×
×

ECR aktuálně (duben 2023)

ECR aktuálně (duben 2023)

Napsal/a Tomáš Martoch, Senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 20. 04. 2023. Kategorie: ,

To nejdůležitější v dění ECR: noví členové, první ocenění v nízkoemisní iniciativě Lean + Green Europe a příprava výroční conference a valné hromady. Dále došlo k obnovení pravidelných setkání pracovních skupin v prezenčním formátu. První dva workshopy v tomto roce hostily společnosti Globus a dm drogerie markt.

Novými členy Česko-slovenské iniciativy ECR se na začátku roku staly společnosti dm drogerie markt a MARS Czech. S předním řetězcem drogerií se v uplynulém období podařilo navázat spolupráci především v oblasti dostupnosti zboží a sdílení dat. Klíčovými tématy jsou pro dm drogerie markt udržitelnost a udržitelná logistika. Centrála dm drogerie markt v Německu je nejen hlavním garantem ekologického projektu Forum Rezyklat, ale působí v celé řadě společných projektů včetně těch, které byly oceněny v soutěži ECR Award (podrobněji na www.ecraward.de). Úspěšná spolupráce s MARS Czech sahá již do roku 2004, kdy tato významná potravinářská společnost byla jedním z iniciátorů soutěže o nejrychlejší vykládku kamionů Speed Docking. Za klíčové oblasti MARS Czech považuje rovněž udržitelnost a udržitelné dodavatelské řetězce. V Nizozemsku je společnost MARS zapojena do programu Lean + Green a realizovala zde projekt Green Order, kterým by se i náš trh mohl inspirovat.

 

nakupování ilustrační foto

 

Výroční konference ECR

Výroční konference a valná hromada Česko-slovenské iniciativy ECR je plánovaná na 13. duben 2023 a uskuteční se opět s podporou společnosti Nestlé Česko v jejích prostorách. Půjde o volební valnou hromadu; o jejím obsahu a průběhu, výsledcích hlasování a složení prezidia ECR budeme informovat na www.ecr.cz.

 

Lean + Green Europe: První ocenění

Program ECR pro udržitelnou logistiku a snižování CO2 se nadále slibně rozvíjí. V průběhu uplynulého roku se společnostem Budějovický Budvar a CHEP podařilo dokončit akční plány pro omezování CO2 v procesech logistiky a skladování, jimiž se zavázaly ke snížení uhlíkové stopy o 20 % v průběhu pěti let. Tyto akční plány prošly nezávislým auditem odborníků z katedry logistiky VŠE Praha. A oba naši členové získali Lean + Green Europe Award!

Roman Bartišek, VP Supply Chain ve společnosti Albert Česká republika a člen prezidia Česko-slovenské iniciativy ECR, k ocenění paletové poolingové firmy uvedl: „Gratuluji společnosti CHEP k získání ocenění Lean & Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti a snižování CO2 v retailu a logistice bude v nadcházejícím období stále důležitější. Sektor retailu je odpovědný za zhruba 40 % celkové produkce skleníkových plynů v Evropě, sami obchodníci jsou však z tohoto množství schopni ovlivnit pouze 5 %. Klíčová je tedy spolupráce s dodavateli a dalšími partnery a to, abychom společně dokázali snížit produkci skleníkových plynů v celém dodavatelském řetězci. A pro dosažení tohoto společného cíle bude nezbytné, aby další dodavatelé, výrobci a poskytovatelé služeb aktivně přijímali podobné dobrovolné závazky jako společnost CHEP.“

K blahopřání držitelům ocenění L + G se připojil také Stanislav Martínek, ředitel oddělení supply chain společnosti Nestlé Česko a spolupředsedající Česko-slovenské iniciativy ECR: „Gratuluji společnosti Budějovický Budvar k získání ocenění Lean & Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti v logistice bude v nadcházejícím období stále důležitější. V rámci společné platformy ECR jsme připraveni podpořit konkrétní aktivity a společné projekty. Digitalizace retailové logistiky, snížení frekvence závozů při současném zlepšení využití ložné plochy kamionů, společné plánování dodávek se zohledněním jejich dopadů na produkci CO2, to jsou příklady, kdy spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem snižuje zátěž logistiky na životní prostředí.“

 

pracovní skupina benchmarking a osa na návštěvě v dc globusu

Pracovní skupina Benchmarking a OSA na návštěvě v DC Globusu

 

Návrhy obalů pro recyklaci

V průběhu roku 2022 pokračoval projekt s Obalovým institutem Syba s cílem vytvořit společnou platformu pro sdílení informací, spolupráci a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti obalového designu. Smyslem projektu je zajistit co největší možnost recyklace obalů a jejich znovuvyužití. Řešitelé projektu dokončili překlad průvodce Návrhy obalů pro recyklaci do češtiny. Cílem pro letošní rok je aktualizace publikace, aby zahrnovala platnou legislativu a možnosti recyklace v podmínkách ČR. Současně jsou naplánovány přípravné práce pro aktualizaci datového modelu ve spolupráci s kolegy z GS1 Czech Republic a pilotní projekt ve spolupráci se zástupci tradičního obchodu.

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

1) Benchmarking – sběr a vyhodnocování základních KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace, přesnost forecastu.

2) Probíhají osobní setkání ve formátu jeden obchodník a skupina dodavatelů. Na agendě se kromě témat spolupráce pro zajištění zboží, sdílení dat pro zlepšení dostupnosti a zvýšení přesnosti forecastu stále častěji objevují dotazy na spolupráci v oblasti udržitelnosti. Poslední setkání hostila společnost dm drogerie markt v CS v Jihlavě.

3) Cílem pro rok 2023 je rovněž příprava a realizace společných pilotních projektů, a to pro porovnání efektivity fyzického měření dostupnosti zboží a algoritmického výpočtu (tzv. man versus machine). A také vytvoření kalkulačního modelu pro výpočet ušlých tržeb a analýzu příčin výpadků.

Pavel Pánek foto„Mám radost, že se nám podařilo zapojit se do programu Lean + Green Europe, na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým závazkem do dalších pěti let.“


Pavel Pánek, provozní ředitel společnosti Budějovický Budvar, která se stala prvním držitelem tohoto ocenění v ČR

Frederic Rotrou foto„Těší mě, že úsilí, které náš lokální tým i kolegové z oddělení supply chain vynaložili při vypracování tohoto mimořádně důležitého akčního plánu, bylo oceněno i experty z takto renomované oborové instituce. Společensky odpovědný přístup a upřímný zájem o stav klimatu definují naše podnikání na globální i lokální úrovni. Jako poskytovatel paletového poolingu aktivně prosazujeme principy oběhového hospodářství v logistice, které, jak pevně věřím, si osvojí stále více společností s významným dopadem na stav klimatu. V návaznosti na práci týmů CHEP jsem přesvědčen, že naše aktivity postupně povedou nejen k získání certifikace, ale – což je ještě důležitější – k obecně udržitelnější logistice a ekologičtějším dodavatelským řetězcům.“


Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP pro Českou republiku