×
×

INTERVIEW: Francesca Poggiali, Chief Public Policy Officer Europe, GS1

INTERVIEW: Francesca Poggiali, Chief Public Policy Officer Europe, GS1

Napsal/a Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic, 22. 04. 2024. Kategorie: , , , , , ,

Globální organizace GS1 se zabývá tvorbou a implementací standardu GS1 do mnoha odvětví průmyslu. V řadě případů je proto stejně jako průmysl konfrontována s požadavky legislativy i s nejrůznějšími regulacemi. Jak si rozumí s veřejnou správou? Dokáže proaktivně vysvětlovat potenciál standardní identifikace a datové komunikace legislativcům a politikům? Tyto a další dotazy jsme položili Francesce Poggiali, která v GS1 zastává pozici Chief Public Policy Officer Europe.

 

Francesco, na začátku řekněme narovinu, že my Češi nepatříme mezi nejhorlivější fanoušky evropských regulací. přesto, anebo právě proto jsem se rozhodla požádat tě o rozhovor. Ráda bych s tvojí pomocí naše uživatele ubezpečila, že se jako globální standardizační organizace snažíme aktivně spolupracovat s Evropskou komisí. Že děláme maximum pro to, aby standardy GS1 byly obecně uznávaným nástrojem, který pomáhá plnit požadavky kladené na průmysl evropskou legislativou. Obě víme, že regulací rozhodně není málo a budou spíše přibývat…

Děkuji za upřímnost! A také za příležitost. Podle mého názoru je důležité, abychom byli v této oblasti maximálně srozumitelní a otevření. Zkušenosti ukazují, že role neutrálního mediátora je přínosná pro obě strany, privátní i veřejnou sféru.

 

Tvoji pozici lze vnímat jako prostředníka mezi evropskou komisí a GS1. Tlumočníka. Unijní jazyk je pro obyčejného smrtelníka obtížně srozumitelný. Jak ses naučila se v něm orientovat?

V průběhu let se postoj regulátorů v Evropě ohromně zlepšil. Velmi se snaží, aby byli všem přístupní a dokázali vysvětlit svoji politiku a iniciativy. Když jsem před sedmadvaceti lety přijela do Bruselu, byla situace úplně jiná. Žádné webové stránky, žádné virtuální databáze, mnohem menší transparentnost. Snad díky tomu, že jsem se musela zorientovat bez mnoha dnes již samozřejmých nástrojů, je pro mě vše jednodušší. Jako pro někoho, kdo se naučil řídit v uličkách historického centra Říma a nyní jezdí po dálnicích.

 

interview

Francesca Poggiali, Chief Public Policy Officer Europe a Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic

 

Jaké nejdůležitější dovednosti potřebuje lobbista pro svoji profesi?

Naprosto nezbytné je umět naslouchat. Vím, že si někdy lidé myslí opak – že pokud jste lobbista, musíte hodně mluvit. Pravda je taková, že potřebujete velmi pozorně vnímat.

 

Je obtížné interpretovat znění evropských předpisů zástupcům GS1, aby správně pochopili, co mají pro své uživatele udělat?

Vyžaduje to nadšení a uspějete jedině tehdy, budete-li se na legislativu dívat optikou globálních standardů. Jedna z hlavních výzev u nás v GS1 spočívá v soustředění se na naši primární činnost. Musíme být stále schopni určit, kde mohou standardy přinést největší výhody. S obrovským množstvím paralelně probíhajících evropských iniciativ vzniká riziko, že se přestaneme koncentrovat na to, co skutečně dává smysl, pokud pustíme ze zřetele použitelnost standardů.

 

Tvoje práce je monitorovat aktivity a záměry EK a s předstihem vytipovat ty, které jsou relevantní z pohledu možné ho využití standardů GS1. Je to práce s velmi širokým záběrem. Jak se ti daří orientovat se v té spleti dokumentů a správně ji vyhodnotit?

Základ je zůstat blízko členským organizacím GS1, jako třeba k vaší v České republice. Chápat vaše potřeby, úhel pohledu, místní trendy a konkrétní projekty. Teprve pak je možné určit priority a podpořit konkrétní organizaci GS1 a lokální trh způsobem, který odpovídá jejich potřebám a cílům. Vždycky jsem byla přesvědčena, že regulace pro regulace nedávají smysl. Musí podporovat efektivnější fungování průmyslu i celé společnosti a motivovat k novým, inovativním postupům. Ráda je přirovnávám k výtahům, které jsou schopny nás rychle dopravit do vyššího poschodí.

