×
×

GDSN: kvalitní data o zdravotnických prostředcích

GDSN: kvalitní data o zdravotnických prostředcích

Napsal/a Lenka Vondrová, manažerka pro sektor zdravotnictví, GS1 Czech Republic, 22. 04. 2024. Kategorie: , , , , ,

Jak standardizovat a automatizovat výměnu informací o zdravotnických prostředcích? Tuto otázku si položili dodavatelé společně s nemocnicemi v Nizozemsku. Dosavadní proces zahrnoval časově náročné zpracování nekompatibilních tabulek a textových dokumentů podle odlišných požadavků různých partnerů.

 

Kvalitní data – kvalitní péče o pacienty

Problém neuspokojivého stavu ve sdílení produktových dat řešila pracovní skupina, do které se zapojila také společnost Medtronic. Její portfolio zdravotnických prostředků pro nizozemský trh obsahuje více než 40 000 položek. Podle manažera kvality a regulace Ricka Paauwa každá nemocnice používala vlastní formáty a způsoby práce s daty. Výsledkem byl bezpočet různě strukturovaných seznamů položek a formulářů.

Kromě vysoké časové náročnosti zadávání dat existovalo riziko pochybení. Jakékoli chyby v administraci zdravotnických prostředků jsou však nepřijatelné a mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost pacienta. „Dostupnost aktuálních a přesných informací o produktech pro bezpečné a účinné použití zdravotnických prostředků znamená ve zdravotnictví kritický faktor,“ vysvětluje Rick Paauw.

 

operace

 

S ním souhlasí Jolanda Buijs, členka představenstva Asociace odborníků pro sterilizaci zdravotnických prostředků v Nizozemsku a akreditovaná odbornice na Erasmově univerzitním lékařském centru v Rotterdamu v oblasti sterilizace zdravotnických prostředků a čištění a dezinfekce endoskopů. „Spolehlivá produktová data jsou v lékařské praxi věc, ve které si potřebujeme být 100% jistí. Jakou dezinfekci bychom měli použít? Která metoda sterilizace je vhodná? Přesné odpovědi na tyto otázky od dodavatelů zdravotnických prostředků jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti pacientů, a proto musí být aktuální data neustále k dispozici. Jedině tehdy jsme schopni zabezpečit sterilní a tím i bezpečné lékařské prostředí.“ Začátek celého projektu přinesl řadu výzev. Těmi největšími byly:

  • zajištění snadného a spolehlivého řešení pro výměnu konzistentních informací o zdravotnických prostředcích se všemi relevantními partnery
  • vysvětlení výhod jednotného datového katalogu všem zainteresovaným stranám

 

Zapojení všech zúčastněných stran

Zmíněná pracovní skupina dodavatelů a nemocnic, jejíž členové společně hledali cesty ke standardizaci, vznikla na jaře 2020. „Z jednání rychle vyplynulo, že máme stejný cíl,“ vysvětluje Rick Paauw. Vznikla myšlenka vyvinout jednotný datový obsah. „Moji kolegové mohou potvrdit, že za přípravou seznamu atributů pro každý zdravotnický prostředek byly intenzivní diskuse.“ V prvních fázích bylo odsouhlaseno, která data o produktu jsou považována za nezbytná (tzv. must have) a která patří do kategorie volitelné (nice-to-have). Členové pracovní skupiny se usnesli na 37 atributech, které jsou v databázi potřebné ke každému zdravotnickému prostředku.

 

zdravotnický materiál

 

Sdílení dat

Jakým způsobem sdílení dat automatizovat? Volba pracovní skupiny padla na standard GDSN (Global Data Synchronization Network), který obchodním partnerům umožňuje globální synchronizaci kmenových produktových dat. Proto se ke skupině připojila nizozemská členská organizace GS1, která přispěla svým know-how. Nejdůležitější bylo převést vstupní informace do správných definic datových polí v GDSN. Jen tak byli výrobci schopni v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o MDR (Medical Device Regulation) nahrávat informace o produktech do GDSN.

 

Jednotný zdroj relevantních dat

S jednotným datovým obsahem vznikl jediný centralizovaný zdroj produktových informací. Na jeho bázi výrobci poskytují informace o jimi dodávaných prostředcích pro zdravotnické instituce, distributory a další partnery. Předdefinovaná datová pole čekala na vyplnění, a to byl pro výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků teprve začátek. Pokud by data nebyla vyplněna správně a včas, pravděpodobně by došlo k navrácení do starých kolejí v podobě původních formulářů nebo tabulek.

 

Optimální propojení IS nemocnic a GDSN

Vložením produktových dat do elektronického katalogu ještě vše neskončilo. V průběhu projektu jeho řešitelé zjišťovali, jak fungují dosavadní informační systémy nemocnic. A hlavně, jakým způsobem je možné je navázat na GDSN, aby spolu správně komunikovaly a bylo možné získávat data ze všech databází zdravotnických zařízení – od nemocniční kuchyně až po operační sál.

Standardizaci ve sdílení produktových dat lze totiž provést napříč všemi odděleními a kompletním portfoliem produktů, které nemocnice objednávají. Ukazuje se, že optimální využití datového obsahu je výhodné pro všechny strany. Partnerům přináší časové úspory, snížení nákladů a přispívá ke zvýšení bezpečnosti pacientů. Z kvalitních a kompletních dat těží celý sektor; hmatatelným výsledkem je výrazné zefektivnění procesů ve zdravotnických zařízeních.

Veřejný systém zdravotnictví v Nizozemsku se vyznačuje vysokou kvalitou a dostupností péče včetně široké nabídky specializovaných služeb. V zemi působí celkem 125 velkých nemocnic (z toho devět fakultních), 95 % z nich je připojeno ke GDSN.