×
×

Jak to vidí Evropa?

Jak to vidí Evropa?

Napsal/a Mikuláš Černý, šéfredaktor, 22. 04. 2024. Kategorie: , , , ,

Evropská unie se při realizaci svých nařízení pro podporu udržitelnosti může opřít o osvědčený identifikační a komunikační standard. Ale také o zkušené expertní týmy řady evropských členských organizací GS1, motivovaných přenést benefity standardizace z komerční sféry i do ochrany životního prostředí. O své zkušenosti z implementace standardů v projektech udržitelnosti se s námi podělili vedoucí čtyř z nich.

 


CEO GS1 Belgilux
Chair GS1 in Europe

Jan Somers


 

Jaké důsledky očekáváte od nové evropské legislativy zaměřené na udržitelnost?

 

Dopad řady připravovaných evropských legislativních opatření bude celosvětový. Dotknou se každého v EU stejně jako exportérů do unie. Nové evropské právní předpisy mají mj. jedno společné: cíl propojit prostřednictvím čárového kódu spotřebitele, firmy a vládní orgány s různými zdroji informací. Jde o další velkou revoluci od zavedení EAN-13.

GS1 QR Code je datovým nosičem budoucnosti, bude možné jej snímat na pokladnách již od roku 2027. A co více, ještě před tímto datem bude spotřebitelům poskytovat rozšířené produktové informace. Evropa se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku. Pro GS1 to bude znamenat zapojení nových uživatelů. Už to nebudou jen dodavatelé a obchodníci. Služeb GS1 budou využívat i společnosti na samém začátku dodavatelského řetězce a na jeho konci, tedy subdodavatelé, farmáři, ale i ti, kteří budou výrobky opravovat či recyklovat.

To bude mít zásadní vliv na způsob, jakým budeme v budoucnu poskytovat služby. Co však vnímám jako zásadní přidanou hodnotu standardů GS1 v prostředí cirkulární ekonomiky, je propojení QR kódu se standardem pro digitální link.CEO GS1 Poland

Elzbieta Halas


 

Jedním z nejvýznamnějších přínosů standardů GS1 pro udržitelnost je bezpapírová komunikace. Je toto téma pro GS1 Poland?

 

Určitě, za jeden z hlavních úkolů považuji plně bezpapírovou dopravu. EU si stanovila metu do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality ve všech procesech spojených s transportem a logistikou. Vlajkovou lodí příslušných direktiv je nařízení o elektronických informacích o nákladní dopravě (eFTI), které vstoupí v platnost na přelomu let 2025 a 2026.

GS1 Poland je v této oblasti velmi aktivní, aktuálně zastupujeme GS1 v expertní skupině EK pro digitalizaci dopravy a logistiky (DTLF). Cílem skupiny je zajistit, aby poskytovatelé řešení pro bezpapírovou logistiku umožnili svým uživatelům nejenom všechny potřebné funkcionality, ale aby jednotlivá řešení byla díky využití standardů také plně interoperabilní. Z tohoto pohledu je směrnice eFTI pro GS1 velkou příležitostí.

 

Jak se připravujete na implementaci digitálního pasu produktů?

 

Toto revoluční řešení, které přinese transparentnost v celém životním cyklu produktů, EU zavede již v roce 2026. Jako první kategorie, kde bude DPP využit, byly vybrány baterie, elektronika a textil, přičemž systém DPP se později rozšíří do dalších průmyslových odvětví. Snažíme se zvyšovat povědomí o roli standardů GS1 v daném konceptu a zapojili jsme se do skupiny pro udržitelný textilní průmysl při OSN.

Pro letošek plánujeme pilotní implementaci s jednou z významných oděvních společností. Výsledkem má být vzorový model pro DPP, který chceme předvádět ostatním společnostem z oboru v našem vzdělávacím a inovačním centru. Ve spolupráci s Polským výborem pro standardizaci se podílíme také na přípravě norem pro DPP v rámci příslušného technického výboru při CEN – CENELEC.

 

Jaké projekty udržitelnosti řešíte na lokální úrovni?

