×
×

Víme, co pijeme…

Víme, co pijeme…

Napsal/a Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic, 22. 04. 2024. Kategorie: , ,

Dáte si občas skleničku něčeho dobrého či ostřejšího? Pokud ano, pak jste ti, na které myslí nová evropská legislativa. Výrobci alkoholických nápojů mají nově povinnost informovat spotřebitele o složení, výživových hodnotách a také o alergenech.

Koncem minulého roku, 8. prosince 2023, vstoupilo v platnost nařízení EU č. 2021/2117. Mimo jiné zavádí pro víno a aromatizovaná vína nově povinnost poskytovat informace o složení a o alergenech a také uvádět tabulku nutričních hodnot. Evropská unie si od nařízení slibuje větší transparentnost a celkovou harmonizaci komunikace v rámci celého sektoru. Čistě z hlediska digitalizace vinařského průmyslu je pozitivní, že nařízení umožňuje poskytovat tyto informace moderním způsobem, prostřednictvím elektronické etikety, tzv. e-labelu.

 

lahvová vína

 

Podpora pro uživatele

Vinaři, stejně jako výrobci alkoholických nápojů, patří mezi tradiční uživatele standardů GS1. Proto byl v reakci na novou legislativu připraven manuál, který ukazuje, jak mohou standardy GS1 podpořit elektronické sdílení povinných informací mezi producenty a spotřebiteli.

Standard GS1 nabízí nejenom jednoznačnou identifikaci produktů, ale také celou řadu dalších nástrojů, které jsou důležité pro digitalizaci průmyslových procesů.

Poskytují datový model, tj. definici datových prvků, pomocí nichž jsou veškeré údaje o produktech efektivně popsatelné a globálně srozumitelné. K dispozici jsou dále aplikační identifikátory a standard pro digitální link, které umožňují kódování povinných údajů do datového nosiče.

Efektivní kombinací standardů je možné zpřístupnit pomocí vhodného datového nosiče veškeré povinné informace spotřebiteli, a to bez velkých zásahů do stávajících etiket a při dodržení všech požadavků nařízení.

 

Povinné informace na elektronické etiketě

Pro vína a aromatizovaná vína:

  • informace o složení (včetně alergenů)
  • tabulka nutričních hodnot (vztaženo na 100 ml)

Elektronická etiketa může navíc obsahovat i další informace k alergenům a identifikaci produktu. Naopak je důležité si uvědomit, že e-label nesmí podle směrnice obsahovat žádná komerční či marketingová sdělení.

Pro lihoviny vyplývá povinnost informovat spotřebitele z memoranda, kterým se výrobci lihovin zavázali uvádět na elektronické etiketě minimálně následující:

  • informace o složení (včetně alergenů)
  • tabulka nutričních hodnot (vztaženo na 100 ml a na 30 ml)

Elektronická etiketa může navíc obsahovat další informace o produktu určené pro spotřebitele. Pro úplnost je potřeba dodat, že výrobci piva řeší v současné době požadavky na značení rozdílným způsobem. Uvádějí veškeré informace pro spotřebitele v tištěné podobě.

 

skenování qr kódu vína

 

Jaké standardy GS1 jsou ve hře?

  • GTIN jako jednoznačný identifikátor produktu;
  • GS1 Datový model pro strukturování a harmonizaci dat a dosažení souladu s regulačními požadavky;
  • GS1 Digital Link optimálně v kombinaci s QR kódem pro zajištění snadného skenování informací běžnými mobilními zařízeními.

Nutno připomenout, že k plošné akceptaci QR kódů v maloobchodní síti by mělo dojít již od roku 2027 v souladu s plánovanou migrací od lineárních kódů EAN-13 na 2D kódy.

Sdružení GS1 Czech Republic připravilo v souvislosti s tímto nařízením manuál pro všechny uživatele Systému GS1, kteří budou hledat řešení pro tvorbu elektronické etikety tak, aby splnili požadavky nařízení EU a zároveň mohli efektivně digitalizovat své informační toky.

 

Jak to funguje?

Optimálním řešením je využití QR kódu ve spojení s GS1 Digitálním linkem. Výhodou QR kódu je snímatelnost všemi běžně dostupnými chytrými telefony bez nutnosti mít speciální aplikaci.

Standard pro GS1 Digital Link pak rozšiřuje možnosti snímání informací. Umožňuje propojit spotřebitele, obchodní partnery, ale i regulátory s více zdroji online informací prostřednictvím jediného datového nosiče. QR kód s GS1 Digitálním linkem funguje jako jakýsi pevně definovaný odkaz, který pracuje jako “přepínač” (resolver). Může přesměrovat na různé informace v závislosti na uživatelské aplikaci a kontextu. Například fotoaparát chytrého telefonu bude schopen načíst odkaz a navést uživatele na určenou internetovou adresu.

Na rozdíl od pokladního skeneru, který z téhož kódu načte pouze identifikátor produktu (GTIN) a popřípadě, bude-li to odpovídat charakteru produktu, sejme ještě šarži a datum spotřeby. Výhodou standardizovaného formátu pro kódování dat do datového nosiče je zejména možnost aktualizovat údaje bez nutnosti měnit datový nosič uvedený na etiketě (na obalu) výrobku.

Samozřejmě nelze pominout ani klasické výhody využívání standardu GS1, jako je široká akceptace v retailu, vliv na snižování nákladů a chybovosti. V neposlední řadě je zde také další silný argument, že standardy pro identifikaci plynule navazují na požadavky pro EDI komunikaci a datovou synchronizaci produktových dat prostřednictvím e-katalogů GDSN.

 

schéma využití