×
×

Skenování – základ digitální strategie nemocnice

Skenování – základ digitální strategie nemocnice

Napsal/a Pavla Cihlářová, Ředitelka, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , , ,

Fakultní nemocnice Tallaght v irském Dublinu je spádovým zařízením pro více než 650 tisíc obyvatel. Desetinásobně více, než na kolik byla jeho kapacita plánována v době výstavby v devadesátých letech. I to byl jeden z důvodů, proč management rozhodl o výrazných změnách s cílem zkvalitnění péče.

 

Osvědčený program Scan4Safety

Strategie vedení nemocnice byla definována jasným požadavkem na digitalizaci s cílem zlepšit bezpečnost pacientů a dát ošetřujícímu personálu do ruky nástroje, které mu pomohou zvýšit provozní efektivitu a umožní strávit více času péčí o pacienty. Jádrem změny bylo zavedení programu Scan4-Safety, který se osvědčil v řadě nemocnic ve Velké Británii. Celý projekt byl iniciován finančním ředitelstvím nemocnice a spolupracovat na něm musely jak klinické, tak i ekonomické a řídicí složky nemocnice. Technologickým partnerem, jenž poskytl řešení umožňující zavést program Scan4Safety, byl poskytovatel nemocničního IS Genesis Automation.

 

tým doktorů

 

Předností programu Scan4Safety, jak název napovídá, je maximální využití skenování čárových kódů při poskytování zdravotní péče. Pro ilustraci lze uvést, že například všechny zdravotnické prostředky připravené pro jakýkoliv plánovaný výkon jsou předem naskenovány a data automaticky zanášena do elektronického záznamu pacienta. Zavedení této praxe umožnilo lépe sledovat a kontrolovat nejenom exspiraci a případné bezpečnostní výstrahy, ale také přispělo k lepšímu vedení skladových zásob, což se projevilo zlepšením ekonomických ukazatelů jednotlivých výkonů.

 

Automatické objednávání

Dalším, neméně důležitým aspektem zavedení skenování byla automatizace procesu objednávání a řízení zásob. To se před zavedením programu Scan4Safety provádělo manuálně s velkou časovou náročností a poměrně vysokou nepřesností. Zároveň nebylo možné efektivně zajistit dosledovatelnost použitých prostředků na konkrétního pacienta. Nový systém je nejenom efektivnější, ale také šetří čas a přináší nové možnosti zejména v oblasti kalkulace nákladů na konkrétní výkony i pacienty.

Klíčem k zavedení skenování byla aplikace čárových kódů na všechny zdravotnické prostředky a léky, se kterými nemocnice pracovala. To se projevilo v celém procesu nákupu od jednání s dodavateli přes skladové hospodářství až po evidenci výdeje do spotřeby. Jak řekl finanční ředitel nemocnice Dermot Carter: „Program Scan4Safety změnil způsob, jakým nemocnice řídí své zásoby. Automatizace dodavatelského řetězce tzv. end to end přinesla tolik potřebnou efektivitu a dodala klíčová data v reálném čase. To pomohlo omezit plýtvání, zlepšit provozní kapitál a optimalizovat využívání klinických zdrojů.“

Představujeme...

nemocnice Tallaght University Hospital

logo nemocnice tallaght university hospital

Tallaght University Hospital

Místo: Tallaght, Dublin, Irsko

Založena: 1998

Typ: Univerzitní

Počet lůžek: 562

Jak se program zaváděl?

Nemocnice zvolila metodiku postupného zavádění programu Scan4Safety. Je potřeba vzít v úvahu i fakt, že proces byl zahájen v roce 2019 – v období nástupu covidové pandemie, což mělo na průběh implementace samozřejmě vliv. Ještě téhož roku byl program nasazen na dvou operačních sálech všeobecné a cévní chirurgie, v dalším roce přibyla katetrizační jednotka. Postupně následovalo dalších sedm oddělení napříč nemocnicí. V letošním roce byla dokončena implementace i na posledních operačních sálech ortopedie. Podle slov finančního ředitele nemocnice bylo nasazení standardní automatické identifikace a snímání dat ve fakultní nemocnici absolutním úspěchem. V praxi se stoprocentně osvědčilo a přineslo očekávané benefity, zejména pak v oblasti bezpečnosti a sledovatelnosti, a úsporu času stráveného administrativní činností.

