×
×

EDI: Pomáháme bezpapírové komunikaci

EDI: Pomáháme bezpapírové komunikaci

Standardy pro elektronickou komunikaci EDI jsou jedním z klíčových produktů Systému GS1. Umožňují přímou výměnu elektronických dokumentů (zpráv) nezávisle na HW a SW vybavení, příp. EDI providerovi. Komunikujte bez zbytečného papírování, chyb a nepřesností!

EDI

Název Electronic Data Interchange vyjadřuje výměnu strukturovaných dat mezi nezávislými informačními systémy za využití standardních elektronických zpráv. Výměna informací má neinteraktivní charakter – to znamená, že nejprve je vytvořen blok zpráv, tzv. Interchange, který je následně odeslán. Nemůže se tedy stát, že vám pod rukama uteče například rozpracovaná faktura nebo objednávka.
EDI zprávy využívají GS1 identifikační klíče, jako je GLN pro identifikaci partnerů nebo GTIN pro identifikaci zboží. Ve standardních strukturovaných zprávách má každá položka svoje místo. Přiblížit to můžeme na rozdílu dopisu a formuláře: V dopisu nemáme předem určeno, kde má být uvedeno datum, podpis nebo oslovení. Jedná se tedy o zprávu nestandardní. Kdežto formulář nám předem říká, do které kolonky máme napsat jméno, datum narození nebo číslo občanského průkazu. Každá položka ve formuláři má svoje pevně stanovené místo a jeho vyplněním vlastně vytváříme jednoduchý standard. Kouzlem EDI komunikace je rychlost a přesnost a z toho plynoucí výhody, jakými jsou zejména finanční a časová úspora. Velmi užitečná je provázanost jednotlivých zpráv, které doplňují zprávy kontrolní. Partnerům v dodavatelském řetězci ulehčí práci i možnost přenosu dat z logistické etikety (primárně SSCC kódu) přímo v elektronickém dodacím listu.
EDI splňuje veškeré legislativní požadavky České republiky na obchodní komunikaci. Bezpečnost přenášených zpráv je možné zvýšit např. opatřením zprávy elektronickým podpisem. Podporované formáty zpráv jsou GS1 EANCOM a GS1 XML.

PŘÍNOSY EDI PRO UŽIVATELE


  • vyšší efektivita obchodní komunikace
  • úspora provozních nákladů
  • vyšší přesnost, snížení chybovosti a důraz na datovou kvalitu
  • snížení časové náročnosti minimalizace rizika nedodání/nedostupnosti zboží
  • nárůst spokojenosti zákazníků a upevnění dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • automatizace procesůa automatické párovánídokumentů

Školení

GS1 Czech Republic poskytuje pro registrované uživatele pravidelná odborná školení zaměřená na základy využívání EDI komunikace a na implementaci jednotlivých zpráv. Na školení Elektronická výměna dat za použití standardů GS1 účastníkům představíme standardy GS1 pro EDI komunikaci, základní zprávy GS1 EANCOM® a jejich využití v praxi.

Konzultace

Poskytujeme podporu všem uživatelům – jak nováčkům, tak rutinním uživatelům. Chce-te zavést EDI komunikaci „na zelené louce“? Nejprve je velmi důležité zvážit rozsah využití. To znamená, komu, kolik a jaké zprávy potřebujete přenášet přes EDI. Tento první krok je velmi důležitý při komunikaci jak se subjektem, se kterým výměnu dat zamýšlíte, tak případně s dodavatelem EDI řešení. Ozvěte se, pomůžeme vám.

Reference

„Standardy GS1 poskytují zásadní podporu v případech, kdy je nutné nastavit EDI komunikaci v souladu s českou legislativou. Konkrétně lze uvést příklad EDI zprávy INVOIC, která navazuje na český zákon o DPH 235/2004 Sb. a daňové desatero, povinné náležitosti daňového dokladu v § 29. V reakci na výše uvedené byla česká implementační příručka rozšířena o segment DTM+325, Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), který je pro elektronické daňové doklady v ČR povinný. I nám EDI standardy velmi pomáhají v každodenní práci. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit nutnost doložit GS1 MIG při implementaci EDI INVOIC pro naše zahraniční partnery, kteří působí na českém trhu, ale vyžadují globální mapování elektronické faktury a vynechávají datum uskutečnění zdanitelného plnění.“
Eva Malíková, Henkel

EDI zprávy

ORDERS objednávka
ORDRSP odpověď na objednávku
DESADV avízo dodávky (dodací list)
IFTMAN avízo příchodu zásilky
RECADV potvrzení příjmu zboží
INVOIC faktura
COMDIS obchodní námitka
RETANN oznámení o vrácení
REMADV avízo o úhradě
INSDES instrukce k dodávce

Kmenová data o firmách a produktech

PARTIN informace o obchodním partnerovi
PRICAT katalog zboží a cen
PRODAT data o zboží

Hlášení, plánování a notifikace

INVRPT přehled zásob
SLSRPT přehled prodejů
CONTRL kontrolní zpráva
AUTACK potvrzení o dešifrování a ověření elektronického podpisu
APERAK potvrzení o převzetí zprávy aplikací

HANA STRAHLOVÁ


  • Pět let manažerkou EDI v GS1 Czech Republic
  • Největší výzva: rozříření EDI do méně tradičních oborů, jako je stavebnictví a zdravotnictví
  • Dvacetileté zkušenosti v oboru čerpala mj. při působení ve společnosti Makro a u EDI providera , společnosti EDISS
  • Koníčky: četba, jóga, nově objevuje tajemství ajurvédy

Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic

Foto: 123rf.com, ARCHIV GS1