×
×

Rossmann sází na GDSN

Rossmann sází na GDSN

Napsal/a Mikuláš Černý, manažer PR a komunikace, GS1 Czech Republic, 21. 07. 2022. Kategorie: , , ,

Již druhý maloobchodní řetězec zahájil komunikaci produktových kmenových dat pomocí standardu GS1 pro globální datovou synchronizaci (GDSN).

Vedle společnosti dm drogerie markt, která s úspěchem využívá GDSN již od roku 2017, začal elektronický datový katalog využívat řetězec drogerií Rossmann. Třetí v pořadí bude společnost Albert Česká republika, která právě oslovuje své dodavatele a dokončuje technické řešení. „Naším dlouhodobým cílem je zjednodušení procesů,“ vysvětluje důvody implementace GDSN Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti Rossmann.

Konec zalistovacích karet

Za největší problém u stávajícího procesu zalistování nových produktů prostřednictvím zalistovacích karet označila přepisování nebo kopírování dat z jednoho informačního systému do druhého. „Jde o časově náročný proces s rizikem chybovosti. Častý je problém s čísly, která jsou v tabulce někdy zadávána jako číselné hodnoty a v jiných případech jako volný text,“ uvádí příklad úskalí práce s různorodými formáty zalistovacích karet Olga Stanley. Novinka pomůže také partnerům. „Pro dodavatele zboží řešení přináší zjednodušení komunikace ohledně novinek a změn v kmenových datech, kdy vše zadají pouze jednou a všichni odběratelé obdrží data automaticky naráz. Na straně prodejců pak GDSN zajišťuje spolehlivější, správnější data a širší rozsah dat, než obsahuje běžná zalistovací karta,“ doplňuje manažerka komunikace.

Další obchodníci plánují zavedení GDSN

Jaká byla odezva dodavatelů? „Zejména pro velké dodavatele se nejedná o žádnou překvapivou novinku a GDSN již používají. Část našich partnerů pak využívá možnosti zadávání přímo do datového úložiště společnosti Markant,“ odpovídá Olga Stanley. Dodavatelé, kteří již využívají GDSN pro dm drogerii markt, podle Jiřího Tříška ze společnosti Markant při výměně dat s nově zapojeným odběratelem nepocítí žádné podstatné rozdíly. „Drobnými změnami pro stávající dodavatele je lehká grafická úprava prostředí, ve kterém položky zpracovávali, a byla umožněna publikace i s dalšími obchodními partnery. Po této úpravě je velmi snadné položky, které dodavatel měl již v systému zadány pro dm, publikovat i do Rossmannu, popř. Globusu. Stejně jednoduché bude takové položky publikovat pravděpodobně ještě v letošním roce ve spolupráci s ostatními partnery, jako je KauflandAlbert, popř. další, kteří se zapojí do GDSN,“ uzavírá Jiří Tříško.