×
×

Interview: Petr Beran, MBOS director, Albert Česká republika

Interview: Petr Beran, MBOS director, Albert Česká republika

Napsal/a Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb, GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: , , , ,

Jak jste se dostal k retailu?

V maloobchodu pracuji již přes dvacet let. Přišel jsem z velkoobchodu. Na základě zkušeností a pozitivních výsledků jsem byl přizván do řetězce Albert s cílem zavést moderní procesy a nastavit systémy. Na první pohled to začalo takto jednoduše, v pozadí však probíhaly četné diskuse o detailech a hlavně o představách obou stran. Nejvíce mě zaujala možnost vybudovat něco nového a smysluplného, co bude využíváno po řadu let. Přitom s potenciálem pro další rozvoj a optimalizaci procesů i systémů.

Byla to příležitost postavit něco od základů s tím, že určujete pravidla a přebíráte odpovědnost. To byla pro mě výzva, kterou jsem hledal. Je férové poděkovat Albertu za šanci být u různých projektů a realizovat skvělé myšlenky. Je to i o výborných kolezích. Týmové pojetí spolupráce pohání vše vpřed. Sedlo si to a stále to funguje.

Čím vás práce v maloobchodě naplňuje?

Možností se vyvíjet a hledat neustále cesty k dokonalosti. Kolegové vědí, že občas říkávám „retail je detail“. Retail je živý organismus, který má svá pravidla, potřebuje svůj interní motor, aby se celý proces rozběhl a perfektně fungoval. Jde o správnou souhru různých oddělení, procesů a nastavení. V retailu musíte mít šanci umět rychle reagovat na aktuální změnu či potřebu prodejen. Jsem součástí back-office a tady běží ty motory, které podporují všechny viditelné hodnoty pro našeho zákazníka. Přijít s inovací, podílet se na perfektně připraveném projektu, pochlubit se výsledky a hlavně společně vyhodnotit správné rozhodnutí – to mě naplňuje. Je zde mnoho možností k neustálému vývoji na základě moderních trendů. Vše se vyvíjí, řešíme zdokonalování procesů, optimalizaci nastavení, způsoby komunikace. Důležité je, že nejde o individuální postoj, ale o spolupráci a vzájemný respekt. To skýtá mnoho pozitivní energie, kdy se těšíte na další den a opět podnikáte cesty ke zlepšení.

Jak hodnotíte význam technologií a globálních standardů v maloobchodu?

V rámci mé odpovědnosti jde o nalezení té správné cesty, která splňuje určité standardy a má podporu v rámci globálního řešení a využití. V retailu vznikají určitá specifika potřebná pro ten který druh činnosti. Základ je ovšem víceméně standardizovaný a na tom se dá postavit optimální proces. Moje oblast vyžaduje globální standardy, neboť portfolio našich obchodních partnerů není jen lokálního charakteru. Musíme sledovat řešení, která jsou funkční na větším obchodním trhu. Důležitá je marketingová podpora a širší komunikace k vysvětlení daného standardu, procesu či nastavení. V tomto ohledu společně potřebujeme větší vzájemné pochopení pro uplatnění v rámci interních procesů. Uvědomit si potřebu změny, definovat benefity, proč tu změnu vyžaduji, chtít se učit něčemu novému a mít možnosti tu změnu provést. Globální standard tedy není cizí slovo, je ale potřeba pochopit konkrétní význam, proč je nastaveno globální pojetí. V retailu je to můstek ke globální spolupráci, díky které je možno zpestřit lokální nabídku.

Albert Česká republika si jako první maloobchodní FMCG řetězec rutinně vyměňuje produktová kmenová data s dodavateli prostřednictvím e-katalogu SYNFONY. Jaké důvody stály za rozhodnutím zavést GDSN?

Kvalita dat, optimalizace procesu, možnost plynule rozšiřovat atributy u konkrétní položky, přestat používat zastaralý tabulkový formát zalistovacích karet, čili excel. Za tím vším jsou jednotlivé výhody.

Pojďme prosím do detailu

Základem byla možnost rozšiřovat informace o položce. Dříve jsme se všichni spokojili s pár údaji, které byly potřeba, abychom mohli přijmout zboží, nějak jej naskladnit, uložit do regálů a také za něj zaplatit konkrétní doklad. S nárůstem požadavků na různé informace týkající se stále té jedné položky se její tabulka neustále zvětšovala a začala být problematická pro dodržení nastavených kontrol i pro udržení znalostí, o jaký údaj se vlastně jedná.

Co bylo okamžikem zlomu?

Jakmile jsme se začali zabývat myšlenkou e-shopu, opět narostla potřeba dalších informací o produktu vyžadovaných zákazníkem. Dále jsme museli zohlednit požadavky vyplývající z lokálních nařízení či z evropské legislativy. Jako vzor uvedu data pro EKO-KOM, informace o obalech. Tady hovoříme o matrixu možných variací na téma obaly, druhy materiálu, jejich kombinace. Pro vážné snahy o optimalizaci a využití globálního řešení již nebyla tabulka dostačující.

Proč?

Pro zajímavost, naše tabulka by pro vyplnění všech potřebných údajů měřila několik metrů. Všechny výše uvedené důvody podpořily rozhodnutí hledat nové řešení pro sdílení kmenových dat produktu. GDSN je pro nás ideální nástroj a proces, ve kterém všichni odběratelé mohou využívat stejné údaje o produktu. Tisíc očí provede kontrolu dané hodnoty, údaje či atributu, a pokud někdo najde chybu, tak všichni, kdo GDSN využívají, obdrží opravu. Jednoduchý proces, který má uplatnění na globálním trhu. Srozumitelnost, spolehlivost, kontrolní mechanismy, ale také rychlost a ovladatelnost pro obsluhu; to vše jsou rozhodující faktory, které vedly k jasnému rozhodnutí začít používat moderní způsob sdílení kmenových dat produktu.

Spuštění e-shopu je častým důvodem, proč obchodní řetězce o GDSN začnou vážně uvažovat. Od dodavatelů je totiž potřeba daleko více produktových dat a excel již přestává stačit. GDSN navíc již řada dodavatelů využívá pro jiné obchodníky či v zahraničí, a tudíž je získání jejich dat rychlé a jednoduché.

Jak řešení naplnilo vaše očekávání?

Všichni se učíme, začátky nebyly jednoduché a nacházeli jsme určitá úskalí či potřeby pro změnu. O tom je každý nový proces, který začíná a nemá prošlapanou cestu. Po oslovení dodavatelů a několika webinářích jsme začali uskutečňovat konkrétní propojení dodavatel – odběratel v rámci produktových dat. Za podpory IT kolegů a providerů jsme si připravili interní školení kolegů z businessu a začali jsme sdílet první pozitivní reakce. Následně se začaly množit požadavky na rollout a rychlejší nastavení GDSN. To byl impuls, který jsme potřebovali – mít jistotu, že má smysl dělat změny a prošlapat cestu i pro ostatní. Řešení má globální využití. Proto platí, že čím více dodavatelů a odběratelů se zapojí, tím více možností řešení poskytuje. Také větší kvalitu dat! V Albertu bylo očekávání zcela naplněno. Máme jistotu o korektnosti procesu, již jej využíváme. Není tajemství, že již řešíme i produktové fotografie a budoucí možnosti nastavení, které by pomohly rozšířit využití i pro ostatní sortiment.

Objevily se nějaké neočekávané benefity?

Zde se asi budu opakovat, ale je potřeba, aby to zaznělo. Kvalita dat, nastavené kontrolní mechanismy, spolehlivost přenosu dat a následné nastavení v systémech odběratele, kde nezasahuje lidský faktor při přenosu dat. Rychlost, tolik důležitá v současném retailu, který je velmi dynamický a pracuje s neustálými změnami sortimentu, složení výrobků a obalového materiálu. Proti tomu narůstají požadavky na větší množství informací; to vše není možno provádět zastaralou metodou. I pro reportovací potřeby bylo nezbytně nutné se posunout dopředu a optimalizovat tento administrativní proces. Naše komerční oddělení kladně hodnotí ovládací mechanismy a srozumitelnost procesu.

Jak náročné bylo napojení GDSN na vaše systémy?

Záleželo na kvalitě projektu, připravenosti týmu v rámci jeho profesionálních znalostí a dovedností.