 

Polské potravinové banky dostávají neprodané produkty od 1 700 obchodů. Předávání potravin doprovází zhruba 400 000 souvisejících dokumentů ročně. Toto ohromné množství muselo být zpracováno manuálně. V roce 2021 byl zaveden elektronický dokument na bázi standardů GS1, který obsahuje základní informace o darovaných produktech a umožňuje automatické zpracování. V retailu jsme dále ve spolupráci s řetězcem Žabka ověřili fungování připravovaného systému zálohování obalů z PET a hliníku.CEO GS1 Netherlands

Mirjam Karmiggelt


 

Ve kterých oblastech udržitelnosti se v Nizozemsku využívají standardy GS1?

 

Především je to zálohový systém. Každá plastová láhev a plechovka je označena čárovým kódem GS1. Při vracení prázdných obalů se čárový kód naskenuje a automat zobrazí částku, kterou zákazník dostane zpět. Systém dále umožňuje evidenci množství celkově vracených obalů a jejich rozdělení podle typu.

S obaly je také spojeno využívání datového modelu v GDSN. A to hlavně pro generování výkazů v rámci různých legislativních požadavků na nakládání s obaly i pro účely recyklace. V budoucnu chceme datový model pro obaly využít v řešení umožňujícím evidenci těchto dat u dodavatele obalového materiálu namísto dodavatele hotového zboží. To umožní získávat informace o obalech blíže k jejich původu.

 

A oblast ESG?

 

V této sféře jsou klíčovým tématem emise CO2. Spolupracujeme na řešení pro vykazování emisí CO2 vázaných na konkrétní GTIN. Podporujeme některé pilotní projekty na využití lokalizačního čísla GLN pro výpočet uhlíkové stopy. Současně řešíme projekt propojení certifikátů o původu těžené suroviny s čísly GTIN pro účely evropské směrnice proti odlesňování.

V neposlední řadě identifikujeme potenciál standardů a služeb GS1 pro digitální pas produktu. Cirkularita je o produktových datech a na praktické projekty spojené s DPP vynakládáme mnoho úsilí. Naší vizí je jedno identifikační číslo GTIN, na které jsou navázána veškerá produktová data od vstupních surovin přes hotový výrobek až po samotný konec jeho životního cyklu.

 

Podporujete mezinárodní projekt FoodDataQuest. Jaký má cíl?

 

Do konsorcia FoodDataQuest se kromě nás zapojilo patnáct oborových institucí v osmi evropských státech. Jeho posláním je zabezpečit udržitelnější a zdravější potraviny. K dosažení tohoto cíle má pomoci zapojení všech stran v celém potravinovém dodavatelském řetězci, které budou sdílet rozšířený objem kvalitních standardizovaných dat.

Více dat a jejich efektivnější sdílení poskytne potravinářskému průmyslu informační základnu pro přechod k udržitelné a zdravé stravě. Chceme globálně inspirovat posun v myšlení směrem k inovacím založeným na datech, která pomohou vytvořit udržitelné potravinové systémy.


CEO GS1 Austria
Vice Chair GS1 in Europe

Gregor Herzog


 

Rakouská národní organizace GS1 je velmi aktivní v podpoře udržitelných obalových řešení. Jakou máte vizi?

 

Naší vizí je, aby byly identifikátory GS1 používány pro celý obalový průmysl včetně dodavatelů surovin. Identifikační čísla GTIN by také měla identifikovat obalové materiály pro maloobchodníky, spotřebitele a pro sektor recyklace. Příkladem může být aplikace www.digi-cycle.at, která spotřebitelům říká, jak správně likvidovat prázdné obalové materiály naskenováním čárového kódu EAN-13.

Dále je to příručka pro navrhování obalových řešení s důrazem na recyklovatelnost, kterou vydala ECR Austria působící pod naší záštitou. V neposlední řadě jsme aktivní také v oblasti poskytování strukturovaných obalových informací pro obchodníky prostřednictvím elektronického katalogu GDSN. Tyto údaje jsou zásadní pro sektor FMCG, aby byl schopen plnit zákonné požadavky připravované směrnice o odpadech (PPWD). GS1 Austria se podílí také na tvorbě společného datového modelu pro správu obalů.

Manuál s názvem Návrhy obalů pro recyklaci je dostupný v českém jazyce na www.alianceprorecyklaci.cz, doplněný o příklady z praxe lokálních společností - pozn. redakce.