×
×

ECR aktuálně (říjen 2022)

ECR aktuálně (říjen 2022)

Napsal/a Tomáš Martoch, Senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: ,

Spolupráce a udržitelnost, to jsou dva hlavní pilíře aktivit Česko-slovenské iniciativy ECR. Jaký je aktuální stav činnosti a plán aktivit pro nejbližší období?

Dekorativní obrázek

Výroční konference a valná hromada

V nedávné době se po dvouleté covidové přestávce uskutečnila výroční konference Česko-slovenské iniciativy ECR. Akci znovu hostila ve svých prostorách společnost Nestlé Česko. Účastníky přivítal Stanislav Martínek, supply chain manager v Nestlé Česko a současně spolupředsedající Čs. iniciativy ECR.

V úvodním bloku se představili další členové prezidia ECR: Jozef Šimo, head of supply chain planning ve společnosti Makro Cash and Carry ČR a spolupředsedající Čs. iniciativy ECR, Roman Bartišek, VP supply chain v Albert ČR, a Pavel Hampejs, supply chain manager ve společnosti Unilever. Členové prezídia prezentovali priority činnosti ECR i dlouhodobější vize. Ve svém vystoupení vyzdvihli dva hlavní pilíře aktivit ECR – spolupráci a udržitelnost. Zástupci pracovních skupin pak nastínili aktuální stav a plán aktivit pro zbytek letošního roku.

 

Z činnosti pracovních skupin

Pracovní skupina EDI se soustředí na proces příjmu zboží (zpráva DESADV s SSCC), proces fakturace a řešení opravných daňových dokladů, proces nákupu (zpráva ORDRSP) a na podporu projektu datové synchronizace GDSN (zpráva PRICAT). Priority pracovní skupiny Benchmarking a OSA spočívají v dokončení hloubkových diskusí s obchodníky, vytvoření srovnávací šablony a vytvoření společné metodiky pro OSA.

Společnost Advantage Group přinesla zajímavé pohledy a srovnání, co se týká hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu střední Evropy. Další program se věnoval tématům udržitelnosti. Zajímavá byla diskuse ke stavu programu udržitelné logistiky Lean & Green Europe. Na ni navázali zástupci Obalového institutu Syba s prezentací na téma recyklace obalů. Ve spolupráci s ECR lokalizovali globální metodickou příručku Packaging Design for Recycling, která přináší řadu poznatků a instrukcí, jak vyrobit co nejvíce recyklovatelné obaly v rámci všech pro FMCG relevantních obalových technologií a materiálů.

 

Pracovní skupina EDI

Základem digitalizace procesů v retailové logistice je plná eliminace papírových dokumentů a automatizace zpracování dat. Počínaje zalistováním výrobků přes objednávky, dodání zboží, potvrzení příjmu a fakturace za skutečně dodané zboží.

Pracovní skupina se soustřeďuje jak na podporu využívání standardních EDI zpráv, tak i prosazování vize bezpapírové komunikace.

 

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

Benchmarking – sběr a vyhodnocování základních KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace, přesnost předpovědí.

Na základě diskusí s obchodníky byl připraven návrh pro společnou metodiku pro měření dostupnosti zboží. V rámci společných aktivit jsou postupně připravovány pilotní projekty, v nichž budou zástupci ECR vytvářet datový model, který umožní provádět kalkulaci ušlého zisku a analyzovat příčiny výpadků.

 

Návrhy obalů pro recyklaci

ECR ve spolupráci s Obalovým institutem Syba připravila projekt společné platformy pro sdílení informací, spolupráci a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti obalového designu. Cílem je dosáhnout co největší možné recyklovatelnosti obalů a jejich opětovného využití.

Jako první úkol bylo stanoveno vytvoření národního průvodce na základě globálního doporučení, který připravila ECR Community s World Packaging Organisation. V projektovém týmu jsou zastoupeni obchodníci (Tesco Stores, Penny Market), dodavatelé (Unilever, Orkla Foods), výrobci obalů (Thimm Packaging, ALPLA, Greiner Packaging, Tetra Pak) a společnost EKO-KOM.