 

Klíč k úspěchu – nasazení lidí

Vedení nemocnice si uvědomovalo důležitost pozitivního přístupu ošetřujícího personálu k implementaci programu. Nespornou výhodou bylo úspěšné zavedení Scan4Safety v několika nemocnicích. Zkušenosti s ním měla i nemocnice St. James přímo v Dublinu; bylo tedy odkud čerpat znalosti. Klíčová byla rovněž zkušenost řady dodavatelů s projektem, kdy bylo možno využít kvalitně označené produkty. To celou implementaci zjednodušovalo.

Celý koncept programu Scan4-Safety, zejména procesy spojené se skenováním veškerých zdravotnických prostředků pro plánované výkony na operačních sálech, se stal součástí zaškolovacího programu pro sestry i celonemocničního vzdělávání zdravotnického personálu. To se ukázalo jako klíčové pro angažované zapojení většiny zaměstnanců.

 

V hlavní roli data

Zavedení procesu automatického sběru dat je projekt, který má svá pravidla a náležitosti. Především je potřeba vytvořit kvalitní databázi produktových dat, která musí být součástí interního nemocničního systému i všech ekonomických systémů v nemocnici. Pro správné fungování procesů nestačí pouze data o sekundárním (spotřebitelském) balení produktů. Je potřeba mít přesná data k celé hierarchii balení, tak jak jsou produkty objednávány od dodavatelů.

doktor na operačním sáleV tomto bodu implementace je extrémně důležitá spolupráce vedení nemocnice s poskytovateli všech IT řešení a jejich společný dialog s dodavateli zdravotnických prostředků, léků, ale i všech dalších pro zdravotní péči relevantních produktů. Zároveň je potřeba definovat procesy, jež je možno využít pro případy, kdy je do nemocnice dodán produkt, který zatím není standardně označen.

Optimální stav, kterého je potřeba postupně dosáhnout, spočívá v tom, že každý produkt, který nemocnice nakoupí, je správně standardně označen. Tím se rozumí, že má v čárovém kódu informaci o unikátním identifikátoru (GTIN), o šarži a o datu použitelnosti. V případě zdravotnických prostředků může jít také o informaci o datu výroby nebo o sériovém čísle apod.

Projektový tým při implementaci programu jasně vyzdvihl důležitost kvalitních produktových dat a smysluplnost jejich důsledné údržby pro úspěch celé implementace. Jak uvedl projektový manažer John Donovan: „Pro ošetřující personál musí být využívání technologie skenování tak jednoduché, jako když přijdete k samoobslužné pokladně v supermarketu. Prostě píp, píp, píp…“

Interoperabilita mezi ekonomickým informačním systémem (SAP) a systémem Genesis, který pokrývá skenování, je klíčová. Produktová data jsou uložena v IS SAP a odtud jsou sdílena do systému Genesis. Tím je zajištěna kontrola snímaných dat na příjmu včetně např. kódů UDI. Systém hlídá duplicity, data exspirace i veškeré výdeje do spotřeby. Pokaždé, když je produkt naskenován na operačním sále nebo při použití u lůžka pacienta, systém zajistí úpravu stavu zásob. Dosáhne­‑li zásoba nastavené minimální úrovně, je automaticky zadán příkaz na doplnění zásob. Systém vygeneruje objednávku a ta je zaslána dodavateli. Nemocnice pro implementaci pořídila potřebné hardwarové vybavení, notebooky, skenery i mobilní zařízení. Systém Genesis pracuje na platformě Windows i Android.

 

Hodnocení projektu

Implementaci programu Scan4-Safety lze hodnotit pozitivně z mnoha pohledů. Z toho ekonomického kupříkladu pomohlo hned v první fázi zavedení kontroly data použitelnosti zredukovat hodnotu exspirovaných zásob o sedm tisíc eur. Z pohledu optimalizace procesů byla celá řada úkonů automatizována, a zejména ošetřujícímu personálu to ušetřilo spoustu drahocenného času, který je nyní možno věnovat přímé péči o pacienta. Jako nejdůležitější benefit však vedení nemocnice hodnotí zvýšení bezpečnosti pacientů, která se přímo váže k zavedení skenování v celém průběhu léčebného procesu. „Scan4Safety je nedílnou součástí digitální strategie naší nemocnice. Všechny produkty jsou skenovány od příjmu až po spotřebu u pacienta. V případě potřeby jsme schopni každou položku spolehlivě a rychle dohledat,“ uzavírá projektový manažer programu John Donovan.

Přínosy Scan4Safety

  • Zvýšení bezpečnosti pacienta díky skenování na operačních sálech
  • Sledovatelnost na úrovni šarží
  • Omezení manuálních administrativních činností
  • Získání vlastních provozních dat pro finanční výkaznictví
  • Optimalizace skladových zásob, automatizace procesů
  • Omezení plýtvání s dopadem do ekonomiky nemocnice