×
×

INTERVIEW: Romana Nýdrle, ředitelka pro maloobchod, SOCR ČR

INTERVIEW: Romana Nýdrle, ředitelka pro maloobchod, SOCR ČR

Napsal/a Mikuláš Černý, Manažer PR a komunikace, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , , , ,

Na maloobchodu ji fascinuje jeho dynamika, síla i odpovědnost zúčastněných hráčů. „Retail je prostě o permanentní hladince adrenalinu v krvi,“ říká Romana Nýdrle, ředitelka pro maloobchod ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v našem rozhovoru. A hovořili jsme samozřejmě i o digitalizaci a standardizaci.

 

Začínala jste v ČT jako moderátorka hudebního pořadu Stoptime. Vybavíte si nejzajímavější hosty?

Těch bylo více, namátkou Aerosmith, ZZ Top, Iggy Pop, Bob Geldof, Alanis Morissette, Moby, Oasis, Ozzy Osbourne… Ale ráda vzpomínám na úplně první rozhovor, který jsem vedla s bubeníkem Queen Rogerem Taylorem. Neměla jsem žádnou moderátorskou zkušenost, rovnou jsem šla točit. Otázky jsem uměla tak dobře, že kdyby mě někdo o půlnoci vzbudil, odrecituji je jako básničku. V té době jsme při rozhovorech neměli žádné tablety a papír by mi nepovolil režisér. Za kamerou mě sledovalo asi deset lidí, vedení EMI i celá televizní redakce. Tenkrát se používaly velmi těžké mikrofony do ruky, která se mi asi v polovině rozhovoru začala chvět a já ji musela podepřít druhou. Ale na kameře nebylo nic vidět a rozhovor šel skvěle, Roger Taylor byl báječný.

 

Romana Nýdrle foto celé postavyJaká byla vaše profesní cesta na nynější pozici?

Posledních třináct let jsem působila jako vedoucí komunikace pro velkoobchodní řetězec Makro. Před tím jsem pracovala v úplně odlišném odvětví, a to v zábavním průmyslu. Po vysoké škole jsem nastoupila do hudebního vydavatelství Warner Music, v hudebním průmyslu jsem pak na různých pozicích strávila dalších dvanáct let. V době krize odvětví, která souvisela s přechodem od fyzických nosičů na digitální formáty, kdy zahraniční vydavatelství začala opouštět český trh, jsem se rozhodla pro velkou profesní změnu a zúčastnila se výběrového řízení na pozici vedoucí komunikace pro Makro ČR. A podařilo se.

 

Čím vás tato zkušenost obohatila?

Především jsem poznala a naučila se úplně jiné odvětví. Od počátku mi vyhovovalo prostředí nadnárodní korporace, které jsem dobře znala z globálních hudebních firem. Líbila se mi i dosti specifická kombinace mezinárodního prostředí s lokálním přístupem, kdy obchodní strategie byly šité na míru potřebám českého gastro sektoru a tradičního maloobchodu, dvěma hlavním zákaznickým skupinám společnosti.

Nastoupila jsem v roce 2009, na vrcholu hospodářské krize, a nové vedení začalo dělat velké změny. Mimo jiné nastartovalo vícekanálový přístup, definovalo odklon od formátového kočkopsa a profilovalo Makro jako velkoobchodníka. To byla zkušenost k nezaplacení. Jako člověk, který měl na starosti externí i interní komunikaci a styk se státní správou, jsem byla součástí všech transformačních projektů.

 

Jaký byl váš nejsilnější moment v kariéře v maloobchodu?

Nikdy nezapomenu na vyhlášení prohibice při metanolové aféře. Bylo to v pátek odpoledne, já už seděla v autě a čistě náhodou poslouchala Radiožurnál, kde ji pan ministr Heger vyhlásil. Okamžitě jsem začala obvolávat vedení, aby vydalo příkaz uzavřít všechna oddělení alkoholu v celé obchodní síti. Musela jsem je přesvědčit, že vyhlášení v médiích má právní závaznost, nebyl čas na analýzy. Povedlo se to a hned ve stejný den večer jsme měli první kontrolu v Ostravě.

