×
×

Verifikace: Značení musí být funkční

Verifikace: Značení musí být funkční

Jste nováčci v byznysu a chcete, aby vaše výrobky byly správně označené? Aby nic nebránilo jejich uvedení na trh a bezproblémovému pohybu v dodavatelském řetězci? Nebo již rutinně dodáváte a vaši odběratelé hlásí problém s čitelností čárových kódů?

Konzultace

Poskytujeme podporu společnostem ve všech stadiích implementace standardů Systému GS1. Nabízíme profesionální, sektorově zaměřené poradenství. V současné době jsou nejčastější on-line nebo telefonické konzultace. Na osobní schůzky se těšíme opět po zrušení vládních opatření. Rádi v budoucnu znovu vyjedeme za klienty do terénu poskytnout podporu přímo v provozu, kde rovněž organizujeme školení zaměstnanců.

Verifikace

Připravujete nový grafický návrh obalu nebo upravujete stávající obal? Rádi vám poradíme a otestujeme váš čárový kód. Pouze správné provedení čárového kódu garantuje jeho bezproblémové načítání a spokojenost obchodních partnerů a zákazníků. Nabízíme verifikaci ve fázi návrhu, tisku obalu i u finálního produktu. Výsledkem je mezinárodně platný protokol o kvalitě čárového kódu.
V případě jakýchkoliv nedostatků poskytujeme konzultace a podporu při jejich nápravě. Je možné se dohodnout i na proškolení pracovníků i grafických studií. Ověřování shody 1D a 2D kódů, verifikace, patří mezi nejvyhledávanější služby v GS1 Czech Republic. Kontroly provádíme podle aktuálních ISO norem, které definují datové nosiče i proces vlastní verifikace. Kontrolní zařízení necháváme pravidelně kalibrovat u firmy certifikované u Českého metrologického institutu a kromě toho je rutinně kalibrujeme pomocí kalibračních karet. Rukama nám procházejí stovky čárových kódů ročně používaných v řadě sektorů. Od nosičů EAN-13 pro POS přes GS1-128 využívané převážně v logistice jako datové nosiče na GS1 logistických etiketách po rozmanité aplikace 2D kódů GS1 DataMatrix využívaných pro přímé označování zdravotnických prostředků a identifikaci nejrůznějších součástek v průmyslu.
Služba verifikace je dostupná všem uživatelům Systému GS1. Pro obchodníky poskytujeme rozsáhlé kontroly kvality čárových kódů. Při nich náš pracovník přímo v zázemí retailera ověřuje produkty ze skupiny sestavené na základě dat z pokladních terminálů, které zaznamenávají efektivitu snímání a dokáží přesně určit problematické položky. Možné jsou i pravidelné měsíční kontroly na menším počtu vybraných produktů. Výrobce, jejichž kódy nesplňují požadovanou minimální kvalitativní úroveň, kontaktujeme a pomáháme jim s nápravou.

Podpora startupů

Mnohé společnosti na počátku potřebují pouze poradit v tom, které ze standardů jim pomohou v konkrétních procesech. Pro úspěšný start dostanou přehledné minimum o identifikaci zamýšleného portfolia výrobků ve všech potřebných úrovních hierarchií balení. Dovědí se, jak funguje identifikace logistických jednotek a provázání fyzického toku zboží s virtuálním přenosem příslušných dat i s ohledem na požadavky legislativy. Začínajícím firmám pomůžeme uvést výrobek na trh, tuzemský, zahraniční, on-line. Pro předání komplexnějších informací o standardech Systému GS1 nabízíme pravidelná školení. Rozdělili jsme je podle oblastí využití.
Samozřejmostí je moderní forma on-line webinářů.

MICHAEL ŠIMEK


  • V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2011.
  • Zkušenosti sbíral ve firmách Nestlé, Ardo a Delta Pekárny / United Bakeries v odděleních pro zajištění jakosti.
  • Specializace: poradenství a verifikace v oblasti technologie 1D a 2D kódů, školicí a vzdělávací programy, konzultace pro uživatele
  • Rád se toulá přírodou, sbírá, restauruje a (někdy) používá alpinistickou výstroj z 20. a 30. let.

Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic

Školení

Každoročně vyškolíme zaměstnance přibližně 500 firem. Díky on-line formě se školení může zúčastnit více zaměstnanců společností i ze vzdálených částí České republiky bez nutnosti cestovat. Školení vás může inspirovat na cestě za automatizací procesů ve vaší firmě, za snižováním chybovosti a zvyšováním efektivity. Na školeních věnujeme velký prostor vašim dotazům. Prokonzultujeme váš problém, abyste získané informace mohli okamžitě aplikovat v praxi. V Systému GS1 je v současnosti zaregistrováno 8890 společností. Abychom zajistili vysokou informovanost o nabízených školeních, pravidelně zasíláme pozvánky na odborná školení pro snadné a rychlé přihlášení a připomínky o blížících se termínech.

Systém GS1 v maloobchodu

Účastníci si osvojí základy identifikace a označování všech úrovní balení produktů. Dozvědí se vše podstatné o datových nosičích, kódování dynamických dat a sdílení dat v maloobchodu.

Systém GS1 v logistice

Školení na identifikaci obchodních a logistických jednotek zahrnuje tvorbu GS1 logistické etikety, kódování dynamických dat s využitím GS1 aplikačních identifikátorů.

Systém GS1 v sektoru čerstvých potravin

Školení o identifikaci čerstvých potravin včetně zboží s proměnnými jednotkami. Kurz zahrnuje související problematiku datových nosičů, proměnné hmotnosti a kódování dynamických dat.

1D kódy Systému GS1

Zaměřeno na čárové (1D) kódy a jejich verifikaci, kódování GS1 aplikačních identifikátorů a využití v praxi.

2D kódy Systému GS1

Školení se věnuje problematice 2D kódů a jejich verifikaci, kódování GS1 aplikačních identifikátorů a využití v praxi.

REFERENCE


„Pro zajištění optimální průchodnosti našich produktů na POS maloobchodních prodejen jsme konzultovali s GS1 Czech Republic návrh čárových kódů na lízátkách Chupa Chups. U takto drobných produktů se specifickým tvarem a obalem (fólie, u které je riziko deformace symbolu vysoké) a při relativně velkém množství odbavovaných položek je náležitá kvalita čárového kódu velmi důležitá. Velmi oceňuji proaktivní přístup ze strany GS1 Czech Republic, který určitě plánujeme využívat i do budoucna.“


Katarína Fiantoková, Perfetti Van Melle

JAKUB CIHLÁŘ


  • Manažer GS1 BarCodes od 2012. Zkušenosti má rovněž z projektů GS1 in Europe v identifikaci čerstvého zboží, produktů módního průmyslu a dekorativní kosmetiky.
  • Specializace: vzdělávací programy, kontrola kvality čárových kódů, poradenství
  • Trenér hráčů baseballu v kategorii do 15 let

Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic