×
×

Interview: Pavla Cihlářová, ředitelka & Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb

Interview: Pavla Cihlářová, ředitelka & Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb

Napsal/a GS1 Czech Republic, 21. 07. 2022. Kategorie: , , , , ,

GS1 komunita pomáhá společnostem efektivně růst, být bezproblémovými obchodními partnery, kteří jsou připraveni splnit veškeré požadavky, které na ně kladou zákazníci, legislativa i spotřebitelé,“ říká v našem mimořádném dvojrozhovoru Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic. Doplňuje ji Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb.

Jaká byla vaše cesta do GS1?

Pavla Cihlářová: Moje cesta do GS1 Czech Republic vedla přes tehdejší EAN Czech Republic. Všechno to začalo na konci 80. let. Zpočátku šlo o externí spolupráci při zavádění standardu pro vážené zboží. Do prodejen se spolu se snímáním čárových kódů na pokladnách začaly prosazovat váhové systémya bylo potřeba připravit standard pro identifikaci zbožís proměnnou hmotností. Začátkem 90. let jsme spolupracovali v oblasti standardní elektronické komunikace. V roce 1995 jsem nastoupila do EAN Czech Republic jako tuším pátý zaměstnanec, na pozici technické manažerky. Později jsem se posunula na pozici EDI manažerky a od roku 2006 jsem ředitelkou GS1 Czech Republic.

Tomáš Tluchoř: GS1 Czech Republic měla v roce 2013 na VŠE vypsaných několik témat diplomových prací včetně globální datové synchronizace. Očekával jsem, že se již běžně používá a já budu pracovat s daty a hledat prostor pro zlepšení datové kvality. Ukázalo se, že GDSN u nás teprve čeká na první uživatele.
Dostal jsem nabídku částečného úvazku při dokončování studia, brzy na to jsem pokračoval na plný úvazek. Úkol byl jasný – rozjet GDSN v Česku.

Jak se standardizace vyvíjela?

Pavla Cihlářová: Když pominu experimenty za minulého režimu, počátky implementace standardu na českém trhu byly spojeny s rozvojem maloobchodního prodeje na začátku 90. let. Zejména pak s příchodem zahraničních obchodních společností.
V té době byla naše organizace převážně administrativním centrem pro registraci do Systému GS1. Nebylo výjimkou, že se ročně registrovaly tisíce společností. Další prioritou bylo identifikovat běžné spotřební zboží, na nic jiného prakticky nezbýval čas. Je nutno si uvědomit, že dostat čárový kód na obal produktu nebylo tak jednoduché jako dnes. Pracovalo se s filmovými předlohami. Tisková příprava obalu byl složitý proces, který zvládalo pouze několik tiskáren. A sortiment rostl geometrickou řadou. Ve druhé polovině 90. let se začalo koketovat s EDI komunikací. Počátky byly z dnešního pohledu úsměvné, ale pro všechny, kdo to zažili, to byla skvělá doba. Myslím, že rozvoj standardů GS1 i úroveň standardizace se od počátku až dodnes pojí s rozvojem technologií. Jejich dostupnost a míra penetrace do obchodní praxe byla a je předpokladem úspěšného plošného nasazení řešení, která přispívají k zásadním vývojovým změnám. Ať už jde o změny v obchodních procesech, nebo v chování zákazníků. Naše organizace se dlouhodobě snaží sledovat trendy, vyvíjet standardy tak, aby těmto trendům vyhovovaly a byly efektivním nástrojem pro obchodní praxi uživatelů. Hlavními trendy dneška jsou digitalizace obchodu, přehlednost dodavatelského řetězce, boj proti padělkům, bezpečnost a udržitelný rozvoj, ale i rostoucí požadavky ze strany spotřebitelů.

PAVLA CIHLÁŘOVÁ


  • 15 let je ředitelkou GS1 Czech Republic
  • Společnost zastupuje v národních i mezinárodních institucích a v pracovních skupinách
  • Kromě řízení společnosti se věnuje rozvoji nových obchodních příležitostí a prosazování standardů GS1 do nových sektorů
  • Vede baseballový klub, chalupaří v Pošumaví, vlastní koně, psa, tři kočky, pět ovcí a plný rybník kaprů


Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic

Co je hlavním úkolem GS1 na lokálním trhu dnes?