Brief interview: Jozef Šimo, Head of supply chain planning ve společnosti Makro Cash and Carry ČR

Jozef Šimo

Jak byste zhodnotil současný stav spolupráce s dodavateli?

Spolupráce s dodavateli je mimořádně důležité téma. V současnosti dochází k poměrně významným
a častým změnám v rámci dodavatelského řetězce, které mají dopad na dodávky a následně na dostupnost zboží. Jde například o problém s výrobními kapacitami, s nedostatkem obalů anebo jiného materiálu.

Je nutné intenzivně spolupracovat, abychom našli řešení, které bude mít minimální dopad na dodávky a dostupnost zboží. Současný stav spolupráce s dodavateli je na dobré úrovni, ale vždy se snažíme hledat další možnosti, jak spolupráci vylepšit. Pravidelně diskutujeme o zvyšování efektivity, zrychlování procesů a vyšší flexibilitě, o dopadech na udržitelnost. Hlavním cílem je vysoká servisní úroveň a zajištění dostupnosti.

Jaké jsou vaše priority v digitalizaci a přechodu na bezpapírovou logistiku?

Jako velká společnost se snažíme nastavit procesy, které odpovídají standardům na trhu v rámci EDI. Současný trend je redukovat výměnu papírových dokumentů a převést vše do digitální formy, ať už hovoříme o objednávkách (ORDERS), fakturách (INVOICE) nebo dodacích listech (DESADV). V blízké budoucnosti plánujeme zavedení příjemky zboží (RECADV). Zároveň podporujeme v maximální míře využívání SSCC kódů. Další aktivita v této oblasti je možnost zasílání faktur našim zákazníkům prostřednictvím e-mailu namísto papírové faktury. Prostor na digitalizaci určitě existuje, avšak rozumím tomu, že jsme na začátku a cesta k plné digitalizaci bude ještě dlouhá.

Efektivita příjmu a vykládky zboží: jak zde pomáhají inovace?

Je třeba si uvědomit, že rychlost vykládky zboží a její efektivitu může ovlivnit jak odběratel, tak i dodavatel. Pokud je nastavený jasně definovaný proces, který je z obou stran dodržený, je rychlost dodávky poměrně vysoká. Jestliže do DC přijede kamion, který dorazí v domluvený čas, je dopředu avizované množství, které doveze na úrovni palety, každá paleta má SSCC kód, zboží je na paletě uložené tak, aby ho bylo možné identifikovat bez dodatečné manipulace, je příjem realizovaný během několika minut. Na druhé straně, když přijede kamion, kde řidič předloží papírový dodací list, na kterém je uvedený pouze název artiklu a dodané množství, kartony na paletě nejsou označené, ztrácíme čas identifikací základních náležitostí, jako je číslo objednávky, číslo artiklu, GTIN apod.

Toto jsou věci, na kterých musíme všichni společně pracovat, abychom čas, který strávíme příjmem a kontrolou zboží, maximálně zkrátili. Osobně si myslím, že v budoucnu najdeme shodu i v určité formě selektivní kontroly, tj. nebudeme kontrolovat kompletně celou dodávku, ale vybereme pouze část dodávky nebo náhodný vzorek a pokud v daném vzorku nebude žádný rozdíl, budeme celou dodávku považovat za správně dodanou a bez rozdílu.

V čem je specifická logistika čerstvých potravin?

Logistika čerstvých potravin je specifická hlavně v rychlosti a důrazu na kvalitu. Pokud se vyskytne nějaký problém, je potřeba ho vyřešit okamžitě. Čerstvé potraviny mají záruku pouhých několik dní a jestliže problém nevyřešíte, dochází k ke znehodnocení daného produktu. V některých případech vystavujeme objednávku ráno, dodavatel realizuje po obědě dodávku na naše DC a v noci zavážíme dané zboží do prodejen, aby bylo ráno při otevření k dispozici pro naše zákazníky. Zároveň je nutné zabezpečit dodržování teplotního řetězce a všech dalších podmínek souvisejících s kvalitou.