×
×

Aktuality (říjen 2023)

Aktuality (říjen 2023)

Napsal/a GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: ,

noviny ilustrační obrázek

Představujeme členy výboru GS1 Czech Republic

Michal Durda foto

Výbor GS1 Czech Republic doznal obměny: Jana Chmelu ze společnosti HOPI Holding vystřídal jeho spolupracovník, vedoucí oddělení IT analýzy a Solution Architect Michal Durda. „Moje práce je velmi rozmanitá, doprovázím v různých rolích většinu implementací logistických služeb pro nové partnery i větší procesní změny na stávajících provozech, pro které využíváme SAP. Setkávám se tak s experty jednak z řad našich partnerů, ale i dodavatelů informačních či logistických technologií, které již využíváme či jejich vhodnost vyhodnocujeme. Tlak trhu na implementaci moderních a efektivních technologií je velký a posouvá i mě kupředu. Stereotyp u nás nečekejte, co více si přát,“ říká Michal Durda.

Jakým směrem by se podle něj měl ubírat další vývoj standardizace? „V roli 3PL poskytujeme logistické služby partnerům jak z řad největších firem s vysokým stupněm standardizace, tak i těm, kde globální standardy ještě nenašly své místo. Podpora logistických procesů prostřednictvím IS je při nízké standardizaci velmi náročná, generuje velké množství víceprací a kontrolních mechanismů, což má za následek nižší produktivitu a celkově pak vyšší náklady.

Například přechod identifikace na 2D kódy a jejich aplikace na všech stupních balení by zásadně zjednodušila a zpřesnila skladové operace, samozřejmě při nezbytné podpoře prostřednictvím EDI komunikace. Vzrůstají požadavky na evidenci šarží, sdílení souvisejících dat v reálném čase, zrychlení procesů vedoucích k rychlejšímu dodání směrem ke spotřebitelům, a to efektivně řešit metodou tužka/papír, resp. excel již opravdu nelze.“

Jako hlavní výzvu stojící před dodavatelskými řetězci vnímá Michal Durda snížení ekologické zátěže. „Dodavatelské řetězce budou v tomto hrát klíčovou roli, a to nejen použitím vhodnějších obalových materiálů, značením výrobků jejich producenty, ale obecně optimalizací zásob a dopravních cest. Zde je potenciál obrovský, samozřejmě za předpokladu postupné akceptace potřeby změn chování i běžnými občany.“

Nový člen výboru má jako největší celoživotní koníček sportovní rybolov. Volný čas nejraději tráví s rodinou při sportovních aktivitách a na horách.

 

SpeedCHAIN 2023

Mezinárodní konference SpeedCHAIN patří mezi nejvýznamnější akce logistického kalendáře ve střední Evropě. Letos do pražského Břevnovského kláštera přilákala více než 700 logistických osobností. GS1 Czech Republic se na konferenci podílela hned dvěma příspěvky. Ředitelka sdružení Pavla Cihlářová vystoupila na panelové diskusi s názvem „Automatizace, digitalizace a udržitelnost: Synergie pro logistiku?“ Tomáš Martoch, senior manažer ECR, předal během galavečera ceny Lean & Green Europe Award za účinné snižování uhlíkové stopy v logistice. Prestižní ocenění převzaly společnosti CHEP CZ, Budějovický Budvar a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

 

fotka ze speedchainu 2023

 

Pro podporu recyklace

V červnu byla za spolupráce Obalového institutu Syba a Česko-slovenské iniciativy ECR při GS1 Czech Republic založena Aliance pro podporu recyklace (APPR). Nezisková organizace se zaměřuje na posílení a rozšíření udržitelných recyklačních praxí. „Přechod na snadno recyklovatelné obaly je důležitý krok tím správným směrem. Aliance ho českým firmám usnadní. S jednoznačnou identifikací obalů a sdílením obalových dat jim pomohou standardy GS1. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tato data jsou mimořádně důležitá pro plnění cílů udržitelnosti. Využitelná jsou napříč celým dodavatelským řetězcem,“ prohlásil na inauguračním setkání ředitel datových služeb GS1 Czech Republic Tomáš Tlučhoř, který je členem projektového týmu APPR.