 

Co vás na světě retailu nejvíce fascinuje?

Především to, že se neustále vyvíjí. Žádný rok není stejný. Pracujete se špičkovými odborníky ve vysokém tempu, a přitom je vždy prostor zkoušet nové věci a učit se. Retail má neuvěřitelnou dynamiku a zároveň i sílu, se kterou se pojí veliká odpovědnost. Ta souvisí s tím, že prodáváte potraviny, tedy pro život kritický sortiment. Společensky i politicky je tedy retail v první linii. Retail je prostě o permanentní hladince adrenalinu v krvi, kdy musíte být stále ve střehu. A to mě baví.

 

Jak se za dobu vašeho působení v retailu vyvinuly vztahy s regulátory?

Nastoupila jsem v srpnu 2009, kdy se finalizoval zákon o významné tržní síle. Ten zásadním způsobem zreguloval dodavatelsko-odběratelské vztahy nadnárodních řetězců tím, že nastavil jeho platnost nad obratový limit 5 mld. Kč. Zjednodušeně by se dalo říct, že až do tohoto momentu obchod vztahy s veřejnou správou příliš nekultivoval. Považovala jsem to vždy za velkou chybu. Pokud by sektor s veřejnou správou více spolupracoval, věřím, že se regulaci, která ve svém důsledku pokřivila trh s potravinami, dalo zabránit.

Zákonu se tenkrát v médiích přezdívalo „bič na řetězce“, byl to bod zlomu, kdy se celý sektor aktivoval a začal budovat struktury potřebné pro profesionální komunikaci se státní správou. Přirozeně se tak posílila role Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, kde vznikla komora obchodních řetězců, jejíž činnost se v průběhu let vysoce profesionalizovala až do té míry, že se pro mě stala zajímavou profesní výzvou.

 

Jak se vám spolupracuje s veřejnou správou dnes?

Do nové role jsem nastoupila v březnu a vidím, že komunikace se státní správou je funkční. Samozřejmě je vždy prostor pro zlepšení, ale naší prací na SOCR je potřebám státní správy rozumět a umět formulovat potřeby byznysu způsobem, který přinese soulad na obou stranách. Z konkrétních projektů můžeme zmínit cenu ministerstva zemědělství, kterou uděluje nejlepším prodejcům jablek, brambor, cibule a chřestu mezi obchodníky. Dalším příkladem jsou odborné semináře na půdě MPO, které se zabývají aktuálními trendy v obchodě. V červnu jsme se například věnovali tématu vlastních značek na pultech řetězců, v září to byly nové trendy v poptávce po potravinách, kam patří především rostlinné alternativy. Semináře jsou dobrým příkladem platformy, kde se potkávají zástupci státní správy, obchodníků i dodavatelů.

 

V SOCR ČR mj. vedete pracovní skupinu pro udržitelnost. Ta se věnuje i obalům. Jak je obchodníci vnímají?

Problematika udržitelných obalů je pro obchodníka absolutní prioritou. Především pro oblast vlastních značek, kde mají obchodníci výrobek zcela pod kontrolou, všichni nastavili přísné cíle s ohledem na udržitelné principy, jejichž plnění na národní úrovni podléhá interním kontrolám. Pamatuji si, že jsme v Makru měli zaměstnanecké hlídky, kdy jsme kontrolovali mj. velikost obalů vůči obsahu a poctivě hlásili nesoulad, obaly se následně upravovaly.

 

Jak byste ohodnotila spolupráci maloobchodníků, dodavatelů a obalářů s ohledem na postupné zavádění evropské legislativy „reduce, reuse, recycle“?

Na tomto místě musím zmínit nově vzniklou Alianci pro podporu recyklace, kde je SOCR zakládajícím členem. Ta propojuje všechny aktéry oběhového hospodářství, utváří společnou obalovou politiku s cílem podpořit cirkularitu, recyklaci a recyklovatelnost obalových materiálů. Jedná se o jedinečnou platformu pro skutečně efektivní udržitelná řešení pro oblast obalů. Z pohledu jednotlivých obchodníků se patří opět zmínit vlastní značky, jejichž výrobu obchodník plně kontroluje. V případě dodavatelských značek výrobce upozorňujeme na udržitelné principy, je však zcela na nich, jakým způsobem k tématu přistoupí. Ale můžeme říct, že obaly jsou dnes už součástí udržitelné strategie drtivé většiny dodavatelů. K proměně přispívá i český zákazník, který se naučil recyklovat a preferuje udržitelné obaly.

 

Které aktivity aliance byste vyzdvihla?

Pro naše členy je naprosto zásadní vznik manuálu pro design recyklovatelných obalů z iniciativy Obalového institutu Syba a ECR. Obsahuje doporučení, jakým způsobem udržitelně nastavovat procesy od momentu, kdy navrhujete design výrobku, resp. obalu.

Tato publikace přináší moderní trendy z pohledu udržitelného obalového hospodářství a pro obchodníky, pro oddělení zabývající se vývojem vlastních značek, představuje zdroj užitečných informací. Zároveň je skvělé, že tento manuál na trhu zajistí určitou harmonizaci.

 

V jakém smyslu?

Obchodník, který zadává přípravu obalu, a jeho partner, výrobce, budou hovořit stejným jazykem. Důležitou roli tohoto manuálu vnímám v tom, že budete mít poučeného zaměstnance oddělení vlastních značek a zároveň poučeného dodavatele. Myslím, že se jim bude mnohem lépe spolupracovat. Pomůže to zefektivnit procesy, edukovat lidi na obou stranách a na trhu to povede k určité předvídatelnosti v tom, jak se zadavatelé budou chovat. To je největší, velice praktický benefit – vzniká platforma pro sdílení nejlepší praxe na českém trhu, která ne vždy musí kopírovat modely fungující v zahraničí.

 

Nakolik užitečný bude v těchto procesech jednotný datový model pro sdílení detailních informací o obalech v rámci dodavatelského řetězce?

Jednotný datový model pro sdílení informací o obalech je zásadní v mnoha ohledech. Kromě vysoké kvality vyhodnocování dat jde o vhodný nástroj pro správnou implementaci odpadové legislativy stejně jako například pro výpočet uhlíkové stopy v tzv. Scope 3.

SCOPE 1 – přímé emise CO2

Aktivity, které spadají pod danou společnost a jsou jí kontrolovány. Zahrnuje např. emise z kotlů či generátorů spalujících fosilní paliva, emise z mobilních zdrojů (např. automobilů) nebo emise z průmyslových procesů, ze zpracování odpadů či čištění odpadních vod.

 


 

SCOPE 2 – nepřímé emise z energie

Emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo ve společnosti, ale jsou důsledkem jejích aktivit. Pokud firma produkuje energie a prodává je dalším odběratelům či pokud nakupované energie prodává dalším odběratelům (např. nájemcům) a jejich množství je měřeno, odečítá se od celkových emisí Scope 2.

 


 

SCOPE 3 – další nepřímé emise

Emise, které jsou následkem aktivit společnosti a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2.

Patří sem např. služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku, nákup a doprava materiálu třetí stranou atp. Zatímco emise Scope 1 a Scope 2 jsou mezi podniky dobře srovnatelné, Scope 3 jsou srovnatelné jen v omezené míře.

Jaká je úroveň digitalizace českého maloobchodu?

Český obchodní sektor je v této oblasti poměrně vyspělý. Je to z velké části dáno tím, že jeho významnou část tvoří nadnárodní firmy, které na lokální úrovni aplikují mezinárodní standardy. Obchodníci mají zároveň vliv i na zavádění standardů GS1 v celém dodavatelském řetězci. Benefity jsou nesporné. Digitalizace a automatizace celého procesu vedle zvýšení efektivity významně eliminují lidské chyby, které v minulosti způsobovaly například nepřesnosti v objednávkách často vedoucí k obchodní ztrátě.

Z pohledu koncového spotřebitele je přidanou hodnotou kupříkladu dohledatelnost původu potraviny, která pozitivně ovlivňuje zákaznické nákupní chování, ale také bezpečnost potravin, kdy kvalitní identifikační standard ovlivňuje proces stahování výrobků z prodeje.

 

GS1 deklarovala globální migraci maloobchodu z 1D na 2D kódy s tím, že světový retail na ni bude připraven od roku 2027. Jak vnímáte tento krok?

Zavádění 2D kódů představuje velkou příležitost pro zákazníka, jak se orientovat v nabídce obchodníků. Podporuje totiž zodpovědné nákupy, kdy zákazník chce mít přesné informace o původu potravin, a to až na úroveň farmáře. Transformace současně nabídne účinné řešení pro označování zboží s proměnnou hmotností. Vyšší datová kapacita 2D kódů je nepopíratelná výhoda této technologie a nedomnívám se, že by se při jejím rozšiřování měly vyskytnout nějaké překážky. Lidé z obchodu usilují o co nejefektivnější proces, proto je další jeho digitalizace nezastavitelná. Benefit kódování dynamických dat je absolutně neoddiskutovatelný. Ostatně ho u určitých kategorií obchodníci zaváděli sami pro svoje interní logistické potřeby již dříve. Náš svaz bude tuto transformaci nebo případný vznik související legislativy maximálně podporovat.

 

Jaké trendy budou mít vliv na budoucí rozvoj maloobchodu?

Retail se potýká s důsledky obtížné ekonomické situace. Očekává se, že poptávka bude ještě nějakou dobu stagnovat. Zákazníci totiž stále šetří v souvislosti s přetrvávající nejistotou spojenou s rostoucími životními náklady. Zvýšené dodavatelské ceny a růst provozních i personálních nákladů negativně ovlivňují profitabilitu, což dohromady vytváří tlak na optimalizaci nákladů. Viditelným trendem je rostoucí podíl vlastních značek, které jsou levnější alternativou ke značkovým výrobkům. Na českém trhu stále nedosahujeme evropského průměru podílu privátních značek z celkového objemu zboží.

Dalším trendem je postupující digitalizace, především v oblasti on-line prodeje s důrazem na jeho profitabilitu. Bude se investovat do nových technologií a automatizace, poroste role datové analytiky a zapojení umělé inteligence v souvislosti s potřebou personalizovat zákaznickou komunikaci a marketing. Zásadním trendem je dekarbonizace sektoru. V rámci tzv. Scope 1 a 2 obchodníci masivně investují do přechodu na zelené technologie a zároveň přecházejí na tzv. zelenou energii. V neposlední řadě se připravují na Scope 3, kde se budou sledovat emise, které vznikají v dodavatelském řetězci mimo kontrolu obchodu, ale také následkem jeho aktivit – tyto emise tvoří 90 %.

 

fotka z rozhovoru

Mikuláš Černý, šéfredaktor časopisu INFO 859, při rozhovoru s Romanou Nýdrle, ředitelkou pro maloobchod v SOCR ČR

 

Jak vnímáte standardizaci ve sdílení produktových dat mezi dodavateli a obchodníky pomocí GDSN?

Naše pozice je tyto procesy jednoznačně doporučovat. Obchodníci s využíváním elektronických katalogů produktových dat již započali. Každý má nějaké vlastní harmonizační postupy, strategie digitalizace apod., avšak domnívám se, že je to naprostá nevyhnutelnost. Myslím si, že je to otázka času, než k tomu dospěje každý z obchodníků, a čím dříve, tím lépe. Uživatelům zavedení přinese velkou úsporu administrativních nákladů i výhodu na trhu.