Tomáš Tluchoř: Hlavní úkoly souvisejí s digitalizací, rozvojem e-commerce a technologií obecně. Značení zboží čárovými kódy je již dnes běžná rutina. Dodavatelský řetězec však vzhledem k rostoucí míře automatizace, rozvoji e-commerce a novým legislativním požadavkům potřebuje pracovat se stále větším množstvím kvalitních dat. Praxe ukazuje, že bez využití standardů to jde jen velmi těžko. Zatímco elektronizace transakčních dokumentů prostřednictvím EDI je u nás na skvělé úrovni, v oblasti produktových dat máme oproti vyspělejším zemím stále co dohánět. Úkolem je učinit z GDSN něco tak běžného, jako je dnes EDI. Nejde však jen o GDSN. Obecně je nezbytné umožnit jednoduchý přístup k informacím o čemkoliv, co je identifikováno klíči GS1 – ať už je to GTIN u zboží, GLN u subjektů a lokací, či něco jiného. K tomu slouží nově vytvářené globální registry, které budou hrát důležitou roli i na našem trhu. Nebo třeba nový standard GS1 Digitální link, který umožňuje propojení fyzického produktu s jeho digitálním dvojčetem. Naším posláním je umožnit rychlý přístup k těmto novinkám i českému trhu. Důležité je samozřejmě i nadále rozšiřovat uživatelskou komunitu standardů GS1, a to i mimo maloobchod. Velmi nadějné je v tomto ohledu třeba zdravotnictví. Ostatně přínosy standardů rostou se zvyšujícím se počtem jejich uživatelů.

Jaké úkoly čekají GS1 v budoucnu?

Pavla Cihlářová: Aktuálně je naší prioritou být důvěryhodným partnerem pro naše uživatele. Autoritou trhu, o kterou je možné se opřít. Hrát vedoucí roli nejenom v tradičním obchodě, ale i v digitálním. Blízká budoucnost je zcela jistě o datech, resp. o kvalitních datech ze zaručeného zdroje, o přechodu z lineárních na 2D kódy a o prosazení GS1 standardů do nových sektorů. Dobrým příkladem je zdravotnictví.

Tomáš Tluchoř: V budoucnosti se u některých kategorií zboží myslím dočkáme konce lineárních a 2D kódů na obalech výrobků. Již dnes vidíme obchody bez pokladen, kde všudypřítomné kamery v kombinaci s umělou inteligencí rozeznají produkty pouze podle jejich vzhledu. Existují technologie, které na obal výrobku umístí lidským okem nepozorovatelné vzory se strojově čitelnými údaji. Standardy GS1 pak budou hrát hlavní roli primárně v oblasti sdílení či propojování dat a identifikace v on-line prostoru.

Který sektor je tzv. černým koněm?

Pavla Cihlářová: Černým koněm pro GS1 nebude podle mého konkrétní sektor, ale multisektorový přesah našeho standardu. Pokud se nám podaří stát se standardem pro cirkulární ekonomiku, budeme mít výsadní postavení v mnoha sektorech.

Tomáš Tluchoř: Ano, standard GS1 má multisektorový přesah. Z těch pro GS1 novějších sektorů odhaduji větší aktivitu v nejbližších letech ve zdravotnictví, on-line tržištích (tzv. marketplaces) i např. ve stravovacích službách, které s maloobchodem sdílejí řadu dodavatelů i výzev.

Mezi téměř 9000 uživateli systému GS1 najdeme velké společnosti s miliardovými obraty i malé a střední podniky či startupy. Jak "ušít" vhodný servis pro firmy z různých konců tak širokého spektra?

Pavla Cihlářová: Pokud jde o základní služby, tj. o identifikaci produktů na všech úrovních balení, správný výběr datového nosiče a jeho kvalitní provedení, nastavení základní elektronické komunikace mezi obchodními partnery, tak nevidím významný rozdíl mezi službou pro malé či velké firmy nebo řekněme lokální a nadnárodní společnosti. Na této úrovni jde vždy o nastavení optimální varianty pro každého konkrétního uživatele a jeho roli v dodavatelském řetězci.