 

produkty z recyklovaného papíru

 

„Věříme, že Aliance pro podporu recyklace bude představovat klíčovou sílu v prosazování změn v našem přístupu k recyklaci a přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace. Využití recyklátů v obalech má mezinárodní význam. Aliance je o spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce, o inspiraci, o sdílení know-how. Toto vše směřuje ke společnému cíli – udržitelnému dodavatelskému řetězci,“ řekla Iva Werbynská, ředitelka APPR a Obalového institutu Syba. APPR má za cíl nejen zvýšit povědomí o důležitosti recyklace, ale také podpořit výzkum a vývoj v oblasti recyklace a navázat partnerství s organizacemi se stejným cílem. „S touto vizí je naše organizace připravena začít svou cestu a těšíme se na pozitivní dopad, který může mít na naše společnosti a životní prostředí.“

 

Obal roku vyhlášen

Prestižní soutěž Obal roku každoročně vyzdvihuje nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Tato významná platforma pro prezentaci nejnovějších trendů a technologií oceňuje tvorbu špičkových designérů s ohledem na životní prostředí a společnost. Soutěž certifikovaná World Packaging Organisation je branou do světové soutěže WorldStar Packaging Awards. Porota detailně posuzuje tato kritéria: míra inovace, funkčnost, technické zpracování, design a konstrukční podoba, udržitelnost a společenská odpovědnost. Kritérium funkčnosti v sobě zahrnuje také bezproblémovost snímání obalu, resp. produktu na POS. V porotě proto tradičně zasedá Jakub Cihlář, manažer GS1 BarCodes, který posuzuje provedení čárových kódů na přihlášených obalových řešeních. Výsledky letošního ročníku soutěže najdete na stránkách www.obalroku.cz.

 

Milion a půl čísel GTIN českých firem v Activate

Počet aktivních čísel GTIN s českým prefixem 859, které uživatelé registrovali v Activate, přesáhl 1 500 000. Nástroj Activate pro správu čísel GTIN a GLN čísla GTIN automaticky zasílá do Globálních registrů GS1. Aktuálně je v registrech evidováno již kolem 400 milionů standardně identifikovaných produktů. Globální registry slouží k verifikaci autentičnosti čísel GTIN zejména v prostředí on-line obchodu. Ověřit si pravost výrobku je možné pomocí služby Verified by GS1.

Aby byly vaše výrobky konkurenceschopné a dobře viditelné pro vyhledávače, velmi doporučujeme při jejich evidenci v Activate kromě GTIN nahrát i jejich doprovodná data. Těmi jsou: název, zařazení podle Globální klasifikace produktů, cílový trh, čisté množství a obrázek.

 

žárovka jako Země

Cesta: udržitelná logistika

Art & Event Gallery Černá Labuť v době uzávěrky hostila speciální event GS1 Czech Republic s názvem Cesta: udržitelná logistika. Konference poskytla jedinečnou příležitost ke sdílení zkušeností z reálné praxe. Klíčovými tématy byly udržitelná logistika, technologické inovace, sdílení dat, logistický pooling, sledovatelnost a změny v dodavatelském řetězci.

 

Praktické manuály vždy po ruce

Aktualizujeme metodické materiály pro naše uživatele. K dispozici jsou v tištěné podobě (pro účastníky prezenčních školení) a samozřejmě on-line. V poslední době jsme připravili nové verze brožur, např. Globální datová synchronizace, Identifikace publikací a EDI komunikace, která je k dispozici na vyžádání. Dále vyšly revidované manuály GS1–128 a GS1 logistická etiketa. Najdete v nich vše potřebné pro správné využívání standardů GS1 pro váš byznys.

 

obaly praktických manuálů

 

Školení opět prezenčně

Výukový program během léta probíhal formou sektorově zaměřených webinářů. Uživatelé se na nich dověděli, jak vstoupit do Systému GS1, co je EDI komunikace, jak na značení výrobků a kvalitu čárových kódu, nebo vše podstatné z problematiky SSCC kódů na logistické jednotce. Od září se uživatelé Systému GS1 mohou opět hlásit mj. na workshop zaměřený na propojení teorie a praxe. Na tomto školení si účastníci mohou ihned prakticky vyzkoušet vše, co se dozvěděli v teoretické části kurzu.

 

fotka ze školení prezenčně

 

V GS1 Slovenia

Setkání národních organizací GS1 přinášejí vždy mnoho inspirace. Letos jsme přijali pozvání od GS1 Slovenia. Z jejích prezentací nás zaujala implementace standardů GS1 v cash-handlingu. Slovinci se mohou pochlubit i prvním využitím Systému GS1 v pečovatelských domech, a to globálně; a také součinností se 22 vysokými a středními školami. A protože vzájemné návštěvy organizací GS1 jsou o výměně zkušeností a nejlepší praxe, nemohli jsme zůstat dlužni a nabídli naše know-how. Hostitelé se zajímali o GDSN, v jehož penetraci mají zatím skromnější výsledky. Produktová data od dodavatelů ve Slovinsku přijímají tři řetězce. Naše kolegy proto nejvíce zajímal proces zapojování, aby se na očekávanou expanzi datové synchronizace mohli náležitě připravit.

 

Redakce GS1 Czech Republic