×
×

Nebojte se UDI

Nebojte se UDI

Napsal/a Lenka Vondrová, manažerka pro sektor zdravotnictví, GS1 Czech Republic, 22. 04. 2024. Kategorie: , , ,

Identifikátor zdravotnického prostředku (Unique Device Identifier, UDI) přináší do zdravotnického průmyslu mnoho výhod. Na druhou stranu s sebou nese řadu výzev pro výrobce a dovozce zdravotnických prostředků. Ti se při implementaci UDI setkávají s různými aspekty, které vyžadují čas, odbornou přípravu a pečlivé vyhodnocení.

Klíčovým legislativním dokumentem v oblasti zdravotnických prostředků je nařízení (EU) 2017/745. Tento dokument, známý také jako nařízení o zdravotnických prostředcích (Medical Device Regulation, MDR), představuje modernizovaný rámec pro regulaci zdravotnických prostředků v EU. MDR stanovuje povinnost označovat výrobky definované jako zdravotnické prostředky identifikátorem UDI a tím zajistit jejich sledovatelnost napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Legislativa současně nařizuje obligatorní zaznamenávání kmenových dat ke zdravotnickým prostředkům. V Evropě bude tuto roli plnit EUDAMED (ve Spojených státech databáze GUDID).

 

skenování zdravotnických pomůcek

 

Jednoznačná identifikace zdravotnických prostředků UDI má za cíl podpořit bezpečnost pacienta. Systém UDI představuje efektivní nástroj pro správu kmenových dat, ověření původu a vysledovatelnost všech produktů. Systém se může zdát na první pohled složitý, ale není tomu tak. GS1 Czech Republic je s vámi a poskytne při implementaci plnou podporu. Jaké otázky nám kladete nejčastěji?

 

Máte ještě čas?

MDR určuje závazné termíny zavedení systému UDI podle kategorie a vlastností zdravotnického prostředku rozdělených do čtyř tříd. Je velmi výhodné tuto problematiku řešit včas. Tento proaktivní přístup doporučujeme: jde o novinky, jejichž aplikace v zajetém výrobním nebo dodavatelském procesu mohou vyžadovat více času.

Legacy Devices


logo zdravotnictvíDo této skupiny zdravotnických prostředků patří produkty, které mohou být nejpozději do 26. 5. 2024 uváděny na trh v tzv. hybridním režimu. To znamená, že jim byla prodloužena platnost certifikátu při splnění určitých podmínek. Doporučujeme ověřit si, zda vaše produkty do této kategorie spadají.

I proto EK nakonec vydala nařízení (EU) 2023/607, které prodlužuje přechodné období pro tzv. legacy devices splňující podmínky původní směrnice 93/42/EHS (tzv. Medical Device Directive – MDD). Tímto dostávají čas „k dobru“ převážně přetížené oznámené subjekty zapojené pro vyšší třídy zdravotnických prostředků (firmy provádějící zkoušky zdravotních prostředků, aby byly ve shodě s nařízením). Z toho však nevyplývá, že by se UDI výrobců nebo dovozců v blízké době netýkalo.

 

Jak s prostředky určenými výhradně pro retail?

V oblasti zdravotnických prostředků určených pouze pro maloobchod panuje specifická situace. Týká se převážně zdravotnických prostředků třídy I. Termín pro prostředky této třídy má ještě určitou rezervu; v harmonogramu je stanovený na 26. 5. 2025.

GS1 Czech Republic je však v kontaktu i s těmito výrobci nebo dovozci, do jejichž portfolia spadají zdravotnické prostředky, které nejsou určené do zdravotnických zařízení, ale přímo koncovým zákazníkům v maloobchodních prodejnách nebo e-shopech. V tomto případě platí příloha VI, část C, odstavec 4.4 MDR: „U prostředků určených výlučně pro maloobchodní místa prodeje nemusí být UDI-PI ve formě AIDC uvedeny na obale místa prodeje.“

 

skenování čárového kódu

 

Z této definice vyplývá, že na úrovni jednotky užití – nejnižší obchodní jednotky – nemusí být dynamické informace o produktu (UDI-PI) kódované do strojově čitelné podoby, tedy do 1D nebo 2D kódu, ale lze je umístit na obal jako okem čitelnou informaci. Pro produktovou část UDI (UDI-DI) lze tím pádem použít pouze GTIN-13 kódovaný do 1D kódu EAN-13, což je stávající standardní maloobchodní praxe. Výše uvedené ovšem neplatí pro celou hierarchii balení. Další vyšší jednotky balení (mimo logistické jednotky) daného zdravotnického prostředku již opět podléhají kompletnímu UDI.

 

Pracujete s podporovaným HW a SW?

Standardizace dat je klíčovým prvkem úspěšné implementace UDI. Je nutné zajistit konzistentní a přesné údaje, protože nesrovnalosti mohou vést k chybám ve sledování a v krajním případě až k možnému ohrožení lidského zdraví. Jednoznačnou výzvou je integrace UDI do existujících informačních systémů. Zajištění kompatibility a bezproblémového nastavení a propojení s různými softwarovými a hardwarovými systémy je podmínkou k efektivní správě a práci s UDI.

O těchto výzvách víme. Proto na našich webových stránkách uvádíme seznam ověřených technických a technologických firem, které poskytují řešení na bázi standardů GS1. U nich najdete jistotu, že UDI na vašich zdravotnických prostředcích bude realizováno v souladu s normami.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku spojenou s UDI? Potřebujete pomoci s implementací? Neváhejte nás kontaktovat pro on-line nebo prezenční školení nebo konzultaci. Rádi s vámi vyjasníme konkrétní potřeby vašeho portfolia.

 

harmonogram implementace UDI