×
×

Obal dělá zákaznický zážitek

Obal dělá zákaznický zážitek

Napsal/a Mikuláš Černý, Manažer PR a komunikace, GS1 Czech Republic, 24. 10. 2022. Kategorie: , , , ,

Ve druhém pokračování našeho seriálu se zaměříme na sekundární obaly pro maloobchod a také na problematiku obalových řešení pro e-commerce. Průvodcem nám bude Zdeněk Suchitra, CEO Smurfit Kappa střední a jihovýchodní Evropy.

Ilustrační obrázek

 

Jaké jsou aktuální trendy na trhu obalových řešení pro maloobchod?

Trend číslo jedna je udržitelnost. V prvé řadě je tu obrovský tlak společnosti a spotřebitelů. Na to logicky reagují vedení společností našich zákazníků. Chtějí, aby jejich společnosti byly udržitelné, a také chtějí, aby i jejich dodavatelé byli udržitelní nebo jim s udržitelností pomáhali. V tom jim jsme s našimi environmentálními výrobky nablízku. Trend číslo dvě je agilita. Schopnost firem reagovat na změny. Umění rychle se rozhodovat nebo věci uvnitř firem měnit. Poslední doba epidemická nebo doba energetická, to jsou situace, které jsme neplánovali, ale museli jsme je zvládnout.

Stejně tak to platí pro schopnost rychlého uvádění výrobků na trh – stále se zrychluje, častěji se obměňuje design obalů. Firmy, které dokážou být agilnější, získávají konkurenční výhodu a e-commerce společnosti nám v tom mohou být velkou inspirací. Dalším tématem dneška je pomoc s raketově rostoucími náklady, tj. vyhledávání úspor. Někdy jsou to jednoduchá řešení optimalizace složení lepenky, jindy jsou to komplexní řešení, která vyplynula z našeho obalového auditu. Příkladem takových řešení jsou naši vítězové soutěže Obal roku, kterých jsme letos získali osm. Konkrétně třeba řešení pro e-commerce fixaci, které kompletně eliminuje potřebu výplňového materiálu.

 

Jak jde dohromady agilita a tlak na úspory?

Potřebu agility v rámci úsporných projektů vidím zejména v rychlosti rozhodování. Schopnost dostat ke společnému stolu ty správné lidi, kteří o problému něco vědí a mají kompetenci rozhodnout, výrazně zvyšuje agilitu (rychlost) úsporných projektů. Někdy také řešení, která vypadají na první pohled dražší, jsou po vyskládání celkového obrazu daleko levnější.

 

Jak na požadavek na agilitu reagují technologie?

Kartonážnictví je obecně velmi agilní průmysl. Výroba nástroje nebo flexotiskového štočku trvá jeden až tři dny. Pokud k tomu připočteme zadání do výroby podle volných kapacit a efektivní plánování, prvovýroba od schválení do dodání trvá asi 10–15 pracovních dní podle zvolené technologie. Problém, který většinou prvovýroby prodlužuje, je schvalovací proces předtím.

Vyšší agilita se očekávala také od technologie digitálního tisku. Očekávání bylo takové, že díky digitálnímu přenosu artworku přímo do stroje to bude technologie téměř bez limitů, co se týká různorodosti tisků a rychlosti tiskové přípravy. Ta očekávání od digitálního tisku se zatím nenaplnila. Klasické tiskové technologie flexotisku a ofsetu získávají mnohé zakázky zpět, protože jsou dostatečně agilní, jsou to kvalitativně lepší tisky a jsou výrazně levnější. Určitě je to technologie, která se bude dále vyvíjet a najde si své místo, ale klasické technologie ani ve střednědobém horizontu nenahradí.

 

Které další technologie přispívají k vyšší agilitě?

Např. s pomocí tzv. late-stage differentiation je možné na primární nebo sekundární obaly dodatečně tisknout požadované prvky, zpravidla v místě balení produktů, ale také v distribučních nebo co-packingových centrech našich zákazníků. Tato technologie poskytuje sektoru rychloobrátkového zboží další flexibilitu.

 

Jak vnímáte problematiku kvality čárových kódů?

Problémy se snímatelností kódů jsou z většiny způsobeny jejich špatným tiskem. Zbytek připadá na špatně navržené kódy. Problémem je někdy také nešťastné umístění kódu na obalu, jeho špatná orientace, nedodržení velikosti apod. Aby výrobce omezil riziko na minimum, měl by provádět ověření vytištěných čárových kódů ihned po tisku přímo u linky. Tato kontrola nemusí být ještě u všech výrobců, sami jsme ji zavedli asi před patnácti lety. Od té doby reklamace na čitelnost kódů téměř vymizely.

Grafici dobrých obalových výrobců kontrolují datový nosič již ve fázi návrhu. Nejen velikost, ochranné zóny, ale také jeho umístění. U lineárních čárových kódů pak hlavně jejich orientaci vůči tiskovému stroji; čáry musejí být rovnoběžné s vektorem chodu tiskového stroje, aby nedošlo k jejich našíření. Ve správně nastaveném procesu grafik komunikuje zjištěné nedostatky zadavateli spolu s doporučeními na opravu.

 

Jak se v průmyslu obalů projevuje rozmach e-commerce?

E-commerce o sobě dal výrazně vědět již před covidem, ale pandemie rozvoj tohoto kanálu u nás o dva až tři roky urychlila. V roce 2021 vykazoval stále dvojciferný růst a dnes by jeho podíl na maloobchodním prodeji mohl činit přibližně 17 %. Obaly pro e-commerce se stávají více a více propracovanějšími. Děje se tak proto, že zákazníci e-commerce si uvědomují, že na obal je kladeno daleko více nároků a že díky dobře zvolenému obalu můžete získávat nové zákazníky a také snižovat svoje náklady.

Významný podíl on-line je založený na reverzní logistice, především sektor módy. Lidé si běžně objednávají více velikostí stejné položky a počítají s vracením. Krabice by měla být navržena tak, aby ji šlo snadno odeslat zpět. Objevují se prvky jako štítek se zpětnou adresou či samolepicí pásky pro opětovné zajištění krabice. Zákazníci stále častěji poptávají krabice s otevíráním nikoli na vrchní straně, ale na čelní, kde má víko vždy pevný podklad a zákazník je ušetřen pochybností, zda se pevně přilepí.

 

E-commerce vs. udržitelnost?

Zákazníci jsou velmi citliví na to, když je objednaný výrobek neadekvátně zabalený a když se zejména mrhá obalovým materiálem. V tomto vidíme naši roli, abychom našim zákazníkům pomohli najít vhodná řešení, která omezí tzv. overpacking a také eliminují biologicky špatně odbouratelné materiály, zejména plasty. Panuje např. mylné přesvědčení, že papírové fixační prostředky jsou nákladnější než plastové fixace.

 

Jak přistupovat k investicím do inovovaných obalových řešení?

Investice je vždy spojená s očekávanou návratností, tj. očekáváním zákazníka a jeho zadáním. Pokud zákazníkovu zadání rozumíme, umíme přijít s několika variantami řešení, jejichž hodnotu (návratnost) zákazníkovi dokážeme vyčíslit, aby se mohl rozhodnout. Příklady návratnosti jsou úspory na materiálovém složení, na produktivitě u zákazníka, v logistice interní nebo logistice hotových výrobků našich zákazníků. Např. inovované SRP (shelf-ready packaging) obaly s obloukovými perforacemi, kdy doplňovač zboží jedním pohybem bez námahy sejme vrchní díl, představují personální úspory na tzv. merchandiserech.