×
×

Konečně GS1 Activate!

Konečně GS1 Activate!

Napsal/a Lenka Martínková, manažerka pro sektor zdravotnictví, GS1 Czech Republic, 04. 07. 2022. Kategorie: , , , ,

Od letošního roku nabízí GS1 Czech Republic registrovaným členům webový nástroj GS1 Activate. Uživatelé si v něm přidělují GTIN bez nutnosti výpočtu kontrolní číslice, ke GTIN evidují základní produktová data a mají možnost si vygenerovat i vzorový čárový kód EAN-13.

Výraz activate odkazuje na přidělování (aktivování) čísel GTIN. To se nyní radikálně usnadnilo!
Aplikace GS1 Activate zbaví uživatele starostí se správou portfolia vlastních identifikovaných produktů. Dosud neexistovala jednotná koncepce pro management identifikačních čísel. Jeho způsob závisel na uživateli, jeho fantazii a SW vybavení. Docházelo k nepřesnostem v evidenci čísel. Uživatelé často neměli přehled o tom, zda jim zbývají volná čísla k použití, neboť je čerpali nesystematicky.

Potíže rovněž vznikaly při výměně kompetentních pracovníků. Stávající správci přiděleného rozsahu čísel svým nástupcům mnohdy nepředali ani potřebné informace, ani číselnou řadu samotnou. To vše řeší GS1 Activate. A ještě mnohem více!

Všechna čísla GTIN pod kontrolou

Nástroj uživateli poskytuje jasný přehled o přidělených identifikačních číslech. Pracovníci firmy vždy bezpečně zjistí, kolik mají ještě k dispozici GTIN. Odpadá riziko, že omylem přidělí čísla z rozsahu jiných uživatelů. Nástroj jim poskytuje okamžitý přehled o tom, která čísla byla již přidělena konkrétním výrobkům. Aplikace eviduje rovněž data změn v záznamech k přidělenému GTIN (např. změna statusu, popisku, přidání obrázku aj.).

Firmám, které jsou v GS1 registrovány déle a značení produktů aktivně používají, je udělen přístup do Activate zatím jen na vyžádání. V tomto případě je nutné doložit, že mají k dispozici seznam použitých čísel GTIN, aby bylo možné Activate správně nakonfigurovat a tato čísla vyloučit z dalšího přidělování.

Výpočet kontrolní číslice

Zaměstnanci firem odpovědní za identifikaci produktů a vedení číselníků již nemusejí ztrácet čas studiem struktury GTIN. V minulosti museli uživatelé vkládat GCP (GS1 Company Prefix) a číslo výrobku do kalkulátoru kontrolních číslic. Manuální zadávání čísel s sebou neslo riziko chybovosti. Dnes si jedním klikem vygenerují identifikační číslo GTIN a k němu rovnou čárový kód EAN-13. K GTIN zadávají základní sadu produktových dat.

Generátor čárových kódů EAN-13

Uživatelé si v GS1 Activate jednoduše vytvářejí čárové kódy EAN-13 k jejich okamžitému použití. Vygenerovaný čárový kód může uživatel nechat vytisknout a aplikovat na výrobek. Grafický soubor plně odpovídá požadavkům na kvalitu a čitelnost jak při realizaci na obal produktu, tak pro tisk etikety. Je však potřeba mít na paměti, že je nutné dodržet doporučené rozměry a vyvarovat se jakýchkoli deformací symbolu stejně jako jeho nevhodného umístění na obal! Za správnou aplikaci datového nosiče nese odpovědnost pouze uživatel.

Snadná tvorba lokalizačních čísel GLN

Čísla GLN nezbytná pro EDI komunikaci a nově také pro uspokojení požadavků různých trhů (např. ruského, kde tamní obchodní partneři začali v letošním roce požadovat GLN jako povinný údaj) uživatelé vytvářejí stejně pohodlně jako čísla GTIN.

Jednoduchá webová aplikace

Webový nástroj, který GS1 Czech Republic nabízí, vznikl ve spolupráci s dalšími třemi národními organizacemi GS1. Jeho předností je jednoduché intuitivní ovládání. Na jednom místě nabízí všechny potřebné funkcionality pro správu portfolia čísel GTIN a GLN. Pojďme se na ně podívat blíže.

Přidělení čísel produktům

Předpokládejme, že jsme začínající výrobní firma s několika produkty, které potřebujeme označit čárovými kódy. První, co musíme udělat, je vytvořit pro produkt číslo GTIN, které jej bude jednoznačně identifikovat. Od GS1 Czech Republic máme přidělený GS1 Company Prefix a k němu příslušný číselný rozsah. Náš GCP a velikost rozsahu v aplikaci okamžitě vidíme. GTIN vytvoříme jedním kliknutím, můžeme si ho zkopírovat do schránky a pak vložit, kam potřebujeme. Na stejném místě následně vložíme příslušná produktová data.

Správa produktových dat

Vyžadované atributy produktových dat jsou následující: Globální klasifikace produktu (GCP) slouží k zařazení produktu do přednastavených kategorií; Kód úrovně balení určuje hierarchii balení; v dalším poli zadáváme, zda je položka spotřebitelskou jednotkou (určenou pro koncového zákazníka). Atribut Obchodní značka neboli brand nevybíráme z přednastavené nabídky, ale vypisujeme ručně; Dlouhý název produktu popisuje konkrétní výrobek. Řádek Čisté množství slouží pro vyjádření množství a měrné jednotky; Status indikuje, v jaké fázi zaevidování se náš produkt nachází (např. rozpracovaný). Posledním povinným atributem je Země prodeje. Přednastavená hodnota je Česká republika; tuto hodnotu můžeme změnit, příp. přidat další trhy.

Stránka obsahuje ještě dvě nepovinná pole, Dodatečná identifikace produktu a Obrázek. První je např. interní číslo produktu používané v informačním systému dodavatele. Vkládaný obrázek by měl splňovat minimální požadavky na kvalitu a zobrazovat pouze popisovaný produkt na kontrastním pozadí.

Vytvoření čárového kódu

Vytvoření GTIN a vyplnění produktových dat jsme úspěšně dokončili. K produktu si kdykoliv můžeme stáhnout vzorový lineární čárový kód, což lze provést v kartě produktu nebo v seznamu vlastních produktů.

Lokalizační čísla

Každé společnosti, která se registruje u GS1, je automaticky přiděleno primární Globální lokalizační číslo (GLN). Třináctimístná sekvence definuje firmu jako subjekt a v elektronické komunikaci EDI se používá pro její identifikaci. GLN má třináct pozic, kdy na začátku je GS1 Company Prefix. Toto primární GLN je vždy vázané na IČ společnosti. Někdy je však potřeba v rámci firmy identifikovat nižší organizační jednotky nebo další provozovny (např. sklady, pobočky apod.). K tomu slouží tzv. sekundární GLN čísla. Firma si je může generovat sama ze svého číselného rozsahu, podobně přiděluje GTIN. K vygenerování nového GLN použijeme stejný postup jako k vytvoření GTIN. Pro čísla GLN nelze v nástroji Activate vytvořit vzorový čárový kód.

Import GTIN

Activate mohou využívat i společnosti, které jsou v Systému GS1 zapojeny již delší dobu. Tito uživatelé musí nejprve do Activate nahrát celé své dosavadní portfolio označených produktů. K tomu slouží funkce Importovat GTINy přes excelovou importovací šablonu.

S importy uživatelům rádi pomohou pracovníci GS1 Czech Republic (activate@gs1cz.org).

Anketa

Šárka Grguričová

Pivovar Antoš Slaný

Kolik jste dosud vložili do GS1 Activate čísel GTIN?

Zatím sedmnáct. Patnáct je aktivních a dvě máme ve fázi rozpracování. Další budou brzy následovat.

Jak často GS1 Activate používáte?

Několikrát do měsíce, nejvíce při vytváření nových etiket. Musím zmínit, že nám také rychle pomohl, když jsme řešili EDI komunikaci a bylo třeba dodat naše GLN. Žádné hledání v papírových smlouvách nebo v archivu komunikace, prostě jsem otevřela GS1 Activate a hned GLN našla.

V čem vám GS1 Activate nejvíce pomáhá?

Při tvorbě GTIN a následném generování čárových kódů. Na jaře jsem se zúčastnila školení v GS1 Czech Republic a poctivě si vše zapsala. Upřímně mi to přišlo komplikované a uživatelsky ne úplně pohodlné, zvláště generování čárových kódů. Školitel se zmínil o nástroji pro nově registrované firmy a já začala zjišťovat, oč jde. Když jsem měla k dispozici intuitivní a uživatelsky přátelský program, zajásala jsem. Celý proces získání nového GTIN a čárového kódu s Activate je snadný a rychlý. Máme skvělý přehled a nemusíme si nic extra archivovat.

 

Lukáš Novák

České ghíčko

Kolik jste dosud vložili do GS1 Activate čísel GTIN?

Do programu Activate jsme zatím vložili 64 GTIN, z toho 14 máme rozpracovaných. Vzhledem k tomu, že plánujeme na trh uvést nové produkty, počítáme s nárůstem.

Jak často GS1 Activate používáte?

Program Activate používáme několikrát do týdne. Nejčastěji, když je potřeba ověřit platnost a aktuálnost GTIN pro naše odběratele nebo při tvorbě nových GTIN.

V čem vám GS1 Activate nejvíce pomáhá?

Jsme rádi, že konečně máme čísla GTIN přehledně na jednom místě a můžeme je jednoduše a rychle spravovat. Také oceňujeme rychlou a příjemnou komunikaci se společností GS1. Na naše dotazy ohledně funkcí a zavedení programu Activate v naší společnosti nám bylo vždy rychle odpovězeno. Activate je uživatelsky přívětivé od samotného generování GTIN přes jejich následnou správu až po export dat pro další pracovní účely. Během pilotního provozu jsme postrádali možnost řazení podle jednotlivých sloupců, řazení GTIN do skupin a lepší možnosti filtrace. Tyto funkce vývojáři postupně přidávají.

 

Pavlína Mocová

Nejen obojky

Kolik jste dosud vložili do GS1 Activate čísel GTIN?

Prozatím jsem vložila 50 GTIN do aplikace. GTIN vkládám po-stupně podle zařazování nových výrobků.

Jak často GS1 Activate používáte?

Activate používám při zařazo-vání nových výrobků, spíše nárazově, kdy zařadím více najednou.

V čem vám GS1 Activate nejvíce pomáhá?

Pomáhá mi k bezchybnému přiřazení GTINu ke konkrétnímu výrobku. Je vhodný také ke zpětné kontrole a dohledání. Nástroj je jednoduchý. Líbila by se mi možnost si jednotlivé produkty zařadit do vlastních kategorií, např. podle výrobních řad.