×
×

GDSN pomáhá i ve zdravotnictví

GDSN pomáhá i ve zdravotnictví

Napsal/a Tomáš Tlučhoř, Ředitel datových služeb, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , , ,

GS1 Czech Republic již několik let úspěšně provozuje elektronický datový katalog Synfony. Ten je součástí globálního řešení GS1 pro synchronizaci a sdílení produktových dat, známého pod zkratkou GS1 GDSN®.

Standardní datová synchronizace představuje moderní způsob sdílení produktových dat v rámci celého trhu, ať už lokálního, nebo globálního. Uživatelé GDSN vkládají data do e-katalogu ve standardním formátu, což výrazně usnadňuje jejich použitelnost pro široký okruh obchodních partnerů. Do e-katalogu je navíc možné zadávat nejenom údaje o produktech samotných, ale také logistická data, jako jsou např. Informace o vyšších jednotkách balení. Vkládat je možno obrázky, certifikáty, prohlášení o shodě apod.

 

léky v lékárně

 

Samotný e-katalog Synfony je uživatelsky přívětivá webová aplikace, která nevyžaduje instalaci. Uživatel registrací do Synfony získává přístup do celé sítě GDSN, což mu umožňuje vyměňovat data se všemi obchodními partnery, kteří datovou synchronizaci používají, nezávisle na jejich poskytovateli GDSN řešení. Těch je aktuálně více než padesát a pokrývají nejen Evropu, ale i zbytek světa.

 

Vstříc legislativním požadavkům na evidenci dat

E­katalog původně vznikl zejména pro potřeby sdílení dat v retailu. Nyní se ukazuje, že je možné koncept využít i pro další sektory. Příkladem je zdravotnictví, které trpí akutním nedostatkem kvalitních produktových dat i přesto, že na rozdíl od retailu je zde povinná identifikace dána hned dvěma evropskými směrnicemi. Povinné značení se týká léků na předpis a od letošního května postupně také všech zdravotnických prostředků. S touto povinností se váže i potřeba sdílet, resp. evidovat alespoň základní produktová data.

I to je důvod, proč jsou v GDSN zapojeny mnohé velké farmaceutické společnosti i výrobci zdravotnických prostředků. Namátkou můžeme jmenovat společnosti B. Braun, Abbott, Johnson & Johnson nebo Pfizer.

Prvního uživatele z tohoto segmentu máme i v e­katalogu Synfony, přes který odebírá kompletní data od společnosti Medtronic. Ta GDSN využívá již v několika zemích světa a v letošním roce nahrála data ke svým produktům i pro český trh.

3500 zdravotnických položek publikovaných do ČR

5,6 mil. zdravotnických položek v GDSN celkem

300 počet uživatelů GDSN v ČR

71 000 uživatelů GDSN celkem

6 900 uživatelů ve Zdravotnictví (globálně dodavatelé + příjemci)

Chcete využívat e-katalog?

skenování čárového kódu lékuGS1 Czech Republic nabízí jednoduchý přístup do GDSN prostřednictvím moderního elektronického katalogu Synfony, který je postaven na platformě úspěšně podporující tisíce evropských společností. Na stránkách www.synfony.cz jsou k dispozici veškeré potřebné informace včetně poptávkového formuláře. Po jeho vyplnění je zájemci sdělena cena, která se odvíjí od velikosti společnosti. Jedná se o dostupné řešení s předem jasně stanoveným ročním poplatkem. Katalog si lze rovněž nezávazně a zdarma otestovat.

Čeští dodavatelé léčivých přípravků a zdravotnických prostředků se s potřebou využívat GDSN zatím setkávají spíše v rámci exportu na zahraniční trhy. Některé tamní nemocnice tento moderní způsob získávání informací preferují a GDSN zahrnují mezi podmínky výběrového řízení. Nicméně GDSN již začínají zvažovat i první nemocnice v ČR. Po zřízení účtu v GDSN katalogu Synfony a absolvování krátkého vstupního školení může dodavatel začít vkládat informace o svých produktech. To lze provést manuálně přímo ve webové aplikaci, hromadným importem pomocí excelu či automatizovaně s využitím XML.

Vložená data může dodavatel následně publikovat buď pouze pro konkrétní obchodní partnery, nebo nabídnout ke stažení jakémukoliv odběrateli dat v GDSN. Tým odborníků GS1 Czech Republic dokáže poradit i s publikací na zahraniční trhy.

 

Optimální řešení pro rozsáhlá portfolia produktů

Pro české poskytovatele péče nabízí GDSN katalog Synfony možnost jednoduchého připojení k informacím o produktech, se kterými pracují. Obzvlášť ve zdravotnictví je typické jejich velké množství, kdy i jeden dodavatel nabízí desítky tisíc položek s různými parametry. Údržba takového množství dat prostřednictvím excelu naráží na své limity.

V Synfony má poskytovatel péče přístup ke všem informacím ve formátu XML přes protokoly FTP či AS2, prostřednictvím API nebo manuálně, přímo ve webové aplikaci s možností exportu do excelu. Data jsou neustále aktuální, jelikož jsou automaticky přijímány veškeré změny provedené dodavatelem. Pro první české nemocnice jsou připravené zvýhodněné podmínky.