×
×

ECR aktuálně (říjen 2023)

ECR aktuálně (říjen 2023)

Napsal/a Tomáš Martoch, Senior manažer ECR, GS1 Czech Republic, 13. 10. 2023. Kategorie: ,

Mezinárodní iniciativa ECR (Effective Consumer Response) sdružuje obchodníky a dodavatele s cílem zvýšit efektivitu a snížit nákladovost dodavatelského řetězce. Dění v její československé pobočce za poslední pololetí shrnujeme na následujících řádcích.

 

Lidl novým členem ECR

Řady Česko-slovenské iniciativy ECR na jaře rozšířila společnost Lidl Česká republika. Nový člen má témata udržitelnosti přímo ve svém DNA, a proto je logické, že si jako jedno z hlavních témat zvolil udržitelnou logistiku a zapojení do programu Lean & Green. Příkladem mohou být aktivity tohoto řetězce v dalších zemích. Ve Španělsku a Nizozemsku získal ocenění Lean & Green 3* (tedy celkovou úsporu 35 % emisí CO2). Podobně se mu daří i ve Švýcarsku (2*), Německu a dalších zemích.

 

žena v obchodě

 

Coca-cola splnila podmínky programu Lean & Green

Mezinárodní program pro udržitelnou logistiku Lean & Green se úspěšně rozšiřuje. Další společností, které se podařilo dokončit akční plán pro snižování emisí CO2 o 20 % v průběhu pěti let v logistice a skladování, se stala Coca-Cola HBC Česká republika. Předání ocenění Lean & Green Europe Award proběhlo v prostorách této společnosti. Účastníci si mohli prohlédnout automatizovaný sklad a projít se kolem mokřadu, který byl nedávno vytvořen s cílem podpořit zadržování vody v krajině.

„V Coca-Cola HBC věříme, že investice do strategických rozhodnutí, která přispívají k udržitelnější budoucnosti podnikání, jsou nejlépe vynaloženými prostředky. Jsou zásadní pro budoucí úspěch nejen nás, ale i prostředí a komunit, ve kterých působíme. Z toho důvodu jsme se zavázali do roku 2025 snížit přímé emise CO2 o 30 % a do roku 2040 být uhlíkově neutrální,“ prohlásil během udělení ceny Milan Svejkovský, manažer logistiky společnosti Coca-Cola HBC pro Českou republiku. Programu Lean & Green se rovněž týká přechod na projektové řízení. V rámci projektu se společností Nestlé Česko, který bude odstartován na podzim, se jeho řešitelé zaměří na témata efektivity nakládky a vykládky a možnosti přechodu na bezpapírovou logistiku.

 

Výroční konference a valná hromada

Klíčové setkání členů Česko-slovenské iniciativy ECR se uskutečnilo v dubnu s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky přivítal Michiel Kernkamp, CEO Nestlé Central + Eastern Europe. Členy prezidia na další období byli zvoleni Stanislav Martínek, Supply Chain Manager Nestlé Česko, Jozef Šimo, Head of Supply Chain Planning ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, Roman Bartišek, VP Supply Chain v Albert Česká republika, a Pavel Hampejs za společnost UNILEVER ČR.

Manažerka EDI v GS1 Czech Republic Hana Strahlová a její kolega, ředitel datových služeb Tomáš Tlučhoř, prezentovali aktuální stav a aktivity v oblasti EDI komunikace a projektu GDSN. Zvláštní host, Jakub Hradil ze společnosti Advantage Group, představil zajímavé výstupy benchmarkových hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu střední Evropy.

 

Pracovní skupina benchmarking a OSA

Jak zvýšit společně dostupnost zboží? Kde může pomoci sdílení dat ke zlepšení zákaznické zkušenosti? Jak plně odstranit papírové dokumenty v logistice a retailu? Jaké jsou příležitosti spolupráce v oblasti udržitelnosti? Tyto a další otázky jsou náplní setkání pracovní skupiny Benchmarking a OSA. V období od února do května jich proběhlo hned několik. První
z nich se uskutečnilo v DC společnosti Globus v Jirnech. Následovalo setkání v DC společnosti dm drogerie markt v Jihlavě a virtuální setkání s představiteli společnosti Penny Market. Na začátku května pracovní skupinu přivítali zástupci společnosti Rossmann v distribučním centru v Kozomíně.

 

Založena Aliance pro podporu recyklace

ECR spolu s Obalovým institutem Syba dále rozvíjí platformu pro sdílení informací, spolupráci a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti designu recyklovatelných obalových řešení. S podporou zapojených obchodníků (Tesco Stores, Penny Market), výrobců (Unilever, Orkla Foods) a obalářů (Thimm Packaging, ALPLA, Greiner Packaging a Tetra Pak) byla založena Aliance pro podporu recyklace. Jedním z projektových úkolů bude příprava doporučených postupů pro sdílení dat o obalech a použitých obalových materiálech.

„Tesco má cíl uvádět výrobky vlastní značky pouze v recyklovatelných obalech k roku 2025. Alianci pro podporu recyklace vnímáme jako unikátní možnost, kde lze téma recyklovatelnosti a snižování dopadů z obalů diskutovat s výrobci a konkurenty,“ komentoval založení aliance Jaroslav Vodáček, CE lead packaging manager v Tesco Stores. „Oproti jiným platformám, které občas diskutují recyklovatelnost obalů, je zde unikátní, že se základ opírá o vědecky zpracovaný Packaging Design for Recycling. Tento manuál je vytvořený technologicky neutrálně a zaobírá se širokou škálou různých obalových formátů a materiálů. Definuje, co je dobrý standard, a proto budeme rádi nacházet shodu napříč výrobci a obchodníky, aby v následném kroku k vyšší recyklaci mohly přispět další články v řetězci – odpadové a recyklační společnosti.“

Další z členů Aliance pro podporu recyklace, Ivan Holub, Sustainability Lead CEE ze společnosti Danone, uvedl, že pouze obaly designované tak, aby byly co nejvhodnější k efektivní recyklaci, mohou být skutečně cirkulární. „Jsme přesvědčeni, že je nezbytné začít s cirkulární transformací co nejdříve, a do takovéto systémové změny je nezbytné zapojit co nejvíce partnerů. Proto vnímáme členství v Alianci pro podporu recyklace jako další důležitý krok v dosažení skutečné udržitelnosti obalů, které uvádíme na český trh.“

Pavla Cihlářová foto„Gratuluji společnosti Coca-Cola HBC k ocenění. Problematika snižování CO2 v retailu a logistice bude v nadcházejícím období stále důležitější. Z pozice GS1 Czech Republic bych ráda uvedla, že se této problematice věnujeme dlouhodobě a naším cílem je podpořit přechod na bezpapírovou logistiku se současným zefektivněním procesů nakládky a vykládky.

K tomuto poskytujeme odborné zázemí pro využívání standardní EDI komunikace v logistice. Čím dál důležitější je rovněž kvalita kmenových dat, kde podporujeme využívání GDSN pro jejich synchronizaci.“


Pavla Cihlářová, Ředitelka, GS1 Czech Republic