×
×

Gepir je mrtev, ať žije Globální registr

Gepir je mrtev, ať žije Globální registr

Napsal/a Jan Konečný, Manažer IT, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , ,

GS1 letos dokončuje projekt mimořádného významu – Globální registr. Jak jsme vás již informovali v minulých číslech našeho časopisu, cílem je (kromě poskytnutí informací o GTIN až na úroveň produktu) nahradit stávající službu GEPIR.

On‑line vyhledávač GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) v průběhu své dvacetileté existence plnil úlohu základního zdroje informací o registraci firmy v Systému GS1. Na základě zadaného identifikátoru (GTIN, GLN, SSCC nebo název subjektu) poskytoval údaje o vlastníkovi licence, jeho adrese a kontaktním e­‑mailu. Technická úroveň služby však dosáhla svého limitu, a proto se GS1 rozhodla GEPIR nahradit tzv. Globálním registrem. Na konci letošního roku dojde k zastavení aktualizací stávajícího vyhledávače GEPIR a v prvním čtvrtletí následujícího roku k jeho zrušení.

 

Globální registr poskytne mnohem více dat 

Za dobu provozu se GEPIR stal jednou z nejpoužívanějších globálních služeb v portfoliu GS1. Jeho náhrada, Globální registr, půjde v poskytování informací ještě dál. Kromě informací o držiteli licence zákazníkovi nabídne i produktová data ke konkrétním výrobkům, které do registru prostřednictvím GS1 Activate zadávají sami výrobci.

 

Jak se na novinku připravit?

Pro většinu uživatelů Systému GS1 se téměř nic nezmění. GS1 Czech Republic na svých webových stránkách zdarma nabízí obě služby paralelně vedle sebe. Vyhledávač Verified by GS1, který je na Globální registr napojený, již teď zobrazuje většinu informací ze současného vyhledávače GEPIR. Pro vyhledávání přes webovou stránku tak stačí dotaz prostě zadat do Verified by GS1 namísto do Gepiru. Pokud uživatel využívá určitou svoji službu, která je na GEPIR strojově napojená (např. pro dávkové vyhledávání), je potřeba s předstihem kontaktovat členskou organizaci GS1 a požádat o poskytnutí přístupových údajů a technických detailů pro nové napojení.

 

schéma globálního registru GS1

 

Nezapomeňte na produktová data!

Zároveň připomínáme, že název a adresu držitelů licencí do Gepiru i do Globálního registru sice předávají členské organizace GS1, údaje o svých produktech do Globálního registru však musejí zadat přímo držitelé těchto licencí. Pokud tak neučiní, produktová data o výrobcích v registru nebude možné najít a výrobky bez těchto atributů budou zejména v on­line obchodování méně konkurenceschopné. Pro zadávání těchto dat slouží od roku 2021 služba GS1 Activate, do které automaticky dostávají přístup všechny nově registrované subjekty. Activate je pro členy zapojené v Systému GS1 zdarma, nicméně firmy zapojené před uvedeným rokem musí o přístupové údaje požádat.