pro efektivní řízení promočních aktivit (a nejen jich).

Proč je dostupnost zboží důležitá?

Dostupnost zboží označuje poměr mezi dostupnými a nedostupnými produkty v prodejně. Zákazník je stále náročnější a očekává, že produkt, který si chce zakoupit, bude vždy dostupný. V opačném případě klesá jeho loajalita ke značce, příp. obchodníkovi. Ten má nižší tržby za nedostupné výrobky, tedy i menší zisk.

Pokud chtějí obchodníci dostupnost zboží zlepšit, musí být schopni ji měřit. K tomu je nutné vytvořit jednotnou metodiku spojující pohled dodavatele i obchodníka. Způsoby měření dostupnosti zahrnují fyzický audit v prodejně, kontinuální sledování dostupnosti produktů na prodejní ploše s využitím inovativních technologií a matematických modelů. Dostupnost pozitivně ovlivňuje také sdílení předpovědí poptávky, stavu zásob a dalších interních dat obchodníka s dodavateli.

Cílem měření dostupnosti je eliminace stavu, kdy produkt „není skladem“ (OOS, Out of Stock). Za tento stav se považuje situace, kdy je zboží nedostupné v požadované variantě balení či v potřebném množství nebo není z pohledu zákazníka vystaveno na místě, kde ho očekává. Zajistit spokojenost nakupujícího musí být společným úkolem dodavatele a obchodníka. Důležité je soustředit se na kritické příčiny špatné dostupnosti zboží a zvolit vhodné nástroje k jejich odstranění. Jedním z nejdůležitějších je přesná předpověď poptávky. Účinná spolupráce mezi dodavateli a obchodníky pro zlepšení předpovědi poptávky proto bude i nadále jedním z prioritních témat pracovní skupiny ECR.

Pracovní skupina EDI

Využívání standardní EDI komunikace na našem retailovém trhu je možné označit za pokročilé, minimálně co se týká přenosu elektronických objednávek, dodacích listů a faktur.

Stále však vidíme nevyužitý potenciál pro efektivní sdílení dat, především u informací o stavu zásob. Neuspokojivá situace panuje ve sdílení dat o prodejích a informací, které mohou pomoci při uvádění nových výrobků či podpoře promočních akcí. Pohled do všech částí distribučního řetězce, automatizovaná detekce abnormalit, automatizace rutinních operací, on-line sledování zásob, zpřesnění předpovědí – to jsou oblasti, které si říkají o spolupráci a zapojení inovativních řešení. Během covidu se ukázalo, že digitalizace procesů je správný směr rozvoje českého maloobchodu. Je zřejmé, že EDI komunikace mezi obchodníkem a jeho dodavateli je na velmi dobré úrovni, nicméně existuje stále velký prostor pro zlepšení. Například v oblasti sdílení informací o stavu zásob nebo prodejních dat. V centru pozornosti je i nadále využívání elektronického dodacího listu a příjemky, což souvisí s prioritní snahou o zpřesnění fakturace a snížení počtu oprav a dobropisů. Prostor pro další digitalizaci retailových procesů však samozřejmě existuje! Také díky zkušenostem z pilotu ECR – OSA Monitor pokračuje sdílení zpráv INVRPT na využití informací o stavu zásob a prodejích. Na straně retailerů vnímáme snahu co nejvíce zefektivnit procesy při příjmu zboží s využitím zpráv DESADV a RECADV. Za novou prioritu bylo zvoleno zvýšení přesnosti fakturace a snížení podílu ručních oprav faktur a dobropisů. Další oblastí zájmu je zpřesnění předpovědi poptávky a využití EDI pro sdílení souvisejících dat.

  • Nedostatečná přesnost předpovědi poptávky
  • Chyby v objednávce na základě nepřesných údajů o zásobách
  • Nedodržování rutin při doplňování zboží
  • Problémy s integritou dat
  • Nedostatečné vykrytí objednávky ze strany dodavatele

Hlavní příčiny OOS (Out Of Stock)

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

Hlavní činnost skupiny spočívá v pravidelném sběru a vyhodnocování čtyř dohodnutých ukazatelů výkonnosti (KPI): servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. V červnu se uskutečnilo on-line setkání se zástupci obchodníků – Makro C&C ČR, Albert ČR a Tesco Stores ČR. Retaileři se podělili o zkušenosti z vyhodnocování dostupnosti zboží a ze spolupráce s dodavateli, kteří se následně zapojili do diskuse. Na konec roku jsou plánována setkání s dalšími obchodníky.

Udržitelná logistika

Na konci června jednala nová řídící rada programu Lean & Green Logistics. Členy rady se stali manažeři logistiky společností Albert ČR, Coca-Cola HBC, CHEP, ESA logistika, Nestlé Česko, Unilever a Tesco Stores ČR. Hlavními body bylo seznámení se s aktuálním stavem programu, pilotním projektem ve společnosti Unilever a s plánem zapojení dalších firem. Společnost EY Česká republika se představila jako partner Lean & Green s odborným zázemím v oblasti udržitelnosti. Na podzim ECR připravila panelovou diskusi se členy řídící rady Lean & Green v rámci konference EASTLOG. Téma udržitelné logistiky je aktuální i s ohledem na záměry evropského programu Green Deal a legislativní balíček EU Fit for 55 (cíl snížení emisí o 55 %, který si EU stanovila pro rok 2030). Dekarbonizace silniční nákladní dopravy je jedním z klíčových opatření pro snižování emisí. Více se dozvíte na www.lean-green.cz.

Evropská expertní skupina ECR Retail Loss

Závěrem uveďme přehled činnosti skupiny zabývající se sdílením nejlepší praxe a zahraničních zkušeností v oblasti ztrát v maloobchodu. Na dubnovém setkání se soustředila na problematiku vratek zboží v e-shopech. O měsíc později členové pracovní skupiny diskutovali o řešeních pro snižování ztrát způsobených plýtváním potravinami. Červnového setkání se zúčastnil emeritní profesor Univerzity v Leicesteru Adrian Beck, který představil studii věnovanou RFID v retailu. Vysvětlil, jakého pokroku ve využívání a podpoře obchodních procesů tato technologie dosáhla za uplynulé tři roky. Více informací najdete na www.ecrloss.com.