Francesca Poggiali nově na postu Vice President Global Public Policy


Během přípravy rozhovoru oznámilo vedení GS1, že Francesca Poggiali bude nově zastávat pozici globální šéfky Public Policy. Tohoto významného postu dosáhla zejména díky vynikajícím výsledkům při prosazování standardů GS1 do povědomí evropských regulačních orgánů a institucí. Během své kariéry soustavně přispívá k posílení spolupráce mezi jednotlivými národními organizacemi GS1 a pomáhá budovat značku GS1 jako důvěryhodného partnera pro průmysl, státní správu i pro další evropské a světové instituce.

EK byla doposud velmi aktivní, ale nyní se mi zdá, že se tempo vydávání nařízení ještě zrychluje. Co všechno nás v nejbližší budoucnosti čeká?

Na politickém půdorysu Evropského parlamentu, který vznikl po posledních volbách, se mimořádně dařilo prosazovat regulace v oblasti digitalizace a udržitelného rozvoje. Bráno z našeho „standardizačního“ úhlu pohledu to bylo období mnoha příležitostí, ale i výzev. Nemohu se ubránit dojmu, že příští volební období může být kvůli geopolitickým turbulencím diametrálně odlišné.

Doufám, že se po eurovolbách v červnu neocitneme v éře, kdy bude Evropa muset nějak radikálně přehodnotit svůj přístup k udržitelnosti. A teď nemám na mysli jenom konkrétní cíle, jako je uhlíková neutralita do roku 2050 nebo některé dílčí cíle Zelené dohody pro Evropu vztažené k roku 2030. Situace v mnoha částech světa je více než komplikovaná a politické reprezentace členských států EU budou hrát mnohem důležitější roli než doposud. I proto je již dnes pro každou lokální organizaci GS1 důležité najít způsob, jak efektivně spolupracovat se státní správou a společně tak vytvářet prostředí vhodné pro rozvoj udržitelné ekonomiky.

 

Často opakuji, že Systém GS1 je komplexní a sofistikovaný soubor standardů. Dokážeme evropským představitelům plně vysvětlit jeho potenciál?

V poslední době zaznamenávám velké změny v chápaní standardizace. Ještě nedávno byla identifikace produktů považována za doménu IT odborníků a inženýrů a pro spotřebitele byly čárové kódy praktickou samozřejmostí pro nákup v supermarketu. Pak došlo k řadě událostí, které tuto situaci radikálně změnily.

Covid naučil i ty zatím váhající, že digitalizace je cesta, jak usnadnit a urychlit komunikaci mezi obchodními partnery, a že čárové kódy mohou mít i další funkcionality, které nahradí fyzický kontakt spotřebitele s výrobky určenými k prodeji. Nový trend digitalizace obchodních procesů nasměroval celou společnost k masivnímu využívání 2D kódů, které jsou díky jednoduchému skenování mobilními telefony dnes běžnou součástí našich životů. Rozvoj digitalizace přinesl i další významný efekt.

Data, o kterých se doposud hovořilo jako o „nové ropě“ průmyslu, se ze dne na den stala pohonem i pro aplikace orientované na spotřebitele i státní správu. Nárůst významu dat pro B2C a B2G se projevil i v nové evropské legislativě (DGA, akt o správě dat), kde byla vůbec poprvé ukotvena zásada datového altruismu.

Snažím se říci, že aktuálně není vysvětlování hodnoty a přínosů standardu GS1 regulačním orgánům více nebo méně obtížné ve srovnání s minulostí, je zkrátka jiné. Tvůrci legislativy dnes kladou mnohem podrobnější dotazy, jak nastavit registry, jak klasifikovat produkty, jak zajistit důvěryhodnost dat, dotazují se na geografická specifika standardů apod.

V minulosti toto regulátory tak do detailu nezajímalo. Díky tomu máme spoustu příležitostí vést konstruktivní dialog s evropskými i jinými regulačními orgány. Je to časově velmi náročná činnost, ale je určitě důležitá a obohacující pro obě strany.

 

Jakých nejvýznamnějších úspěchů GS1 ve spolupráci s Evropskou unií dosáhla?

Myslím, že tím nejvýznamnějším počinem je nastolení vzájemné důvěry. Věřím, že dnes EU bezpečně ví, jaká je přidaná hodnota globálního standardu GS1. Jsme vnímáni jako neutrální technická a standardizační organizace, která je schopna nabídnout řešení celé řady komplexních technologických otázek, jež mají dopad na průmysl i celou společnost a jsou klíčové pro cíle, které chce unie prosadit. Důvěra je pro další spolupráci tím nejdůležitějším výchozím bodem.