Tomáš Tluchoř: Z pohledu datových služeb je pro velké mezinárodní společnosti důležitá zejména podpora formou poradenství. Data zpravidla poskytují ze svých korporátních systémů a od GS1 Czech Republic vyžadují především podporu ohledně správné konfigurace pro podmínky českého trhu. Malé a středně velké podniky pak kromě edukace potřebují i konkrétní nástroje, například GDSN katalog SYNFONY nebo novou aplikaci Activate pro vkládání informací do globálních registrů.

Proč by se měli uživatelé zapojovat do komunity GS1?

Pavla Cihlářová: GS1 komunita pomáhá společnostem efektivně růst, být bezproblémovými obchodními partnery, kteří jsou připraveni splnit veškeré požadavky, které na ně kladou zákazníci, legislativa i spotřebitelé.

Tomáš Tluchoř: Současný propojený svět se bez úzké vzájemné spolupráce neobejde. Být součástí GS1 komunity tuto spolupráci umožňuje ať už v rámci České republiky, nebo za jejími hranicemi. Aktivnějším uživatelům nabízí neutrální půdu k vytváření nových způsobů, jak toto propojení neustále zjednodušovat. Neméně důležitý je také přístup k know-how, které je otestováno bohatou zahraniční praxí.

Jak se daří předávat potřebné know-how v dnešních podmínkách?

Pavla Cihlářová: Osobní kontakt je při poskytování služeb našeho typu nenahraditelný. Ale situace, kterou teď prožíváme, nás naučila mnoho nového. Myslím, že jsme se dokázali přizpůsobit, zavést on-line služby všude tam, kde to dává smysl. Jsem si jista, že i do budoucna zůstane on-line do určité míry realitou našeho života. Jen doufám, že jej budeme moci už brzy doplnit o tolik chybějící osobní přístup.

Tomáš Tluchoř: Je to složitější zejména v rozvojových aktivitách, kdy se vytvářejí nové standardy, metodiky či služby. Řadu věcí lze sice řešit i on-line, ale osobní setkání to nenahradí. Ne nadarmo se říká, že nejvíc se toho vyřeší při pauze na kafe. Neformální kontakt chybí. V případě školení je výzvou zakomponování interaktivních prvků a čas, jelikož webinář musí být výrazně kratší než prezenční varianta. Na druhou stranu nám tato situace pomohla urychlit a zlepšit nabídku našich on-line kurzů a oslovit i nové uživatele, kterým se školení v Praze nehodí.

GS1 je globální organizace s lokální působností. Jak se to projevuje v praxi?

Pavla Cihlářová: Globální je především náš standard a také prostředí, ve kterém se naši uživatelé pohybují. Obchod dnes nezná hranice, to platí více než kdy jindy. Naše služby však poskytujeme téměř výhradně na lokální úrovni, tedy konkrétním firmám na českém trhu. Musíme proto velmi přesně odhadnout, co je pro lokální trh ta správná úroveň implementace. Každý trh se vyvíjí svým tempem a naší rolí je motivovat uživatele k dalšímu rozvoji, přinášet zkušenosti z více rozvinutých zemí, ale neklást před ně nesplnitelné cíle. To obvykle nevede k pokroku.

Jak se dají zkušenosti globální organizace využít na lokálním trhu?

Tomáš Tluchoř: Bývá rychlejší nevynalézat kolo znova, ale okopírovat ho a třeba trochu vylepšit. Podobné je to s globálními zkušenostmi, které lze většinou bez velkých změn aplikovat na řešení lokálních potřeb. Ostatně velké množství společností podnikajících na českém trhu má centrálu nebo část businessu v zahraničí. Je proto jednodušší, když mohou využívat stejná řešení i u nás. Celý trh se tak posouvá vpřed rychleji. Přece jen patříme k menším ekonomikám a ochota společností něco výrazně měnit není z největších. V některých oblastech mohou být globální standardy a řešení pro lokální podmínky zbytečně komplexní. V takovém případě je pak na místě začít s implementací pouze té části, která je relevantní pro místní potřeby, a nevrhat se po hlavě úplně do všeho a hned.