 

Spolupracujete s tradičním obchodem?

Tradiční nebo také nezávislý obchod má svoji vlastní organizaci – AČTO, Asociaci českého tradičního obchodu, kam spadají nákupní aliance či družstva sdružující tradiční obchody. U nás ve svazu sdružujeme především tzv. moderní retail, který na českém trhu představují obchodní řetězce. Ale nejde pouze o ty veliké zahraniční; našimi členy jsou také sítě spotřebních družstev. Tento sektor je pro nás zajímavý i tím, že je často velice moderní a inovativní.

 

Významným nástrojem pro realizaci principů cirkulární ekonomiky má být tzv. digitální pas produktu. První segment, kde ho EU zavádí, jsou baterie a akumulátory, a nejen zde mají být při implementaci využity standardy GS1…

Systém digitálního pasu by měl z pohledu výrobce a následujících subjektů v řetězci až po odběratele poskytovat spolehlivý informační základ pro řešení servisů v momentě reklamací. Přitom by celé řešení mělo být maximálně uživatelsky přívětivé. To bude alfa a omega úspěšnosti.

Velikým driverem tohoto procesu bude i zákazník. A samozřejmě značka, která to bude schopna zákazníkovi dobře prodat jako benefit, vyhraje. Jsem přesvědčená, že dnešní zákazník už na takovéto věci slyší. A nejde pouze o opravy výrobku, ale také o další jeho zpracování v rámci oběhového hospodářství po skončení životního cyklu. Zde se zákazníci začínají stále více zajímat i o další osud výrobků. V současné době není jejich informování ze strany obchodníků v tomto směru dostatečné. Následná péče chybí.

 

Jaké hlavní výhody digitálního pasu spatřujete na straně výrobců a obchodníků?

Řada materiálů se vrátí do výrobních cyklů. Tím je daný koncept zajímavý pro výrobce, protože jim přinese úspory ve vstupech. S tím, jak se obecně vstupy zdražují, význam recyklace roste. Přitom znovuvyužití všech komponent bude za předpokladu jejich precizní identifikace mnohem snazší, např. na třídicích linkách apod.

U obchodníků existuje velký potenciál zvýšení loajality ke značce. Ovšem musí se zde udělat veliký kus práce, značky si budou muset upravit marketingové strategie. Nejen natlačit do trhu co nejvíce výrobků, ale nabídnout i další servis. Pro spotřebitele to bude přitažlivé téma: mnoha lidem již není lhostejné stále kupovat věci a vyhazovat je. Začíná být sexy výrobky raději opravit, poslat dál, koupit z druhé ruky… A mít přehled, co se s výrobkem stane dále, jak bude případně recyklovaný. Je to atraktivní, nejen kvůli penězům, ale i kvůli přístupu k ekologii. To si myslím, že je velké téma, a není úplně uchopeno.

Romana Nýdrle

Alma mater

Univerzita Karlova v Praze
Literární překlad

 

Obrana ve stresových situacích

Zachovávám klid, funguje hluboký nádech a výdech, soustředím se na meritum věci a definuji si priority.

 

Ideální způsob relaxace

Jdu si zaběhat anebo na thajskou masáž, také pomáhá poslech hudby a filmy, to jsou moje vášně.

 

Silné stránky

Odolnost proti stresu, schopnost naslouchat, empatie

 

Slabé stránky

Umím být netrpělivá, ale vím o tom 🙂

 

Oblíbená kuchyně

Středomořská a asijská

 

Oblíbená kniha

Dějiny světla od Jana Němce

 

Oblíbená destinace

Tam, kde je v zimě teplo

 

Oblíbená destinace tuzemská

České Švýcarsko, kde máme chatu, také se ráda vracím do Českého Krumlova.

 

Hobby

Mám báječného osmiletého syna, takže kvalitně strávený čas s ním.