Bylo to hodně o komunikaci a vysvětlování stávajícího procesu. Také o vzájemném respektu a porozumění, protože tým tvořili zástupci z různých oddělení. Pokud to mohu trochu odlehčit, komunikace nás smrtelníků s IT kolegy je někdy náročná. Kolegové používají pro nás uživatele zcela cizí jazyk a některá jejich vysvětlení nám nejsou jasná. Museli jsme jít do detailu a dát na stůl potřeby systému a požadavky businessu s možností dalšího vývoje. Nelehký úkol, který se postupně začal zhmotňovat. Hlavní cíl byl kladen na 100% spolehlivost a moderní způsob ovládání, tzn. v uživatelském pojetí poskytnout uživatelům bezva „apku“ s možností notifikace na změny dat a ostatní vychytávky. To se povedlo, stálo to úsilí, ale vyplatilo se. Máme řešení využitelné i v daleké budoucnosti. To byl cíl: dlouhodobé řešení.

Jaké kategorie zboží již přes GDSN listujete a které se chystáte spustit?

Rozhodli jsme se začít od nepotravinářského zboží – kosmetiky, hygienických výrobků, drogerie. Pracovat vždy pouze s produkty, u kterých to dává smysl – např. noviny a časopisy zde nemáme. Jaké bylo pro nás překvapení, když se ozvali i dodavatelé potravin, že jsou připravení a mají chuť také používat GDSN! V kategorii suchých potravin jsme začali spolupracovat i s několika dodavateli, kteří již toto řešení měli, znali dané prostředí a v rámci několika dnů jsme byli schopni využívat v produkčním prostředí digitální výměnu kmenových dat produktu. To byl velký posun dopředu. Nyní se zaměřujeme na legislativní požadavky v oblasti informací o produktu a vyjasnění specifických atributů pro čerstvé potraviny. Naším úkolem je nastavit GDSN pro sdílení dat u všech druhů potravin, nejen suchého sortimentu a nápojů, ale i u čerstvých potravin. Ty mají svoje specifika, která je nutno dodržet. Ve všech případech se budeme držet zásady, že benefity musí být z dlouhodobého hlediska zajištěny jak pro odběratele, tak pro dodavatele. Nestavíme proces jen pro Albert. Vyvíjíme jej pro lokální uplatnění s globálním přesahem, abychom jej mohli využívat pro evropské či mimoevropské obchodování.

GDSN se tradičně používá zejména v prostředí klasických supermarketů – tedy v sortimentu potravin, drogerie, pet food a základního nepotravinářského zboží. V zahraničí se však uplatňuje i na poli DIY (v hobby marketech), stravovacích zařízeních, ve zdravotnictví a dalších sektorech.

Co byste poradil dalším obchodníkům, kteří o GDSN uvažují?

Osobně bych řekl: Je to bezva, bude se vám to líbit! Je potřeba o tom diskutovat a hledat neustále podněty k vývoji, ke zdokonalování. Vzkázal bych jim: Nebojte se změny, a počítejte s tím, že to není za den dva hotové. Je potřeba tomu věnovat čas a porozumět potřebám daného systému. Dodavatelů bych se zeptal: Kolik máte dnes odběratelů, kolik různých formulářů vyplňujete? GDSN je cesta ke sjednocení a zjednodušení. Obě strany budou používat stejné řešení, v tom vnímám hlavní výhodu. V rámci společných diskusí hovoříme o stejném řešení a umíme najít shodu v případě potřeby tento proces obohatit. Již aktuální pojetí, či lépe nastavení nám umožňuje najít a použít konkrétní údaj. Hovoříme o stovkách údajů, které jsou již k dispozici. Tak proč to nevyužít, když to existuje a je to spolehlivé a po nastavení jednoduché k ovládání. Je to benefit v administrativních procesech.

V roce 2019 provedla GS1 Czech Republic ve spolupráci s poradenskou společností EY průzkum zalistovacích procesů a jejich dopadů na dodavatelský řetězec. Podle výsledků tráví průměrný český dodavatel agendou zalistovacích karet 250 hodin ročně. U velkých dodavatelů je to dokonce 500 hodin.