TOMÁŠ TLUCHOŘ


  • V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2012.
  • Miluje cestování, při studiu šest let pracoval jako delegát a šéfdelegát pro CK Blue Style v Řecku a Španělsku.
  • Specializace: standardy a řešení pro produktová kmenová data
  • Koníčky: běžky, cyklistika, horské túry, v Portugalsku se zkouší naučit surfovat.
  • Držitel ocenění a přínos organizaci GS1 The Everyone Makes Difference 2018

Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic

Daří se vám oslovovat veřejný sektor?

Pavla Cihlářová: Spolupráce s institucemi je dnes nedílnou součástí práce každé národní organizace GS1. Byl to vlastně impulz k založení regionální organizace GS1 in Europe: Nebylo pochyb, že musíme být adekvátním partnerem pro Evropskou komisi. Dá se říci, že se nám daří s regulátory i s veřejnou správou hovořit o tématech, jako je sledovatelnost, bezpečnost, boj proti padělkům. Standardy GS1 jsou uznávaným nástrojem pro plnění řady legislativních požadavků. Je to oblast, která bude pro naši organizaci stále významnější.

Tomáš Tluchoř: Naše organizace občas musí plnit i edukační roli, aby se rutinní používání standardů GS1 nedostalo do konfliktu s novou legislativou. Povědomí o existenci standardů GS1 se však za poslední roky velmi zlepšilo u evropských i lokálních regulátorů.

Jste kromě regulátorů aktivní i v jednání s oborovými asociacemi?

Pavla Cihlářová: Účast na aktivitách, které se odehrávají pod hlavičkou tak významných institucí a oborových svazů, jako je Hospodářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, je samozřejmě privilegium a my bychom rádi hráli na této úrovni významnější roli. Zejména pokud jde o zvyšování povědomí o benefitech, které standardy mohou přinést pro celý trh.

A jak si stojíte v mezinárodní komunitě?

Tomáš Tluchoř: V GS1 in Europe vedu pracovní skupinu B2B2C, která sjednocuje implementaci GDSN na jednotlivých evropských trzích. To je důležité, zejména pokud se přes GDSN vyměňují informace vyžadované evropskou legislativou.
Výhodu to má i pro české exportéry, kterým jsme schopni rychle poradit s otázkami týkajícími se GDSN na evropských trzích.
V GS1 Global Office jsem součástí týmu, který vytvořil nový standard GS1 Global Data Model. Ten se nyní začíná implementovat v prvních zemích nejen v Evropě a měl by celkově zjednodušit výměnu produktových kmenových dat v GDSN i mimo něj.

Jak významnou devízou GS1 je neutralita?

Tomáš Tluchoř: Neutralita je jednou z klíčových vlastností organizace GS1. Standardy GS1 jsou vytvářené přímo jejich uživateli. Ani dnes to nelze dělat bez přímého zastoupení společností, které si často vzájemně konkurují. Neutralita je velmi důležitá i ve vztahu vůči veřejnému sektoru, kde tak máme jednodušší pozici při jednání. Důležitým faktorem úspěchu při vývoji a implementaci standardů zlepšujících fungování celých odvětví je vzájemná důvěra a přátelské vztahy zástupců společností, které se na tom všem podílejí.

Je spolupráce v rámci globálních dodavatelských řetězců dostatečně efektivní?

Pavla Cihlářová: To je velmi složitá otázka s celou řadou aspektů. Efektivita dodavatelských řetězců se v posledních letech dostala na vysokou úroveň. Nyní je však potřeba se na globální logistiku dívat z jiného úhlu. Z pohledu udržitelného rozvoje, z pohledu šetrného přístupu ke zdrojům, k životnímu prostředí. A snad také trochu více z pohledu obyčejného selského rozumu, který tak často postrádám zejména v oblasti různých regulací a nařízení.

Jak by vypadal standardizovaný svět?

Pavla Cihlářová: Osobně na ideální svět nevěřím. Příliš mi to zavání socialistickým utopismem, u kterého není o co stát. GS1 má slogan, že věří v sílu standardů. To se dá tlumočit i tak, že věříme, že jsme schopni přispět ke smysluplnému rozvoji lidské společnosti.

Tomáš Tluchoř: Nic není ideální, to by byla nuda. Nicméně určitě by v něm bylo méně papíru, excelů a chyb. A tím pádem více času na činnosti, které nás posouvají vpřed a přidávají hodnotu.