×
×

ECR: Za zboží dostupnější

ECR: Za zboží dostupnější

Napsal/a Tomáš Martoch, senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 21. 07. 2022. Kategorie: , ,

Vstup do roku 2021 byl pro ECR ve znamení organizačních změn. TorbenEmborg, spolupředsedající iniciativy od roku 2010, ukončil na podzim své působení v pozici CEO Nestlé pro Česko a Slovensko a přesunul se do Skandinávie. Jeho post v ECR jako převzal Stanislav Martínek, supplychain manager společnosti Nestlé Česko. Milana Striežence po odchodu z řetězce Albert Česká republika nahradil Roman Bartíšek, VP Supply Chain ve stejné společnosti.

Inovativní technologie pro dostupnost zboží

Webinář původně naplánovaný na předvánoční termín jsme s ohledem na neustálé změny posunuli na konec ledna. A bylo to velmi rozumné rozhodnutí. Prezentacím zajímavých a přínosných konceptů a technologií bylo možné věnovat větší prostor a tomu odpovídala rovněž hojná účast. Do agendy workshopu jsme vybrali tři zajímavá a inovativní řešení. ShelfInspector od českého start-upu Datasentics funguje na technologii rozpoznávání obrazu a strojového učení. Na základě fotografie prodejního regálu umožňuje analýzu a porovnání se stanoveným planogramem. Eliminuje zdlouhavé počítání vystaveného zboží a okamžitě dává přehled o chybějících položkách. Následovalo téma předpověď poptávky. Prezentace lídra v tomto oboru, společnosti SAS, se zaměřila nejen na forecasting a míru přesnosti, ale i na otázku, jak může zlepšení předpovědí pomocí moderních technologií napomoci omezit plýtvání potravinami. Závěrečná část patřila společnosti Adastra a jejímu chytrému regálu s využitím Internetu věcí (IoT). Koncept využívá senzory pro detekci položek na prodejní ploše (i při vystavení na paletě) a dokáže kombinovat data z váhových i dalších čidel.

Pracovní skupina EDI

Skupina pod vedením společností Henkel a Globus s podporou GS1 Czech Republic pokračuje v naplňování své vize bezpapírové komunikace v rámci dodavatelského řetězce. A je nutné poznamenat, že současná pandemie má zásadní vliv na posílení digitalizace a postupnou eliminaci výměny papírových dokladů. V plánech na tento rok je proto zahrnuta spolupráce na výměně změnových zpráv EDI k objednávkám či zpráv ORDRSP a ORDCHNG pro efektivní řízení spolupráce při realizaci promočních aktivit. Jak jsme již informovali, velký potenciál (a zatím ne plně využívaný) má sdílení informací o stavu zásob prostřednictvím zprávy INVRPT (Inventory report). Na začátku března se uskutečnilo virtuální setkání zástupců pracovní skupiny ECR pro EDI a pracovní skupiny ECR pro Benchmarking a OSA, na kterém byly představeny výsledky projektu a došlo k jeho formálnímu ukončení a předání dalších aktivit, co se týká podpory využívání zprávy INVRPT právě EDI skupině. Cílem pro tento rok je ještě více posílit výměnu zkušeností mezi oběma pracovními skupinami.

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

Stále probíhá průběžný pravidelný sběr a vyhodnocení čtyř hlavních KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. Zatím nebylo možné vrátit se ke společným setkáním a diskusím s obchodníky. Nicméně se připravuje série virtuálních pracovních setkání ve dvou základních projektových oblastech. Ty byly vybrány na základě průzkumu priorit. Na jaře bychom se měli společně zaměřit na oblast dostupnosti zboží a vytvořit společnou metodiku OSA / postupy osvědčené a nejlepší praxe. Druhým tématem je zlepšení spolupráce v oblasti sdílení dat pro collaborativeforecasting (společné plánování poptávky). Cílem je definovat optimální modely spolupráce pro zvýšení efektivity a společné řízení promočních aktivit. Od podzimu probíhají webináře ECR Community na téma efektivních modelů řízení kategorií (category management). Prezidium ECR rozhodlo, že aktuálně nebude s ohledem na další priority vytvářena nová pracovní skupina pro category management. Přesto mají členové ECR a další zájemci samozřejmě možnost účastnit se webinářů a sdílet postupy nejlepší praxe a zahraniční zkušenosti.

Udržitelnost

Počet společností, které se začínají intenzivně věnovat udržitelnosti, cirkulární ekonomice a dopadům vlastní činnosti na životní prostředí, dynamicky roste. Udržitelnost už přestala být jen líbivou kapitolou ve výroční zprávě velkých korporací. Stává se součástí každodenního života a získala svůj byznysový rozměr. V ECR jsme se oblastem, jako je digitalizace retailu a digitální účtenka, plýtvání potravinami, obalový odpad apod., již věnovali v minulosti. Tato problematika je však natolik obsáhlá, že je nezbytné se jí věnovat koncepčně, a to na základě priorit našich členů. Proto se během jara uskuteční průzkum prioritních témat a jejich analýza z hlediska průniku a společného zájmu o spolupráci mezi obchodníky a dodavateli. A těmto tématům se budeme následně věnovat.

Program pro udržitelnou logistiku Lean&Green

Tématu udržitelné logistiky se však budeme věnovat naplno. Vznikl plán aktivit na rok 2021, vytváříme nový model řízení prostřednictvím výboru složeného ze zástupců obchodníků, dodavatelů a poskytovatelů logistických služeb. Startují webináře a školení, na kterých se zájemci dozvědí, jak měřit vlastní uhlíkovou stopu v logistice a skladování. Připravujeme se (snad nám to podzim dovolí) na společná setkání a sdílení nejlepších postupů, jak snižovat produkci CO2. Je potěšující, že program Lean& Green aktuálně startuje i v okolních zemích, kromě Německa rovněž v Polsku, Maďarsku a Rakousku.
Více informací naleznete na www.lean-green.cz.

ECR Retail Loss

Doslova smršť virtuálních setkání a webinářů probíhá pod hlavičkou expertní skupiny ECR Community pro ztráty v retailu (ECR Retail Loss). Pandemie zamezila fyzickým schůzkám, ale paradoxně se postarala o rozšíření dosahu této expertní skupiny. Účastníky setkání jsou tak obchodníci a dodavatelé od Austrálie a Asie přes Jižní Afriku, Evropu až po Mexiko, USA, Kanadu a země Latinské Ameriky. A rozšířil se rovněž záběr expertní skupiny, kdy bylo nezbytné témata více specifikovat. Kromě již dříve vytvořených podskupin pro samotné ztráty a krádeže v retailu a problematiku plýtvání potravinami zahájily cyklus virtuálních setkání rovněž podskupiny pro ztráty v eCommerce, pro využití technologií videa v retailu a k tématům spojeným s technologiemi self-check-out, self-scanning, bezobslužného nakupování a plateb a podobně. Na podzim 2021 je naplánováno reálné, fyzické setkání ECR Retail Loss Group v Praze. To se mělo původně uskutečnit v říjnu 2020. Držme si společně palce, že se nám do té doby podaří pandemii zvládnout a dostat se zase do normálu.