Jaká je na GDSN a katalog SYNFONY odezva u vašich kolegů v Albertu?

Otevřeně řeknu, že toho jsme se obávali, jelikož pro komerční oddělení nejsou administrativní procesy zcela populární. Ale přišlo velké překvapení. Od počátků, kdy se zejména komerční asistentky seznamovaly s novým pojetím výměny kmenových dat, jsme dostávali pozitivní reakce. Naslouchali jsme jejich požadavkům a cílem bylo ve všech případech, kdy to bude možné a smysluplné, vyhovět. Jde o klíčové uživatele a systém, aplikace jim musí sedět. Tato procesní změna dopadla pozitivně, nový proces, nová aplikace sklidila slova uznání. Jak jsem již zmínil, rádi bychom přivítali další obchodní partnery, kteří tento moderní způsob budou používat, a to nejen s Albertem.

V polovině 90.let jste se podílel i na startu EDI na našem trhu. Vidíte v projektu GDSN společné rysy?

Určitě, je to něco nového, a tak se to obecně odmítá; chybějí zkušenosti a informace z trhu o použití a možných benefitech. Je to možná okamžitá reakce nás uživatelů, pokud nám někdo předloží požadavek na změnu. Obecně nemáme změny příliš v lásce. Je ale potřeba říci, že EDI přišlo před více než 25 lety, kdy pojem digitalizace a optimalizace s využitím elektronické komunikace či výměny dat byl na začátku. Scházela větší představivost. Nebyly zde ani IT zkušenosti a vše se postupně vyvíjelo.

Pokud se bavíme o začátcích, na webinářích jsme slýchali určité typy otázek, které směřovaly k budoucímu nastavení. Zájem byl od začátku více hmatatelný, prakticky nastal ihned po sdělení, že Albert do této formy výměny kmenových dat jde. Některé dotazy se týkaly již konkrétního nastavení – to ukazuje na vývoj v rámci znalostí a okamžitých reakcí ohledně budoucích výhod. Trend se změnil a naši obchodní partneři více komunikují na téma digitalizace, EDI zpráv a obecně mají chuť investovat do optimalizace svých řešení. To je velmi pozitivní změna oproti minulosti.

I přes dlouhou tradici využívání EDI neusínáte na vavřínech..

Je potřeba se i pochlubit, Albert se dostal v roce 2021 mezi tři nejlepší projekty v kategorii zavedení portálu pro EDI komunikaci s dodavateli. Jedná se o soutěž, kterou zaštiťuje odborný portál EDIZone, a z umístění máme radost.

EDI a GDSN spolu souvisejí nejen tím, že se vybraná data z GDSN následně používají v EDI zprávách. Obě řešení mají společné i obtížné začátky. Benefity těchto standardů se totiž plně dostaví až při zapojení významné části trhu. K současným čtyřem českým obchodníkům by se letos v GDSN měli přidat minimálně další dva. Pověstný bod zlomu byl konečně překonán.

V loňském roce jste ve vybraných městech spustili e-shop. Můžete se podělit o první zkušenosti s novým prodejním kanálem?

V dubnu loňského roku jsme spustili testovací provoz on-line prodeje potravin Albert domů zdarma v Brně. Na základě úspěšného testování, pozitivní zpětné vazby a spokojenosti tamních zákazníků jsme ho v polovině listopadu rozšířili také na Olomouc. Tam jsme zároveň otevřeli nové distribuční centrum určené pouze pro on-line prodej.

Službu koncipujeme k nejvyšší spokojenosti nakupujících a postupné rozšiřování nám ji umožňuje doladit na základě zpětné vazby od zákazníků a také zaměstnanců. Zaměřujeme se na skvělý servis, široký sortiment čerstvých i trvanlivých potravin s důrazem na kvalitu, čerstvost a příznivou cenu. Doručení probíhá vždy zdarma. Co se týče budoucnosti, plánujeme službu zpřístupnit i zákazníkům v dalších regionech.

Jakou roli hraje GDSN v novém e-shopu Alberta?

Významnou. Potřebujeme kvalitní a spolehlivá data, využíváme více údajů, řešíme produktové fotografie. On-line se dynamicky rozvíjí a cílem je, abychom vybudovali kvalitní základy a informace. Každý z hráčů v oblasti nákupu a prodeje používá data, kmenová data produktu, o která se může opřít, která může publikovat, reportovat výsledky, nastavit logistiku, vykazovat požadované informace například o obalech. GDSN znamená optimalizaci nastavení datového procesu či toku dat i pro nový e-shop.

Samozřejmě, že se dá dělat spousta věcí manuálně, i data se dají ručně přepisovat, dá se připravit robotické řešení, nicméně v konečném měřítku se nejedná o cílený a dlouhodobý proces. Jedná se o dočasné řešení a my jsme hledali dlouhodobé a spolehlivé řešení. V tomto ohledu se spoléháme již na aktuální, ale i budoucí GDSN řešení. V našem pojetí je to korektně zvolený produkt, který zcela zapadl do moderního způ- sobu procesního nastavení společnosti Albert.

V řadě měst ČR se objevují prodejny nového formátu Albert Fresh. Na co se mohou zákazníci těšit?

V lednu jsme otevřeli další prodejnu Albert Fresh v Praze v Moskevské ulici, která se také stala prvním naším obchodem otevřeným v letošním roce. Albert Fresh propojuje Fresh bar, kde si zákazníci mohou dát kávu a koupit sladké i slané občerstvení, s nabídkou čerstvých i trvanlivých potravin. Na necelých třech stech metrech čtverečních nabízí možnost rychlého občerstvení a menšího nákupu všeho potřebného při cestě do práce nebo z ní. V modernizacích a otevírání nových prodejen plánujeme pokračovat i letos, a to včetně těch v provedení Fresh.

Již přibližně rok věrnostní aplikace Můj Albert zákazníkům vydává digitální účtenky. Jak tuto inovaci nakupující přijali?

Aplikace Můj Albert je u zákazníků velmi populární. V prvních týdnech po svém spuštění se stala nejstahovanější aplikací v Google Play a App Store a po půl roce měla více než milion stažení. Díky receptům je plná inspirace, umožňuje sbírání bodů a jejich proměňování v kredity, resp. slevu na nákup. Zákazníci v ní najdou také aktuální leták včetně akcí na vybrané produkty. Další z funkcí je elektronická účtenka. Zákazníci se nemusí zaobírat papírovým dokladem a zároveň šetří papír a přírodu. Účtenky se pohodlně ukládají do aplikace. Kromě možnosti volby digitálního dokladu o zaplacení pracujeme také na zkracování papírových účtenek, které proběhlo za poslední tři roky již několikrát. Naposledy jsme zavedli zkrácenou verzi, která obsahuje pouze celkovou částku, údaje o platbě a další legislativou dané informace.

Albert je aktivní v projektech proti plýtvání potravinami nebo podporujících udržitelnost. Co byste v tomto směru chtěl vyzdvihnout?

Budoucnost naší planety je pro nás důležitá, a proto klademe důraz na udržitelnost našeho podnikání. Například se intenzivně věnujeme omezování potravinových přebytků a také darování neprodaných potravin potřebným. Díky spolupráci s potravinovými bankami jsme v posledním roce darovali 3,8 milionu porcí jídla a letos plánujeme tento dar ještě navýšit na 4,5 milionu porcí. Klademe důraz také na životní prostředí, od roku 2018 jsme snížili uhlíkovou stopu o 30 %, přičemž jsme se ji zavázali snížit do roku 2030 o 50 %.

Dalším z cílů je redukce plastů, kde u výrobků vlastních značek směřujeme k nulovému plastovému odpadu do roku 2025. Řešení zahrnuje redukci obalových materiálů a posun k recyklovatelným nebo opakovaně použitelným plastům. Kromě toho jsme se u vlastních značek zavázali mít do stejného roku čtvrtinu plastových obalů z recyklovaných materiálů. Důležité jsou pro nás i odpovědné zdroje. Do roku 2025 bude 100 % surovin definovaných jako kritické komodity u výrobků našich vlastních značek pocházet z certifikovaných zdrojů. Dlouhodobě se také zaměřujeme na podporu komunit, s čímž nám už 12 let pomáhá náš Nadační fond Albert. Za tu dobu jsme věnovali na pomoc komunitám přes 120 milionů korun.