×
×

Věděli jste, že polovina historicky vyrobeného hliníku je stále v oběhu?

Věděli jste, že polovina historicky vyrobeného hliníku je stále v oběhu?

Napsal/a Mikuláš Černý, Manažer PR a komunikace, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: , , ,

Nový díl obalové rubriky se zaměří na hliníkové nápojové plechovky. Interview nám poskytl Radek Mádr, ředitel Ball Beverage Packaging Czech Republic a nový člen Aliance pro podporu recyklace.

 

Jaká je historie vaší společnosti?

Naše společnost patří pod křídla Ball Corporation, firmy s historií přesahující 140 let. Ball je aktivní na více než sto dvaceti trzích, závody najdete na všech světadílech. Dohromady zaměstnává zhruba 21 000 lidí. V Evropě je v provozu více než dvacet poboček, mezi ně patří i dvě společnosti v České republice, v Plzni a Velimi.

Velimská pobočka Ball Aerosol se od roku 2001 zabývá výrobou hliníkových pouzder pro aerosolové spreje. Druhá společnost, Ball Beverage Packaging Czech Republic, vyrábí a dodává hliníkové nápojové plechovky. V plzeňském regionu provozujeme dva závody na výrobu plechovek a vývojové servisní středisko, které slouží pro celý region Evropy.

 

seřazené plechovky

 

Odkdy se zde plechovky vyrábějí?

Závod na výrobu plechovek v Dýšině u Plzně byl vystavěn v roce 1995. Tehdejší roční kapacita činila 300 milionů třetinkových plechovek. Před sedmi lety se závod stal součástí společnosti Ball, která kontinuálně navyšuje investice do výrobní infrastruktury dýšinského závodu. Současně jsme vybudovali nový závod na výrobu plechovek v Plzni, který byl otevřen před šesti měsíci.

Závod v Dýšině prošel v posledních třech letech významnou rekonstrukcí a úpravou technologie. Vybavením patří ke světové technologické špičce. Jeho roční kapacita přesahuje miliardu vyrobených plechovek.

 

Kolik zaměstnáváte pracovníků?

V obou továrnách pracuje dohromady 400 zaměstnanců, přičemž stále nabíráme. Rozvoj výrobní kapacity a výstavbu nového závodu si vyžádala stále rostoucí poptávka po tomto druhu obalů.

 

Jaké je výrobní portfolio závodů?

Vyrábíme plechovky různých tvarů a objemů. Náš byznys se dělí na tři hlavní segmenty: hliníkové plechovky pro pivo, nealkoholické nápoje a energetické nápoje. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími nápojáři z ČR i z různých částí světa. Vedle zmíněných dominantních oblastí naše plechovky pronikají do kategorií minerálních vod, kávy, čaje, džusů, ciderů, vína aj.

 

Jaká je pozice hliníkových plechovek mezi ostatními obaly u uvedených odvětví?

U energetických nápojů výrazně převažují plechovky. U ostatního nealka je trh víceméně vyrovnaný mezi všemi druhy obalů. V segmentu piva podíl činí kolem 25 %, ovšem meziroční nárůst je zde již po několik let dvojciferný. Většina zákazníků v pivovarnictví v posledních letech investuje do plnicích linek pro plechovky. Nově se to týká i pivovarů s relativně malým výstavem nabízejících mj. nefiltrovaný a nepasterovaný produkt. Umožnily to inovace plnicích linek i samotných obalů, kdy je produkt chráněn v dostatečné míře i při plnění.

 

Kromě hliníkových plechovek se užívají také ocelové obaly. jaký je vývoj u tohoto materiálu?

Valná většina závodů, které v minulosti používaly ocelové plechovky, tento materiál opustila. Důvodem jsou vyšší náklady na výrobu: technologie zpracování ocelového plechu je procesně
a energeticky náročnější. Technické vlastnosti hliníku hrají ve prospěch jeho snazšího zpracování, levnější logistiky i jednodušší recyklace. Podíl obalů z ocelových plechovek je dnes minimální.

 

Jaké jsou trendy na straně spotřebitelů?

Koncoví zákazníci sahají stále častěji po nápojích v plechovkách. Není tak dávno doba, kdy byla plechovka považována za prémiový obal; dnes je naprosto běžným, dostupným a trendovým obalem. Spotřebitelé oceňují jeho nízkou hmotnost, skladnost i odolnost, přičemž z těchto výhod těží celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.

 

Jak reagujete na požadavky na udržitelnost?

Hmotnost plechovky se za posledních dvacet let snížila o polovinu. Ztenčování naráží na limity, na kvalitativní požadavky vznášené zejména logistickým řetězcem, pro který je nezbytná určitá odolnost obalů. Přesto se stále pracuje na dalším snižování hmotnosti a při ztenčování jde o mikrony. Vývojová centra usilují o optimální rozložení materiálu po vertikální ose plechovky. Stěna obalu dnes již nemá rovnoměrnou tloušťku, síla materiálu variuje podle výšky, podle největší zátěže při plnění apod.

Stejně je tomu u dna a víčka obalu. Pro představu: v nejtenčím místě má obal plechovky tloušťku lidského vlasu. Obecně věříme, že hliník představuje jeden z nejlépe recyklovatelných a udržitelných materiálů. Je možné ho snadno donekonečna recyklovat beze ztráty kvality.

 

Vzpomínám si na boom atraktivních vytlačovaných plechovek s pivem. Kam se v poslední době vytratily?

