×
×

Scan4Transport pro digitalizaci logistiky

Scan4Transport pro digitalizaci logistiky

Napsal/a Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic, 15. 07. 2022. Kategorie: , ,

Globální standard Scan4Transport (S4T) vyvinula a v praxi otestovala pracovní skupina pod vedením GS1 Australia. Zadání bylo jednoduché – digitalizovat logistické procesy a navrhnout optimální složení údajů na logistické etiketě tak, aby byla využitelná ve všech fázích přepravního řetězce. Včetně první nebo poslední míle.

Pracovní skupina měla optimální široké zastoupení všech důležitých hráčů z oblasti dopravy a logistiky a také významnou podporu expertů z národních organizací GS1. Výsledkem je nejen implementační příručka, jež obsahuje řadu nově vytvořených standardních prvků, ale především pilotní projekt, který potvrdil přínos a praktické benefity celého konceptu. Řešení propojuje několik v praxi ověřených standardů GS1.Doplnila je data, nově definovaná na základě zkušeností přepravních společností a logistických providerů zapojených do projektu. Konkrétně se jedná o využití lineárních a 2D kódů, standardu GS1 pro digitální link a nově vytvořených aplikačních identifikátorů pro specifikaci údajů o místě doručení nebo další instrukce k zásilce.

Minimální obsah S4T přepravní etikety

Každá přepravní či logistická jednotka musí být jednoznačně označena, aby bylo možné ji efektivně manipulovat a sledovat v celém přepravním řetězci. Základním identifikačním prvkem (GS1 klíčem) je tzv. SSCC kód, který je povinnou součástí každé logistické etikety. SSCC kód je na S4T přepravní etiketě vždy v provedení lineárního čárového kódu GS1-128.

Hlavním důvodem tohoto opatření je skutečnost, že ne všichni obchodní partneři mají k dispozici vybavení pro snímání 2D kódů. Kromě SSCC kódu doporučuje standard S4T kódovat pomocí aplikačních identifikátorů také adresu příjemce zásilky (AI 4302) a poštovní směrovací číslo (AI 420). Tyto údaje jsou na etiketě kódovány do 2D kódu. Jde prioritně o GS1 DataMatrix nebo GS1 QR Code; v případě využití GS1 digitálního linku pak o otevřené varianty obou zmíněných datových nosičů. Samozřejmě je možné kódovat i další informace, které by mohly být z hlediska efektivního doručení zásilky důležité. Standard GS1 má pro tyto účely nově řadu aplikačních identifikátorů. Je ovšem nutno počítat s tím, že přepravní etiketa musí obsahovat i okem čitelné údaje. Proto je pro 2D kód vyhrazen určitý prostor, který je nutné dodržet.

Standard pro propojení GS1 identifikačního klíče, např. GTIN nebo SSCC, s informacemi uloženými on-line, umožňuje využívat identický datový nosič (čárový kód) pro získávání různých informací o zásilce v jednotlivých etapách přepravního procesu. Informace mohou být flexibilně upravovány zápisem do zdrojové databáze GS1 resolveru bez nutnosti změny datového nosiče.


GS1 digital link

Dvě základní varianty S4T standardu

Tvorbu samotné S4T etikety (resp. výběr použitých standardů) ovlivňuje rozhodnutí, zda budou obchodní partneři používat 2D kód jako off-line nebo on-line zdroj informací. V prvním případě budou data kódována přímo v datovém nosiči. Druhá varianta využívá standard GS1 Digital Link a 2D kód na přepravní etiketě slouží jako nosič strukturovaného odkazu (linku) na informace uložené a spravované v příslušné databázi.

Veškeré informace nutné pro dodání zásilky jsou kódovány přímo do GS1 DataMatrix / GS1 QR Code pomocí aplikačních identifikátorů. Dodržení všech pravidel standardu GS1 je v této variantě povinné. Data je možno kdykoliv získat prostým skenováním, a to off-line, tj. bez podpory IT systému nebo databází.


S4T etiketa s SSCC a 2D kódem

S4T etiketa s SSCC, 2D kódem a digitálním linkem

V této variantě je na přepravní etiketě použita otevřená verze QR kódu, případně DataMatrix kódu. Do datového nosiče je zakódován přesně strukturovaný odkaz, GS1 Digital Link URI. Tato varianta umožňuje flexibilně měnit informace, které lze získat načtením kódu. Nutno podotknout, že využívání digitálního linku v praxi není zatím příliš časté.

  • Díky možnosti kódování všech potřebných dat o konkrétní zásilce a jejich snímání při manipulaci se zásilkou mohou být procesy při dodání zásilky rychlé a efektivní, s využitím automatizace.
  • Kódování informací o místě dodání přímo do čárového kódu na etiketě zásilky umožňuje zásilky efektivně automaticky třídit s využitím snímání čárového kódu.
  • Standard zajišťuje přehled o základních požadavcích na přepravu konkrétní zásilky, a to i v případě, že potřebná podpora informačního systému není v dané fázi přepravy dostupná.
  • Standard může zlepšit interoperabilitu napříč jednotlivými průmyslovými odvětvími, protože nabízí standardní přepravní etiketu využitelnou v libovolném dodavatelském řetězci.
  • Plošné využívání standardu Scan4Transport podporuje hladký průběh přepravních operací a procesů, čímž přispívá k obecně vyšší spokojenosti zákazníků.

Výhody standardu Scan4Transport pro uživatele