 

rozhovor

Francesca Poggiali, Chief Public Policy Officer Europe a Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic při rozhovoru na Global Foru v Bruselu

 

Občas mám pocit, že GS1 chce být s nadsázkou zachránce světa…

Máš pravdu! Také si myslím, že musíme naši roli zbavit mýtů a profilovat se jako ten, kdo je schopen z pozice neutrální, neziskové expertní organizace moderovat dialog mezi obchodními partnery, spotřebiteli a regulačními orgány. Nesmíme však zapomínat na to, že dnešní svět datových technologií je velmi dynamický a my v něm už zdaleka nejsme jediní ani nejsme v řadě ohledů bez konkurence.

 

Na které regulace se spolu s uživateli máme v dohledné době připravit?

Pokud bych měla vybrat pouze jedno evropské nařízení, kde budou standardy a služby GS1 hrát prvořadou roli, byla by to regulace zaměřená na ekodesign udržitelných výrobků. Legislativa s názvem Ecodesign for Sustainable Products Regulation, známá pod zkratkou ESPR, počítá s postupným zavedením digitálního produktového pasu pro jednotlivé výrobky. Toto vnímám jako doposud jednu z největších příležitostí, ale i výzev. Myšlenka, že by produkty měly mít „pas“, rozhodně není pro GS1 nová. Proto můžeme čerpat z již existujících standardů a nabídnout řešení, které bude rovnou připravené k využití v praxi.

Zmínila bych i další oblast, a tou je digitalizace obchodu. Zahrnuje mimo jiné i transformaci veřejné správy směrem k digitalizovanému prostředí, typickým příkladem může být digitalizace celní správy. Dále je zde tlak na zelenou mobilitu, která bude mít dopad na celý dodavatelský řetězec. A v neposlední řadě je potřeba zmínit, že standardní identifikace nabývá na důležitosti také v oblasti zemědělství. A není to jenom bránění odlesňování a zavádění správných postupů těžby dřeva. Ve hře bude také důraz na šetrné hospodaření a pěstování plodin.

 

Jak jsem zmínila na začátku, postoj české společnosti, ale i trhu a státu k evropské politice často nebývá vždy pozitivní. I v GS1 Czech Republic občas diskutujeme o míře našeho zapojení do příprav trhu na splnění budoucích požadavků EU. Co bys poradila členským organizacím GS1, aby byly v implementaci regulací úspěšné?

Vnímám, že se formuje blok zemí, které jsou stále více euroskeptické, další, které k nim po určitou dobu inklinovaly, jsou teď znovu proevropské. Je zde i skupina států, pro které je evropanství samozřejmost. Všechny tyto země mají jedno společné: že v určitém okamžiku své historie z různých důvodů potřebovaly evropskou sounáležitost potvrdit svým členstvím v unii.

Po 27 letech v Bruselu jsem dospěla k názoru, že Evropa není Brusel. Skutečná Evropa se odehrává v každém městě, v každé malé vesnici všech 27 členských států. Všichni občané, všechny obchodní firmy Evropské unie mohou čerpat řadu výhod, ale mají i společnou odpovědnost.

A to platí i pro lokální organizace GS1. Nejúspěšnější jsou podle mého názoru ty, které vedou proaktivně průběžný dialog se státní správou a snaží se vyjednávat optimální podmínky pro své uživatele již v době přípravy nových zákonů. Jak už jsem zmiňovala, klíčem k úspěchu je znalost trhu a snaha porozumět požadavkům regulátora. GS1 na lokální úrovni musí hledat synergie, které vedou ke společnému cíli. Ne nadarmo se hlásíme ke společnému heslu, že standardy mohou změnit způsob, jakým pracujeme, a že budujeme standard, který je globálním jazykem byznysu. Je potřeba si uvědomit, že i když v GS1 je 116 národních organizací, máme stále pouze jednu reputaci!

 

A na závěr, co máš na své práci nejraději a jak relaxuješ?

Na své práci miluji především možnost komunikovat s tolika různými protějšky o tak širokém portfoliu různých témat, která se prolínají. Povaha mé práce mě nutí neustále naslouchat a učit se. Proto se ve volném čase už dvacet let věnuji psaní, přináší mi doslova ticho a klid. Pomáhám spolkům, které usilují o záchranu vzácných druhů ovocných stromů, kterým hrozí zánik kvůli ztrátě biodiverzity.

5x

Francesca Poggiali

Chief Public Policy Officer Europe, GS1

 

Narozena v Římě

 

Absolventka

Harvard Business School, sociální odpovědnost firem
University of Leeds, evropské a mezinárodní právo

 

Kariéra

10 let Evropská komise a Evropský parlament
10 let v nadnárodní potravinářské společnosti Ferrero
8 let v GS1

 

Pracovní zaměření v GS1

Boj proti padělkům, cirkulární ekonomika, veřejná politika

 

Hobby

Ghost writing (profesionální anonymní psaní), ochrana ohrožených dřevin