Technologie embosování se používá především pro jednorázové promoakce, jako je např. uvedení novinky na trh. Výroba embosované plechovky je o polovinu pomalejší. Linky produkují až 2 000 konvenčních plechovek za minutu a každé snížení rychlosti při výrobě má záporný efekt na ekonomický model. Proto je poptávka po embosovaných obalech spíše ojedinělá.

 

plechovka pohozená v příroděJaké další marketingové inovace se objevují?

Zásadní je potisk. Obal prodává a u plechovek tomu není jinak. Nabízíme různé druhy povrchových úprav, nejběžnější je lesklý potisk; matný se dnes stal již také standardem. Zajímavý prostředek pro marketing představují barvy reagující na světlo, na teplotu nápoje, případně na UV osvětlení v barech a hudebních klubech.

Poslední tři roky používáme technologii Digimarc pro potisk motivů, které jsou pro lidské oko neviditelné. Zákazníci zadávají tisk QR kódů s odkazy na různé informace pro spotřebitele. Kódy se nacházejí po celém povrchu obalu, zákazník je načte telefonem v kterémkoli místě stěny plechovky. Další možnosti nabízejí odtrhávátka víček. Zde si marketéři mohou „hrát“ s barvami, tvary, mohou na nich realizovat loga. Laserový potisk těchto komponent umožňuje jejich využití v soutěžích a jiných promoakcích.

 

Nakolik jsou u takto velkých objemů zakázek realizovatelná personalizovaná tisková řešení?

Tisk jako takový se rychle vyvíjí. Nové inovace v ofsetovém tisku nám umožňují měnit designové prvky u stejného produktu. Již nejsme limitováni jedním designem, ale můžeme ho obměňovat aplikací různých složek v rámci jednoho barevného nastavení. Příprava tiskových desek laserovou technologií se výrazně urychlila a kvalita tisku prakticky dosahuje parametrů fotografie.

 

A znovu uzavíratelné plechovky?

Celohliníkové láhve jsme v Dýšině vyráběli, nicméně produkce se přesunula do USA. Hlavní nákladovou položkou plechovky je hliník. Ekonomika výroby nás tlačí ke snižování objemu použitého materiálu. Na výrobu znovu uzavíratelných láhví je nutné vynaložit větší množství hliníku, a to zejména v místě hrdla láhve a uzávěru. Proto se jedná o výrazně nákladnější produkt z hlediska materiálu i technologie výroby. V globálním využití má tento produkt své místo. Je na zákazníkovi, zda onu přidanou hodnotu akceptuje.

 

Jak vaše podnikání ovlivňují vnější faktory?

Je třeba říci, že až 80 % zpracovávaného materiálu tvoří recyklát. Celý obor usiluje o maximální míru udržitelnosti a hliník patří k lídrům ve znovupoužití. Mimochodem, více než 50 % hliníku, který kdy byl celosvětově vyroben, je stále v oběhu.

Růst cen energií a inflační tlaky pociťují všechny firmy napříč sektory. Ceny hliníku vyhnaly nahoru tři faktory: pandemie covidu, nárůst cen energií a konflikt na Ukrajině. Nicméně během několika posledních měsíců se cena vrátila na úroveň před uvedenými milníky.

 

V jakém rozsahu používáte EDI?

Logistika je pro nás extrémně důležitá, a to i logistika obchodních dokumentů, mohu-li to takto nazvat. Mezi našimi dodavateli a zákazníky se stále najdou partneři, u kterých používáme historičtější přístup, ale velká většina dodavatelsko-odběratelského řetězce funguje elektronicky. Komunikační kanály jsou nastaveny automaticky a lidský faktor v nich již nehraje výraznou roli.

Komunikaci jsme rozšířili o informování o fyzickém stavu produktu. V okamžiku, kdy se plechovka vyrobí, zákazník obdrží informaci a má v reálném čase přístup k údajům o stavu objednávky a aktuálním fyzickém pohybu. Tento systém dále rozvíjíme za spolupráce mnoha partnerů. Díky tomu mají informace, v jakém stadiu plánování, výroby, skladování či transportu se produkt nachází. Mohou mít k dispozici i kvalitativní parametry výrobku.

 

Nakolik je pro vás důležitá problematika dosledovatelnosti?

Vystupujeme jako dodavatel pro potravinářský průmysl, je tedy mimořádně důležitá. Pro splnění řady přísných certifikačních podmínek provádíme pravidelné interní testy dosledovatelnosti, abychom v jakémkoli okamžiku mohli dohledat náš produkt. Sledovatelnost je základní podmínkou spolupráce s našimi zákazníky a z údajů na plechovce je možné vyčíst, kdy byla vyrobena, naplněna a další data, která pro koncového spotřebitele nemusejí být podstatná, avšak my je na obalu uvádíme; jedná se o datum, čas a místo výroby obalu.

 

A sdílení produktových dat?

ilustrace plechovkyNa první pohled se zdá, že plechovka je jednoduchý výrobek. Ve skutečnosti u něj sledujeme stovky parametrů, které pravidelně nebo nepravidelně u každého jednotlivého produktu testujeme. Například propustnost, defekty, hmotnosti, tloušťky, kvalitu potisku…

Sledovaných atributů existuje velké množství a zákazník má možnost se na ně podívat, automaticky si je stáhnout, případně mu je v určitých intervalech zasíláme. Takto se vzájemně informujeme o kvalitě nebo o parametrech produktu.